Призначення вперше пенсій внутрішньо переміщеним особам

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Natalia.zaitseva.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану.

Інфографіка: Як отримати пенсії та грошову допомогу у період дії воєнного стану

Куди звернутися?

Заява про призначення пенсії подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі - орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб.

Особливості призначення вперше пенсій особам, які здійснили внутрішнє переміщення після 24.02.2022 р.

Обмеження та особливості призначення пенсій, встановлені чинним законодавством для внутрішньо переміщених осіб, не застосовуються для осіб, які здійснили внутрішнє переміщення після 24.02.2022 року. Призначення пенсій таким особам відбувається у загальному порядку, передбаченому Постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  

Порядок призначення пенсії ВПО вперше

В будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку ВПО (її законний представник) має право звернутися до відповідного територіального органу Пенсійного фонду України надати наступні документи:

 1. заяву про призначення (відновлення) пенсії;
 2. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (додатково пред'являється оригінал довідки), крім випадків, коли ВПО відмовилася від довідки;
 3. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 4. документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, орган, що призначає пенсію, додає довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 5. індивідуальні відомості про застраховану особу (за період роботи чи довідка про заробітну плату);
 6. документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, посвідчення учасника бойових дій) – за необхідності;
 7. документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (у випадку, якщо особа перемістилася з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим);
 8. дві фотокартки 2,5×3 (пункт 2.1 розділу ІІ Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1).

Заява про призначення пенсії може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - вебпортал) або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436.

У разі подання заяви засобами Порталу Дія та за умови реалізації технічної можливості щодо її формування та подання, формування заяви здійснюється засобами Порталу Дія відповідно до відомостей, зазначених в додатках до цього Порядку. Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними реєстрами органів державної влади.

Для ВПО, що перемістилися до 24.02.2022 року:

Під час звернення ВПО із заявою про призначення пенсії та документом, що посвідчує особу, територіальні органи Пенсійного фонду України ідентифікують особу заявника, фіксують місце і час її звернення, порівнюють отримані дані з даними, що обробляються в базах даних Пенсійного фонду України, з урахуванням даних Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у порядку, який затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з (абзац четвертий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам").

Відкриття рахунку в ПАТ "Державний ощадний банк України" та подання територіальному органу Пенсійного фонду України заяви про зарахування пенсії на цей рахунок.

Відкриття рахунку в ПАТ "Державний ощадний банк України"

Починаючи з 01 липня 2016 року виплати пенсій, що призначаються ВПО (які перемістилися до 24.02.2022 року), здійснюються через рахунки та мережу ПАТ "Державного ощадного банку України".

ВПО, якій призначено пенсію, для укладення договору про відкриття рахунку необхідно звернутися до відділення банку за місцем фактичного проживання та надати наступні документи:

 1. документ, що посвідчує особу (паспорт);
 2. довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
 3. довідку про отримання пенсії;
 4. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

За письмовими заявами осіб з інвалідністю I групи та іншим особам, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть проводитися публічним акціонерним товариством "Укрпошта" з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Важливо!

Платіжна картка, на яку зараховуються пенсія ВПО одночасно є пенсійним посвідченням.

Строк дії карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, встановлюється до трьох років за умови проходження фізичної ідентифікації клієнта в установах ПАТ "Державний ощадний банк України" кожні шість місяців. Після завершення строку дії картки вона перевипускається за рахунок публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в ПАТ "Державний ощадний банк України" для отримання пенсії, до отримання ним платіжної картки здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідетифікації.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"