Проведення профілактичної роботи щодо кривдника, який вчинив домашнє насильство

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 2. Цивільний процесуальний кодекс України
 3. Кримінальний кодекс України
 4. Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"
 5. Порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ від 25 лютого 2019 року № 124

Загальні положення

Статтею 27 Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству передбачено взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної роботи, як один із видів спеціальних заходів щодо протидії домашнього насильства.

 • профілактичний облік - це здійснення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України організаційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою кривдника.

Процедура взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника встановлюється Порядком взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ № 124 від 25.02.2019 року, з метою:

 • недопущення повторного вчинення домашнього насильства
 • забезпечення контролю за дотриманням кривдником тимчасових обмежень його прав та виконання обов’язків, покладених на нього у зв’язку з учиненням домашнього насильства

Профілактичний облік кривдників та профілактична робота з ними в органах Національної поліції України здійснюються уповноваженим підрозділом органів Національної поліції України.
Якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, не досягла вісімнадцятирічного віку, то профілактичний облік здійснює підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України.
Постановлення кривдника на профілактичний облік здійснюється з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства.

З 24 лютого 2022 року введено воєнний стан згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" у зв'язку з чим тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадян. Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в України з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Підстави для постановлення кривдника на профілактичний облік


Підставами для постановлення кривдника на профілактичний облік є:

 • складений адміністративний протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП
 • терміновий заборонний припис стосовно кривдника, винесений працівником уповноваженого підрозділу поліції (ст. 25 ЗУ Про запобігання та протидію домашньому насильству)
 • отримання уповноваженим підрозділом поліції в установленому законом порядку інформації про видачу судом обмежувального припису кривднику (Глава 13 Цивільного процесуального Кодексу України)
 • рішення суду про накладення адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП
 • відкриття кримінального провадження стосовно кривдника у зв’язку з вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статі (ст. 126-2 Кримінального кодекс України)
 • повідомлення установи виконання покарань про звільнення від відбування покарання кривдника, засудженого за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі

Працівники, уповноважені на здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, протягом доби формують матеріали за фактами вчинення домашнього насильства та інформують про це керівника уповноваженого підрозділу поліції для поставлення кривдника на профілактичний облік із наданням копій таких матеріалів.
Рішення про поставлення кривдника на профілактичний облік приймає керівник територіального (відокремленого) уповноваженого підрозділу поліції за результатами розгляду матеріалів.

Строки ведення профілактичного обліку кривдників

Строки ведення профілактичного обліку кривдників установлюються:

 • відповідно до строків застосування заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, передбачених обмежувальним приписом стосовно кривдника, а в разі продовження припису - на встановлений судом строк
 • упродовж одного року з дня виявлення останнього факту вчинення домашнього насильства у випадку, коли обмежувальний припис стосовно кривдника судом не виносився
 • упродовж одного року з дня накладення судом адміністративного стягнення за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі
 • до набрання законної сили вироком суду у кримінальному провадженні, відкритому стосовно кривдника у зв’язку з вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статі
 • до погашення або зняття судимості за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства.

Строк зберігання відомостей про кривдника, який перебуває на профілактичному обліку, становить три роки з дня зняття його з такого обліку, після чого відомості про нього та постраждалу особу автоматично знеособлюються.

Знеособлені відомості в подальшому використовуються в статистичних та наукових цілях.

Підстави для зняття кривдника з профілактичного обліку

Підставами для зняття кривдника з профілактичного обліку є:

 • відсутність повторних випадків учинення кривдником домашнього насильства впродовж одного року з дня взяття на профілактичний облік
 • закінчення строку дії обмежувального припису стосовно кривдника
 • закриття справи про адміністративне правопорушення стосовно кривдника
 • закриття кримінального провадження за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, розпочатого у зв’язку з вчиненням кривдником домашнього насильства чи насильства за ознакою статі
 • погашення або зняття судимості за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства
 • набрання законної сили виправдувальним вироком суду, вироком суду щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі за кримінальне правопорушення, пов’язане з учиненням домашнього насильства
 • рішення суду про оголошення особи померлою чи визнання безвісно відсутньою або отримання свідоцтва про її смерть.