Правовий режим земельних ділянок для садівництва

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

До якої категорії земель відносяться земельні ділянки для садівництва?

Відповідно до пункту а) частини другої ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги). Отже, земельні ділянки для садівництва відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей (ч. 1 ст. 22 Земельного кодексу України).

Хто може бути власником земельної ділянки для садівництва?

Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.

Іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи, можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди (ст. 35 Земельного кодексу України).

Набуваючи право власності на земельну ділянку для садівництва власник отримує низку прав та несе відповідні обов'язки, які передбачені статтями 90, 91 Земельного кодексу України.

Способи використання земельних ділянок для садівництва

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Земельного кодексу України земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для:

 • закладання багаторічних плодових насаджень,
 • вирощування сільськогосподарських культур,
 • зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.

До земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки зайняті:

 • захисними смугами,
 • дорогами,
 • проїздами,
 • будівлями і спорудами загального користування.

Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.

Використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.

Землекористувачі здійснюють своє право відповідно до визначених прав та обов'язків передбачених статтями 95, 96 Земельного кодексу України

Оренда земельних ділянок для садівництва

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності (ст. 93 Земельного кодексу України).

Відповідно до статті 35 Земельного кодексу України користування земельними ділянками на умовах оренди може здійснюватись:

 • громадянами України;
 • юридичними особами;
 • іноземцями;
 • особами без громадянства.

Порядок отримання земельної ділянки для садівництва із земель державної або комунальної власності

Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності - для ведення особистого садівництва - не більше 0,12 гектара (п.«в» ч.1 ст. 121 Земельного кодексу України).

Слід пам'ятати, що передача земельної ділянки провадиться по кожному виду цільового призначення безоплатно один раз.(ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України)

Право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності, громадянами набувається за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування (ч.1 ст. 116 Земельного кодексу України).

Першим кроком громадянина України з метою отримання земельної ділянки для ведення особистого садівництва буде звернення до відповідного органу місцевого самоврядування (за місцем знаходження земельної ділянки), який передає земельні ділянки комунальної власності у власність із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва.

Дане клопотання подається особисто до органу місцевого самоврядування або направляється поштою рекомендованою кореспонденцією.

У клопотанні зазначаються та додаються:

 • цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри;
 • графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (викопіювання з планово-картографічних матеріалів);
 • копію документа, що посвідчує особу (наприклад, паспорта громадянина України);
 • погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);
 • документ, що підтверджує членство громадянина садівницького товариства (подається членами садівницького товариства)  
 • документ що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок.

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, які не передбачені статтею 118 Земельного кодексу України.

Термін розгляду клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

Орган місцевого самоврядування (за місцем знаходження земельної ділянки) розглядає дане клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.  

Клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою та додатки до нього передаються на розгляд постійних комісій ради та за рішенням комісій включаються до порядку денного чергової або позачергової сесії ради. На сесії ради депутати шляхом голосування приймають рішення про надання дозволу або відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

При розгляді питання щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, особа яка подала клопотання має право бути присутньою на сесії ради.

Підставою відмови у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів.

У випадку надання органом місцевого самоврядування відмови про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва, дана відмова може бути оскаржена в судовому порядку.

Див. також