Призначення надбавки до пенсії пенсіонерам, які мають на утриманні дітей

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Нормативні документи, якими передбачено призначення надбавки до пенсії.Поняття непрацюючого пенсіонера.Документи, які підтверджують, що особа не працює.

Відповідно до п. 6 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, Закону України “Про пенсійне забезпечення”, Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян” непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років призначається і виплачується надбавка у розмірі 150 гривень на кожну дитину.

Непрацюючими пенсіонерами - є особи, які не перебувають у трудових відносинах та не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності

Відповідно до абзацу першого пункту 2.21 розділу II Постанови Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), є:

У разі відсутності у зареєстрованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи надати оригінал трудової книжки.

Порядок призначення надбавки до пенсії

В разі настання умов, коли пенсіонер не працює та має на своєму утриманні дітей до 18 років необхідно:

звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії;

♦ надати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, підтверджують перебування його на утриманні заявника;

♦ надати документи, які свідчать про те, що пенсіонер не працює.

Відповідно до пункту 4.3 розділу IV Постанови Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після надходження заяви та за наявності документів, необхідних для призначення, перерахунку пенсії, розглядає подані документи та приймає рішення щодо призначення, перерахунку пенсії. Рішення органу про призначення пенсії, перерахунок раніше призначеної пенсії візується спеціалістом, який його підготував, та спеціалістом, який його перевірив. Рішення підписується начальником управління (іншою посадовою особою, визначеною відповідно до наказу начальника управління щодо розподілу обов’язків) та завіряється печаткою управління.

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки до пенсії

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, передбачено постановою Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Такими документами є:

  • заява для призначення (перерахунку) пенсії;
  • паспорт пенсіонера;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру пенсіонера;
  • трудова книжка пенсіонера;
  • свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утримання пенсіонера;
  • довідка уповноважених органів з місця проживання (органів управління житловим фондом, відділу реєстрації місця проживання) про перебування на утриманні чи про спільне проживання з заявником;
  • довідка з відділу управління та соціального захисту населення про неотримання соціальної допомоги.
Виплата надбавки здійснюється до досягнення дитиною 18 – річного віку.

Підстави відмови у призначенні надбавки до пенсії та припинення виплати надбавки

У разі прийняття на роботу чи реєстрації фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, виплата пенсіонеру зазначеної надбавки припиняється.

Слід також зазначити, що на тих дітей, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», надбавка до пенсії не нараховується.

Пенсіонери, які на своєму утриманні мають дітей до 18 років, та отримують відповідну надбавку до пенсії, в обов’язковому порядку повинні своєчасно повідомляти управління Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку про факт працевлаштування або здійснення підприємницької діяльності.