Працевлаштування та допомога по безробіттю особам, звільненим з місць позбавлення волі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Порядок реєстрації в центрі зайнятості


Якщо особа, звільнена з місця позбавлення волі, шукає роботу за сприянням служби зайнятості, то відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, для реєстрації до будь-якого обраного ним центру зайнятості незалежно від наявності або відсутності у таких осіб задекларованого/зареєстрованого місця проживання необхідно подати:

  • заяву (подається особисто особою, яка шукає роботу, під час безпосереднього відвідування або в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), засобами мобільного додатка Порталу Дія, а у разі технічної можливості в електронній формі - засобами офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікат);
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу), або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката), або єДокумент про освіту;
  • трудову книжку (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості. Особа, яка втратила такі документи (за умови відсутності необхідних відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), пред’являє дублікат трудової книжки чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи. За наявності технічної можливості відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування можуть бути отримані шляхом (в результаті) електронної інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України. Порядок електронної інформаційної взаємодії визначається Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України);
  • військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу (для осіб, які звільнилися із строкової військової служби), а під час воєнного стану та проведення мобілізації - військово-обліковий документ (військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або з відміткою про виключення з військового обліку відповідно до статті 37 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);

Згідно частини 2 статті 43 Закону України "Про зайнятість населення", індивідуальне надання послуг безробітному, який подав заяву про надання статусу зареєстрованого безробітного, здійснюється кар’єрним радником, а безробітним, які потребують сприяння в адаптації до умов ринку праці, - спеціалізованим кар’єрним радником.

Послуги зареєстрованому безробітному надаються відповідно до індивідуального плану працевлаштування, що складається кар’єрним радником або спеціалізованим кар’єрним радником спільно з такою особою.

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Подання довідки про звільнення з місць позбавлення волі надає шукачу роботи певні додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Такі громадяни можуть бути направлені на роботу на заброньовані робочі місця.

Тобто, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” для працевлаштування певних категорій громадян на підприємствах з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. До таких категорій громадян належать також особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які вперше після звільнення з місць позбавлення волі приймаються на роботу.
Якщо на підприємстві працює менше 5% працівників квотних категорій, таке підприємство або самостійно, або за сприянням Державної служби зайнятості має прийняти на роботу громадян відповідних категорій.
У разі не виконання квоти та відмови у працевлаштуванні з роботодавця стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Слід також зазначити, що працівники такої категорії враховуються до квоти підприємства протягом всього періоду роботи, що є додатковим механізмом підтримки їх трудових прав.
Крім того при працевлаштуванні таких громадян на нові робочі місця роботодавцям може бути протягом року компенсовано фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальноообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць. Компенсація є додатковим стимулом роботодавцям для працевлаштування безробітних.

Порядок отримання та розмір допомоги по безробіттю

Особи, звільнені з місць позбавлення волі, мають право на отриманні допомоги по безробіттю за наявності сплати страхових внесків під час перебування у трудових відносинах з роботодавцем.

Зверніть увагу! Допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу.
Якщо громадянин був звільнений з роботи ще до відбуття покарання, він буде мати право на отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу:

Допомога по безробіттю призначається з восьмого дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Якщо на восьмий день з дати реєстрації безробітного, що є застрахованою особою, відсутні дані в повному обсязі для обчислення страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі для застрахованих осіб.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, не може перевищувати тривалості, визначеної частинами другою - четвертою цієї статті.

У разі чергового визнання в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується допомога по безробіттю, тривалість її виплати враховується сумарно.

Зверніть увагу! Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше семи місяців мають право на призначення допомоги по безробіттю у мінімальному розмірі, який встановлюється правлінням Фонду.

Відповідно до п. 3 Порядку надання допомоги по безробіттю, під час воєнного стану, у період проведення заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру) залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу), а в разі відсутності цих відомостей - довідок про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), виданих особі роботодавцем, центром комплектування та соціальної підтримки, де така особа перебувала на обліку, військовою частиною, органом, де особа проходила службу (далі - довідка про зарплату).

Допомога по безробіттю нараховується за період між відвідуваннями центру зайнятості і перераховується на рахунок особи у банківській установі.

Допомога по безробіттю виплачується не рідше ніж два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць.

Період, за який здійснюється поточне нарахування допомоги по безробіттю, обмежується датою, що передує дню останнього відвідування (підтвердження наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного - під час надзвичайного або воєнного стану, карантину, у разі виникнення надзвичайної ситуації) безробітним центру зайнятості, де він зареєстрований. Остаточний розрахунок виплат допомоги по безробіттю здійснюється на підставі рішення про припинення виплат і включає нарахування за останній день перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, що входить до визначеного періоду виплати.

Поради громадянам для прискорення вирішення питання свого працевлаштування

При окремих установах виконання покарань, функціонують як загальноосвітні школи, так і професійно-технічні навчальні заклади. Документи про освіту у таких закладах є стандартними, жодним чином в них не зазначається, що освіта здобута в місцях позбавлення волі.

Особам, які ще відбувають покарання, рекомендовано не втрачати свій час і скористатись можливістю отримати повну середню освіту або оволодіти робітничою професією. Це значно допоможе у пошуку роботи.
Особам, які готуються до звільнення, рекомендовано обов’язково відвідати заходи, які проводяться співробітниками органів пробації спільно з працівниками центрів зайнятості і які спрямовані на подальше вирішення питань працевлаштування.