Примирення сторін у адміністративному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Кодекс адміністративного судочинства України

Загальні положення про умови примирення сторін у адміністративному процесі

Відповідно до положень частини 1 статті 190 КАС України сторонам цивільного процесу гарантується право повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок із застереженням про те, що примирення сторін може стосуватися лише прав та обов’язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб’єкта владних повноважень. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі на час, необхідний їм для примирення.Умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.

До ухвалення судового рішення у зв’язку з примиренням сторін суд роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін у праві вчинити відповідні дії. Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні умов примирення і продовжує судовий розгляд, якщо:

  1. умови примирення суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб або є невиконуваними;
  2. одну зі сторін примирення представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Виконання умов примирення сторонами

Відповідно до статті 191 КАС України, ухвала про затведження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені, є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.

Примирення сторін під час апеляційного та касаційного провадження

Сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення апеляційного провадження, як це передбачено у статті 314 КАС України. За умови примирення сторін суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до вимог статей 189, 190 КАС України, якою одночасно визнає нечинним судове рішення суду першої інстанції, яким закінчено розгляд справи, та закриває провадження у справі.
Крім того, статтею 348 КАС України передбачено право сторін на примирення у будь-який час до закінчення касаційного розгляду, що тягне за собою постановлення судом ухвали, якою одночасно визнаються нечинними судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими закінчено розгляд справи, та закривається провадження у справі.

Примирення сторін у процесі виконання

Можливість примирення сторін, окрім, як на стадіях адміністративного провадження, допускається також у процесі виконання судового рішення. Порядок та умови такого примирення регулюється положеннями статті 377 КАС України, де зокрема визначено, що заява про примирення, укладена між сторонами виконавчого провадження, або заява стягувача про відмову від примусового виконання в процесі виконання рішення подається в письмовій формі державному виконавцеві, який не пізніше триденного строку передає її для затвердження до суду, який видав виконавчий документ.

Якщо сторони бажають примиритися на умовах, що виходять за межі предмета спору, їм надається таке право у випадку, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. У разі примирення сторін, однією з яких є суб'єкт владних повноважень, умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб’єкта владних повноважень.

Відповідно до частин 2-3 статті 377 КАС України, суд розглядає заяву про примирення або заяву стягувача про відмову від примусового виконання в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача і боржника. За результатами розгляду заяви про примирення або заяви стягувача про відмову від примусового виконання суд може постановити ухвалу про затвердження умов примирення сторін виконавчого провадження або про прийняття відмови стягувача від примусового виконання і про закінчення виконавчого провадження. Виключенням затвердження судом умов примирення сторін виконавчого провадження або не прийняття ним відмови стягувача від примусового виконання є випадки, коли таке примирення суперечить закону або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси (ч. 4 ст. 377 КАС України).

Судова практика

Постанова Верховного Суду від 18 вересня 2018 року по справі № 813/4206/16, якою відмовлено у задоволенні касаційної скарги на рішення суду апеляційної інстанції з підстав відсутності норм закону, якими передбачено скасування судового рішення про затвердження умов примирення та поновлення провадження у справі у випадку невиконання однією із сторін умов примирення.