Проходження іспиту на визначення рівня володіння державною мовою

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою проводиться Національною комісією зі стандартів державної мови, за попередньою реєстрацією шляхом здачі іспиту за наслідками якого видається державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Проходження іспиту на визначення рівня володіння державною мовою є обов'язковим для:

  1. набуття громадянства України;
  2. визначення рівня володіння державною мовою для виконання службових обов'язків (перелік посад та професій визначенні в ст. 9 Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної").

Реєстрація і подання заявки на іспит

Реєстрація на іспит проводиться на сайті Національної комісії з стандартів державної мови - exam.mova.gov.ua.

На іспит слід Зареєструватись на сайті, натиснувши кнопку "Авторизуватися через id.gov.ua". та вказавши свої дані та електрону пошту, оберіть потрібний іспит та натисніть "Подати заяву на іспит". та Оберіть область і центр іспитування. Після цього натисніть у полі "Оберіть дату" (у календарі будуть активними тільки ті дати, на які в обраному центрі є вільні місця, інакше ви побачите повідомлення, що вільних місць у центрі немає. Якщо вільні місця є, то треба натиснути на доступну дату, і тоді стане активним поле "Проміжок часу". (який слід обрати)

Якщо вам потрібні спеціальні умови для складання іспиту (для осіб з інвалідністю), поставте відповідну позначку (якщо їх подано безпідставно, їх скасують без права подати нову раніше, ніж через 4 місяці)

Завершаться реєстрація шляхом підтвердження "Подати заяву" ( в меню "Заяви на іспити" ви побачите подану заяву, натиснувши на кнопку "Посилання на вашу заяву", можна подивитися її подробиці.

Проведення іспиту

Претендент повинен прибути для участі в іспиті на визначення рівня володіння державною мовою у день, час та місце, затверджені графіком, і мати при собі документ, що посвідчує особу. До іспиту допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком такого іспиту відповідно до списку осіб, які подали заявки.

Перед початком іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендентів ознайомлюють з процедурою його проведення.

Тривалість іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, не може перевищувати 60 хвилин, із яких 30 хвилин передбачено для виконання тестових завдань письмової частини, 20 хвилин - для виконання завдання відкритого типу письмової частини та 10 хвилин - для виконання завдання усної частини.

Тривалість іспиту для осіб, які мають намір набути громадянство України, іноземців та осіб без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою, не може перевищувати 150 хвилин, із яких: 75 хвилин передбачено для виконання тестових завдань письмової частини: «Слухання» (15 хвилин), «Читання» (60 хвилин); 40 хвилин передбачено для виконання завдань відкритого типу письмової частини: «Письмо», з яких 15 хв. на створення короткого повідомлення з опертям на умову; 25 хв. на створення докладного тексту за обраною темою; 35 хвилин - для виконання завдань відкритого типу усної частини: «Говоріння», з яких 10 хв. - на опис побаченого, 10 хв. - на відповіді на запитання, 15 хв. - на монологічне висловлювання).

Претендент має право відмовитися від виконання завдань будь-якої із частин іспиту в будь-який час. Для цього у відповідному службовому полі особистого кабінету претендента передбачено пункт меню «Відмовитися від іспитування».

Інформацію про відмову претендента від виконання завдань письмової та/або усної частин іспиту інструктор повідомляє відповідальній особі, яка супроводжує перебіг іспиту, або інформує Національну комісію зі стандартів державної мови через офіційні канали зв’язку в той самий день або не пізніше наступного дня, коли була зафіксована відмова.

Претендента, який відмовився виконувати завдання письмової та/або усної частин, визнають таким, що не пройшов процедури визначення рівня володіння державною мовою, а виконані завдання не оцінюють.

Претендент переходить до усної частини іспиту на визначення рівня володіння державною мовою лише після завершення виконання завдань письмового блоку або закінчення часу, відведеного для них.

Претендент отримує державний сертифікат в електронній формі за умови, якщо за результатами складення іспиту на рівень володіння державною мовою він підтвердив володіння державною мовою на одному з рівнів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови.

Під час іспиту за дотриманням процедури його проведення стежить інструктор із розрахунку один інструктор не менш як для одного претендента і не більш як для п’яти претендентів упродовж однієї іспитової сесії.

