Працевлаштування та допомога по безробіттю особам, звільненим з місць позбавлення волі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Зверніть увагу! Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334 "Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану" установлено, що реєстрація, перереєстрація безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплата допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану здійснюється з урахуванням деяких особливостей.

Зокрема, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою. Подати заяву можна в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія, або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та заяву про призначення чи поновлення допомоги по безробіттю можна на Порталі "Дія".

Під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), строк якого встановлюється протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов’язаний подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку.

Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або з дати останнього підтвердження перебувати у статусі безробітного.

Порядок реєстрації в центрі зайнятості

Працевлаштування громадян, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється за сприянням державної служби зайнятості, приватних агентств зайнятості, за допомогою сайтів з пошуку роботи, друкованих ЗМІ, шляхом самостійного звернення до роботодавців.
Якщо особа, звільнена з місця позбавлення волі, шукає роботу за сприянням служби зайнятості, то відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, для реєстрації в центрі зайнятості необхідно подати:

  • заяву (у тому числі засобами електронної ідентифікації);
  • паспорт;
  • облікову картку платника податків;
  • документ про освіту;
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
  • довідку про звільнення з місця позбавлення волі, підпункт 6 пункту 19 Порядку № 792.

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Подання довідки про звільнення з місць позбавлення волі надає шукачу роботи певні додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Такі громадяни можуть бути направлені на роботу на заброньовані робочі місця. Тобто, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” для працевлаштування певних категорій громадян на підприємствах з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. До таких категорій громадян належать також особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які вперше після звільнення з місць позбавлення волі приймаються на роботу.
Якщо на підприємстві працює менше 5% працівників квотних категорій, таке підприємство або самостійно, або за сприянням Державної служби зайнятості має прийняти на роботу громадян відповідних категорій.
У разі не виконання квоти та відмови у працевлаштуванні з роботодавця стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Слід також зазначити, що працівники такої категорії враховуються до квоти підприємства протягом всього періоду роботи, що є додатковим механізмом підтримки їх трудових прав.
Крім того при працевлаштуванні таких громадян на нові робочі місця роботодавцям може бути протягом року компенсовано фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальноообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць. Компенсація є додатковим стимулом роботодавцям для працевлаштування безробітних.

Порядок отримання та розмір допомоги по безробіттю

Особи, звільнені з місць позбавлення волі, мають право на отриманні допомоги по безробіттю за наявності сплати страхових внесків під час перебування у трудових відносинах з роботодавцем, відповідно до Порядку № 624.
Якщо громадянин був звільнений з роботи ще до відбуття покарання, він буде мати право на отримання допомоги по безробіттю тривалістю до 360 календарних днів (особам передпенсійного віку - не більше 720 календарних днів) протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду. Така особа буде вважатися як застрахованою особою без урахування страхового стажу, яка протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, має страховий стаж менше шести місяців .
Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Зверніть увагу! У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій статті 43 Закону України “Про зайнятість населення”, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування , залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей - довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, військовим комісаріатом, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу (далі - довідка про зарплату).
Якщо громадянин не має страхового стажу, і його вік складає менше 35 років, закінчив загальноосвітню школу, професійно-технічний або вищий навчальний заклад, та шукає роботу вперше, він має право на надання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю в мінімальному розмірі тривалістю до 180 календарних днів.
Якщо особа є старшого віку ( більше 35 років) і не має страхового стажу(крім осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону № 1533 та абзаці третьому частини четвертої статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"), статус безробітного їй не надається, допомога по безробіттю не призначається. Але це не позбавляє особу права на пошук роботи за сприянням Державної служби зайнятості.

Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю

За загальним правилом, допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в Державній службі зайнятості.

Але особам, які звільнені з останнього місця роботи з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36, пунктах 1, 2 та 6 статті 40 та пункті 5 статті 41 Кодексу законів про працю України, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 і стаття 39 Кодексу законів про працю України) виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць. Відкладення виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення особи. Тобто, особам, які звертаються до служби зайнятості та набувають статусу безробітного через два, три і більше місяців після звільнення з роботи з вказаних підстав, відкладення виплати допомоги по безробіттю не здійснюється.
Також, тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:

  1. звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин (з дня призначення допомоги по безробіттю);
  2. звільнення з останнього місця роботи за згодою сторін або з підстав, передбачених пунктом 7 частини першої статті 36, пунктами 3, 4, 7 та 8 частини першої статті 40, статтями 41 (крім пункту 5) та 45 Кодексу законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами України, наслідком яких є притягнення особи до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності (з 271-го календарного дня, особам передпенсійного віку - з 631 календарного дня після призначення допомоги по безробіттю);
  3. недотримання рекомендацій щодо сприяння у працевлаштуванні.

Допомога по безробіттю нараховується за період між відвідуваннями центру зайнятості і перераховується на рахунок особи у банківській установі. Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць.

Поради громадянам для прискорення вирішення питання свого працевлаштування

При окремих установах виконання покарань, функціонують як загальноосвітні школи, так і професійно-технічні навчальні заклади. Документи про освіту у таких закладах є стандартними, жодним чином в них не зазначається, що освіта здобута в місцях позбавлення волі.

Особам, які ще відбувають покарання, рекомендовано не втрачати свій час і скористатись можливістю отримати повну середню освіту або оволодіти робітничою професією. Це значно допоможе у пошуку роботи.
Особам, які готуються до звільнення, рекомендовано обов’язково відвідати заходи, які проводяться співробітниками органів Державної кримінально-виконавчої служби України спільно з працівниками центрів зайнятості і які спрямовані на подальше вирішення питань працевлаштування.