Проходження іспиту на визначення рівня володіння державною мовою

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Закон України "Про державну службу"
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від  25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"
 3. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021  № 20 "Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання"
 4. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 27.05.2021  № 24 "Про затвердження Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг"

Реєстрація і подання заявки на іспит

Як зареєструватися на іспит?

1. Відкрийте сайт exam.mova.gov.ua.

2. Авторизуйтеся в системі, натиснувши вгорі кнопку "Авторизуватися через id.gov.ua".

3. Якщо ви авторизуєтеся в системі вперше, вкажіть свою електронну адресу.

4. Після авторизації натисніть покликання "Усі іспити" в меню вгорі. Ви побачите доступні для складання іспити.

5. Оберіть потрібний: для виконання службових обов'язків або для набуття громадянства. Натисніть на обраному іспиті.

6. На сторінці іспиту натисніть на кнопку "Подати заяву на іспит".

7. Оберіть область і центр іспитування. Після цього натисніть у полі "Оберіть дату".

Зверніть увагу! У календарі будуть активними тільки ті дати, на які в обраному центрі є вільні місця, інакше ви побачите повідомлення, що вільних місць у центрі немає. Якщо вільні місця є, то треба натиснути на доступну дату, і тоді стане активним поле "Проміжок часу".

8. Оберіть бажаний проміжок часу.

9. Якщо вам потрібні спеціальні умови для складання іспиту, поставте відповідну позначку.

Зверніть увагу! Заяви з такими позначками призначені тільки для людей з інвалідністю. Ці заяви буде перевірено окремо й у разі, якщо їх подано безпідставно, їх скасують без права подати нову раніше, ніж через 4 місяці.

10. Натисніть кнопку "Подати заяву".

11. Вгорі в меню "Заяви на іспити" ви побачите подану заяву.

12. Натисніть кнопку "Посилання на вашу заяву", щоб подивитися її подробиці.

Іспит

Претендент повинен прибути для участі в іспиті на визначення рівня володіння державною мовою у день, час та місце, затверджені графіком, і мати при собі документ, що посвідчує особу.

До іспиту на визначення рівня володіння державною мовою допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком такого іспиту відповідно до списку осіб, які подали заявки.

Перед початком іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендентів ознайомлюють з процедурою його проведення.

Кожний претендент виконує завдання на комп’ютері, і його робота підлягає шифруванню.

Під час виконання завдань претендент позначає відповіді, які, на його думку, є правильними.

На виконання завдань письмового та усного блоків передбачено 120 хвилин загалом. Тривалість виконання завдань письмової частини становить до 100 хвилин, а тривалість усної частини - до 20 хвилин.

Претендент має право відмовитися від виконання завдань у будь-який час.

Інформацію про відмову претендента від виконання завдань письмової та/або усної частин фіксують в електронному протоколі.

Претендента, який відмовився виконувати завдання письмової та/або усної частин, визнають таким, що не пройшов процедури визначення рівня володіння державною мовою, а виконані завдання не оцінюють.

Претендент переходить до усної частини іспиту на визначення рівня володіння державною мовою лише після завершення виконання завдань письмового блоку або закінчення часу, відведеного для них.

Встановлення результатів

Оцінювання завдань письмової та усної частин іспиту на визначення рівня володіння державною мовою здійснюють за єдиними критеріями відповідно до розділу IV Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021  № 20 "Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання"

Кількість балів за тестову частину іспиту встановлюється автоматично. Бали за виконання завдань частин «Письмо» та «Говоріння» вносять екзаменатори до електронного протоколу.

Рівень володіння державною мовою визначається на основі підрахунку балів за письмову та усну частини та перетворення їх у відсотки від 0 % до 100 %.

Усі чотири частини іспиту рівноважні, результат за кожну становитиме максимум 25 % від загальної оцінки.

За результатами іспиту особа отримує сертифікати таких рівнів:

 1. державний сертифікат початкового рівня першого ступеня отримує особа, яка набрала 30 % +1 бал від загальної кількості балів.
 2. державний сертифікат початкового рівня другого ступеня отримує особа, яка набрала 40 % +1 бал від загальної кількості балів.
 3. державний сертифікат середнього рівня першого отримує особа, яка набрала 50 % +1 бал від загальної кількості балів.
 4. державний сертифікат середнього рівня другого ступеня отримує особа, яка набрала 60 % +1 бал від загальної кількості балів.
 5. державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня отримує особа, яка набрала 70 % +1 бал від загальної кількості балів.
 6. державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня отримує особа, яка набрала 80 % +1 бал від загальної кількості балів.

Інформування про результати визначення рівня володіння державною мовою

Результати іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту. Після того, як Комісія ухвалює рішення про надання / ненадання претендентові державного сертифіката на підставі підсумкового електронного протоколу перевірки, запис про видачу державного сертифіката заноситься до  Реєстру державних сертифікатів не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до Реєстру відповідного запису.

За результатами іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендент отримує Державний сертифікат.

Якщо запис до Реєстру не був внесений упродовж трьох календарних днів від дати встановлення рівня володіння державною мовою, який надає право на отримання відповідного державного сертифіката, такий державний сертифікат вважається виданим.

Державний сертифікат діє безстроково.

Порядок оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг

Процедура оскарження складається з таких етапів: подання скарги, розгляд скарги та прийняття рішення Комісії.

Скаргу викладають у довільній формі з визначенням суті порушеного питання та надсилають до Комісії протягом трьох календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні результати іспиту через електронний кабінет.

Розгляд скарги, а також прийняття рішення Комісії, відбувається протягом 7 календарних днів із дати надходження скарги до Комісії.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів та інформації, що були викладені у скарзі.

За результатами розгляду скарг щодо порушення процедури проведення іспиту, що може вплинути на об’єктивність результату іспиту, Комісія приймає одне з таких рішень:

 1. відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення іспиту;
 2. відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення іспиту не впливає на об’єктивність результату іспиту;
 3. задовольнити скаргу претендента у разі виявлення порушень процедури проведення іспиту, що вплинули на об’єктивність результату іспиту, і допустити до повторного складання іспиту.

Дивитись також

Підтвердження рівня вільного володіння державною мовою переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби

Вступ на державну службу та заробітна плата державного службовця

Державна мова в сфері обслуговування та застосування санкцій за недотримання такої вимоги