Встановлення результатів

Оцінювання завдань письмової та усної частин іспиту здійснюють за єдиними критеріями відповідно до розділу IV Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13.05.2021  № 20 "Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання"

Результат іспиту на рівень володіння державною мовою встановлюється на підставі підрахунку балів за письмову та усну частини іспиту та перетворення їх у відсотки від 0 % до 100 %.

Усі чотири частини іспиту для осіб, які мають намір набути громадянство України, іноземців та осіб без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою, рівноважні, результат за кожну становить максимум 25 % від загальної оцінки.

Особи, яка має намір набути громадянство України, іноземці та особи без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою, отримують державний сертифікат середнього рівня першого ступеня (серія УМІ), якщо за результатами складення іспиту на цей рівень вони набрали від 70 % до 100 % від максимально можливого результату.

Результат іспиту для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, встановлюють у такому співвідношенні: результат за тестові завдання письмової частини становить 40 % у загальному результаті, результат за завдання відкритого типу письмової частини становить 30 % у загальному результаті, результат за усну частину становить 30 % у загальному результаті.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат початкового рівня першого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 30 % до 39 % від максимально можливого результату.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат початкового рівня другого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 40 % до 49 % від максимально можливого результату.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат середнього рівня першого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 50 % до 59 % від максимально можливого результату.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат середнього рівня другого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 60 % до 69 % від максимально можливого результату.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат рівня вільного володіння першого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 70 % до 89 % від максимально можливого результату.

Особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, отримує державний сертифікат рівня вільного володіння другого ступеня (серія УМД), якщо за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 90 % до 100 % від максимально можливого результату.

Якщо особи, які мають намір набути громадянство України, іноземці та особи без громадянства, які мають намір підтвердити свій рівень володіння українською мовою, за результатами складання іспиту на середній рівень першого ступеня набрали від 0 % до 69 % від максимально можливого результату, то Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалює рішення про відмову у видачі їм державного сертифіката (серія УМІ).

Якщо особа, яка зобов’язана володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, за результатами складення відповідного іспиту вона набрала від 0 % до 29 % від максимально можливого результату, то Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалює рішення про відмову у видачі їй державного сертифіката (серія УМД). іспиту встановлюються не пізніше 15 календарних днів від дати складення іспиту. Після того, як Комісія ухвалює рішення про надання / ненадання претендентові державного сертифіката на підставі підсумкового електронного протоколу перевірки, запис про видачу державного сертифіката заноситься до  Реєстру державних сертифікатів не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до Реєстру відповідного запису.

За результатами іспиту на визначення рівня володіння державною мовою претендент отримує Державний сертифікат.

Якщо запис до Реєстру не був внесений упродовж трьох календарних днів від дати встановлення рівня володіння державною мовою, який надає право на отримання відповідного державного сертифіката, такий державний сертифікат вважається виданим.

Державний сертифікат діє безстроково.

Порядок оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг

Процедура оскарження складається з таких етапів: подання скарги, розгляд скарги та прийняття рішення Комісії.

Скаргу викладають у довільній формі з визначенням суті порушеного питання та надсилають до Комісії протягом трьох календарних днів із дня, коли претендент отримав офіційні результати іспиту через електронний кабінет.

Розгляд скарги, а також прийняття рішення Комісії, відбувається протягом 30 календарних днів із дати надходження скарги до Комісії.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом відкритого голосування на підставі наявних матеріалів та інформації, що були викладені у скарзі.

За результатами розгляду скарг щодо порушення процедури проведення іспиту, що може вплинути на об’єктивність результату іспиту, Комісія приймає одне з таких рішень:

  1. відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення іспиту;
  2. відмовити в задоволенні скарги у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення іспиту не впливає на об’єктивність результату іспиту;
  3. задовольнити скаргу претендента у разі виявлення порушень процедури проведення іспиту, що вплинули на об’єктивність результату іспиту, і допустити до повторного складання іспиту.

Комісія письмово повідомляє скаржників про результати розгляду та перевірки скарг і суть прийнятого Комісією рішення у строки, передбачені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

Див. також