Приватизація дачних ділянок в складі кооперативів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до статті 35 Земельного кодексу України українці мають право набувати із земель державної і комунальної власності безплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення садівництва.

Відповідно до статті 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва в розмірі не більше 0,10 гектара.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про кооперацію» земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність. Землі загального користування дачного кооперативу безоплатно передаються йому у власність із земель державної або комунальної власності відповідно до закону.

Так, кооперативам можуть бути надані безкоштовно у власність або в оренду земельні ділянки органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади на підставі містобудівної документації. Крім цього, земля кооперативу може складатися із земельних ділянок, які кооператори придбали на підставі цивільно-правових угод. Кожен член кооперативу має право на володіння, користування і за згодою кооперативу управління майном, що належить кооперативу. Для того, щоб кожен член кооперативу міг реалізувати своє право на власність, потрібно виділити ділянку з кооперативу шляхом її виділення та приватизації.

Кожен член кооперативу може претендувати на розмір паю залежно від його внеску у фонд. Якщо ж член кооперативу виключений або хоче вийти з кооперативу, він все одно має право отримати земельну ділянку в натурі. Право власності членів кооперативу (фізичних осіб) на свою загальну частку успадковується.

Крім цього, члени колективних сільськогосподарських кооперативів, які до 2002 року не приватизували ділянки шляхом оформлення права на земельну ділянку (пай), мають право на приватизацію, згідно ст. ст. 25, 118 Земельного Кодексу України.

Виділення ділянки кооперативу – це процедура відчуження земельної ділянки із загальної маси землі кооперативу з погодження цього ж кооперативу і одержання дозволу органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади на відведення її у власність громадянина.

Тобто, якщо особі виділити ділянку з кооперативу, необхідно спочатку отримати погодження кооперативу. Так, кооператив – це організація з внутрішньою структурою органів, одним з яких є загальні збори членів кооперативу. Саме цей орган наділений функцією прийняття рішення про володіння, користування та управління майном. Саме до нього необхідно звернутися для отримання погодження про відчуження ділянки, виділення ділянки з кооперативу.

Алгоритм приватизації земельної ділянки, що знаходиться у складі кооперативу

Відповідно до статті 35 Земельного кодексу України приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

  1. Отримати дозвіл органів місцевого самоврядування / органів виконавчої влади на розробку проекту землеустрою. Для цього особі слід подати заяву про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та долучити до неї графічні матеріали місця розташування земельної ділянки. Для отримання графічних матеріалів Ви можете звернутися до територіального органу Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) або приватної фірми та замовити викопіювання з кадастрової карти або плану. Крім того, такі матеріали можна виготовити самостійно за допомогою Публічної кадастрової карти України. Заява розглядається у місячний строк. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Відмова уповноваженого органу у видачі дозволу може бути оскаржена до суду.
  2. Звернутися до землевпорядної організації для розробки проекту землеустрою.
  3. З готовою технічною документацією звернутись до органу місцевого самоврядування / органу виконавчої влади, який надавав дозвіл на розробку проекту землеустрою, з заявою про затвердження проекту землеустрою.
  4. Звернутися до державного реєстратора для реєстрації права власності у Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Див. також