Присвоєння юридичним особам імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Підстави та умови присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Громадське обговорення

Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:

 • внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;
 • здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;
 • зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.

Юридичним особам ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті.

Рішення про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб не є підставою виникнення прав інтелектуальної власності у третіх осіб.

Юридичним особам, як правило, присвоюється ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з юридичною особою чи об’єктом права власності, якій (якому) це ім’я присвоюється.

Ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:

 • популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім’я України;
 • формування історичної свідомості Українського народу;
 • сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.

Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.

Порядок проведення громадського обговорення, під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація) виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

Громадське обговорення передбачає:

1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення, що містить відомості про:

 • найменування організатора громадського обговорення;
 • найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події;
 • ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та обґрунтування такої пропозиції;
 • суб’єктів, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події;
 • строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;
 • поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк і форму для подання пропозицій (зауважень);
 • місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення;
 • прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення;
 • строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення;

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

Забороняється присвоювати юридичним особам та об’єктам права власності імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, а також назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з України або з розвитком української науки та культури). (стаття 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій").

Суб’єкти, які порушують питання про присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

Питання про присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій порушується суб’єктами, зазначеними у статті 7 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", шляхом підготовки ними подання про присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

Пропозиції щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій можуть також вноситися на розгляд суб’єктів, зазначених у статті 7 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", іншими державними органами, трудовими колективами, об’єднаннями громадян та окремими громадянами.

Подання про присвоєння юридичним особам імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події готується у разі:

 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України та об’єктам права власності, які за ними закріплені - Міністром оборони України;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям інших військових формувань та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - державним органом, що здійснює керівництво іншим утвореним відповідно до закону військовим формуванням;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, що діють на основі державної власності, та об’єктам, які за ними закріплені, - їх керівником;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - головою відповідної районної чи обласної ради.
 • у разі делегування районними чи обласними радами місцевій державній адміністрації повноважень щодо управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, подання погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права власності, які за ними закріплені, - сільським, селищним, міським головою;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам - сільським, селищним, міським головою.

У разі якщо протягом строку, визначеного абзацами першим і другим пункту 6 статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", сільські, селищні, міські ради або сільські, селищні, міські голови населених пунктів на території відповідної області в установленому Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" порядку не здійснять перейменування районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму, таке перейменування здійснюється розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його повноваження) зобов’язаний прийняти таке розпорядження у тримісячний строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом другим пункту 6 статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Суб’єкти, які присвоюють юридичним особам імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій

Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій юридичним особам присвоюють:

 • Президент України - об’єднанням, з’єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань та об’єктам права власності, які за ними закріплені;
 • Кабінет Міністрів України - юридичним особам, які належать до сфери його управління.
 • міністерства - юридичним особам, які належать до сфери їх управління, а також юридичним особам, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується відповідним міністром, та об’єктам права власності, які закріплені за такими центральними органами виконавчої влади;
 • Національна академія наук України - юридичним особам, які перебувають у її віданні; національні галузеві академії наук - юридичним особам, які перебувають у їх віданні;
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим - юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим;
 • обласні, районні ради - юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст;
 • сільські, селищні, міські ради - юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, а також вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, бульварам, узвозам, проїздам, майданам, набережним, мостам. (стаття 8 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій).

Розгляд подання про присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

Суб’єкт, який присвоює юридичним особам імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, попередньо розглядає подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та документи, передбачені частиною другою статті 6 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

За результатами розгляду подання про присвоєння юридичним особам імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, суб’єкт, який присвоює юридичній особі ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, протягом 15 робочих днів після внесення такого подання або поновлення його розгляду приймає рішення про присвоєння юридичній особі імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та видає відповідний акт.

Обов’язки юридичних осіб, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій

Відповідно до статті 12 Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій” юридичні особи, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій, зобов’язані:

Витрати, пов’язані з присвоєнням юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій

Витрати, пов’язані з присвоєнням юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, зміною або відмовою від присвоєних імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів юридичних осіб. (стаття 13 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій).

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів: