Працевлаштування та допомога по безробіттю особам, звільненим з місць позбавлення волі

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Порядок реєстрації в центрі зайнятості

Працевлаштування громадян, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється за сприянням державної служби зайнятості, приватних агентств зайнятості, за допомогою сайтів з пошуку роботи, друкованих ЗМІ, шляхом самостійного звернення до роботодавців.
Якщо особа, звільнена з місця позбавлення волі, шукає роботу за сприянням служби зайнятості, то відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, для реєстрації в центрі зайнятості необхідно подати:

  • паспорт;
  • облікову картку платника податків;
  • документ про освіту;
  • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);
  • довідку про звільнення з місця позбавлення волі.

Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Подання довідки про звільнення з місць позбавлення волі надає шукачу роботи певні додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Такі громадяни можуть бути направлені на роботу на заброньовані робочі місця. Тобто, відповідно до статті 14 Закону України “Про зайнятість населення” для працевлаштування певних категорій громадян на підприємствах з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. До таких категорій громадян належать також особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, які вперше після звільнення з місць позбавлення волі приймаються на роботу.

Якщо на підприємстві працює менше 5% працівників квотних категорій, таке підприємство або самостійно, або за сприянням Державної служби зайнятості має прийняти на роботу громадян відповідних категорій.

У разі не виконання квоти та відмови у працевлаштуванні з роботодавця стягується штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.

Слід також зазначити, що працівники такої категорії враховуються до квоти підприємства протягом всього періоду роботи, що є додатковим механізмом підтримки їх трудових прав.

Крім того при працевлаштуванні таких громадян на нові робочі місця роботодавцям може бути протягом року компенсовано фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальноообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць. Компенсація є додатковим стимулом роботодавцям для працевлаштування безробітних.

Порядок отримання та розмір допомоги по безробіттю

Особи, звільнені з місць позбавлення волі, мають право на отриманні допомоги по безробіттю за наявності сплати страхових внесків під час перебування у трудових відносинах з роботодавцем.

Якщо громадянин був звільнений з роботи ще до відбуття покарання, він буде мати право на отримання допомоги по безробіттю тривалістю до 360 календарних днів протягом двох років з дня її призначення в мінімальному розмірі, який складає 610 грн. в місяць. Така особа буде вважатися як застрахованою особою без урахування страхового стажу, яка протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, має страховий стаж менше шести місяців .

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування , шляхом перевірки та обміну даними з органами ДФС та ПФУ, залежно від страхового стажу та заробітної плати (доходу).

Якщо громадянин не має страхового стажу, і його вік складає менше 35 років, закінчив загальноосвітню школу, професійно-технічний або вищий навчальний заклад, та шукає роботу вперше, він має право на надання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю в мінімальному розмірі тривалістю до 180 календарних днів.Якщо особа є старшого віку ( більше 35 років), статус безробітного їй не надається, допомога по безробіттю не призначається. Але це не позбавляє особу права на пошук роботи за сприянням Державної служби зайнятості.

Відкладення та скорочення допомоги по безробіттю

За загальним правилом, допомога по безробіттю виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в Державній службі зайнятості.

Але особам, які звільнені з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36, пунктах 1, 2 та 6 статті 40 та пункті 5 статті 41 Кодексу законів про працю України, внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (частина третя статті 38 і стаття 39 Кодексу законів про працю України) виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць. Відкладення виплати допомоги по безробіттю починається з наступного дня після дня звільнення особи.

Також, тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:

  1. звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за згодою сторін;
  2. звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених пунктом 7 статті 36, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, пунктами 1, 2, 3, 4 статті 41 і статті 45 Кодексу законів про працю України, а військовослужбовцям - у разі звільнення зі служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и" "і" частини шостої, пунктами "е", "є", "ж", "з"частини сьомої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Допомога по безробіттю нараховується за період між відвідуваннями центру зайнятості і перераховується на рахунок особи у банківській установі.

Поради громадянам для прискорення вирішення питання свого працевлаштування

При окремих установах виконання покарань, функціонують як загальноосвітні школи, так і професійно-технічні навчальні заклади. Документи про освіту у таких закладах є стандартними, жодним чином в них не зазначається, що освіта здобута в місцях позбавлення волі.

Особам, які ще відбувають покарання, рекомендовано не втрачати свій час і скористатись можливістю отримати повну середню освіту або оволодіти робітничою професією. Це значно допоможе у пошуку роботи.
Особам, які готуються до звільнення, рекомендовано обов’язково відвідати заходи, які проводяться співробітниками пенітенціарної служби спільно з працівниками центрів зайнятості і які спрямовані на подальше вирішення питань працевлаштування.