Правові аспекти відпочинку на природі

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
 4. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
 5. Кримінальний кодекс України
 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 7. Водний кодекс України
 8. Земельний кодекс України
 9. Лісовий кодекс України

Загальна інформація

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Відповідно до ст.66 Конституція України кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки. А ст.12 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначені обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища. Одже громадяни України зобов'язані:

 • берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
 • не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;
 • вносити штрафи за екологічні правопорушення;
 • компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законів України.

Правила безпеки

З настанням весни настав час відпочинку, подорожей, зустрічей на природі. Проте, аби не картати себе за наслідки безвідповідального відпочинку, треба знати правила: риболовлі, поводження у лісі, збирання рослин, випалювання трави, полювання. Не варто забувати про елементарні правила безпеки, дотримання яких стане гарантією того, що відпочинок завершиться без надзвичайних подій. Якщо ви відпочиваєте на природі, необхідно пам’ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу навколишньому середовищу і становить небезпеку для вашого життя.

Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:

 • не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;
 • не засмічуйте місце відпочинку;
 • обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;
 • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
 • не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку;
 • стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
 • не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
 • приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.

Якщо ви відпочиваєте поблизу водойм:

 • не лишайте дітей без нагляду біля води;
 • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
 • температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній перебувати небезпечно. Плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
 • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
 • пам’ятайте — відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
 • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
 • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас.

Правова відповідальність

Насамперед слід зазначити, що відносини у сфері охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів урегульовано цілою низкою нормативно-правових актів, серед яких закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про природно-заповідний фонд України», а також Водний, Земельний та Лісовий кодекси і Кодекс про надра. Кожен з цих документів регулює ту чи іншу сферу екологічних правовідносин і встановлює певні правила, що є обов’язковими для виконання усіма учасниками таких правовідносин. І цілком логічно, що якщо існують певні правила, то існують і норми, які встановлюють відповідальність за їх порушення.
Так відповідно до ст. 68 Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», що порушення законодавства України про охорону навколишнього середовища тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність
. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

 • порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;
 • порушенні норм екологічної безпеки;
 • порушенні вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі поданні завідомо неправдивого звіту з оцінки впливу на довкілля чи висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • неврахуванні у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля та невиконанні екологічних умов, визначених у висновку з оцінки впливу на довкілля;
 • порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;
 • допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;
 • перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;
 • самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;
 • невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
 • невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам;
 • порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів;
 • невиконанні вимог охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
 • відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;
 • приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і здоров'я;
 • порушенні природоохоронних вимог під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;
 • порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки.

Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів.
Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення - конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в Автономної Республіки Крим і місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища.
Посадові особи та спеціалісти, винні в порушенні вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, згідно з рішеннями їх органів управління позбавляються премій за основними результатами господарської діяльності повністю або частково.
Порядок позбавлення премій визначається законодавством України.

Особливості застосування цивільної відповідальності

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.

Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.

Адміністративна відповідальність

Проте найбільш поширена у нас адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Підставою для її застосування є адміністративні екологічні правопорушення, різні види і склади яких передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Найбільша кількість статей, у яких передбачається відповідальність за екологічні правопорушення, міститься у главі 7Кодексу України про адміністративні правопорушення «Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини».

 Так, наприклад відповідно до ст. 57 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення вимог щодо охорони надр тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А за порушення правил охорони водних ресурсів - штраф на громадян у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А за Порушення вимог пожежної безпеки в лісах настає відповідальність у накладенні штрафу на громадян від дев’яноста до двохсот сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, -тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот сімдесяти до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шістсот тридцяти до однієї тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.( ст.77 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність за екологічні порушення передбачена у розділі VIII Кримінального кодексу України (статті 236-254), який повністю присвячений боротьбі зі злочинами проти довкілля. У ньому наведено перелік найбільш небезпечних кримінальних правопорушень у сфері використання природних ресурсів і охорони довкілля та встановлено відповідальність за їх вчинення.

 Так, відповідно до ст. 236 Кримінального кодексу України порушення правил екологічної безпеки карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 А за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою - караються штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого (ст. 238 Кримінального кодексу України).

Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища

Спори у галузі охорони навколишнього природного середовища вирішуються судом, місцевими радами чи органами, які утворюються ними, відповідно до їх компетенції і в порядку, встановленому законодавством України. Спори підприємств, установ і організацій України у галузі охорони навколишнього природного середовища з підприємствами, установами та організаціями інших держав, розглядаються комісіями, що утворюються на паритетних засадах із представників України і заінтересованих держав, або третейським судом.