Правове регулювання підводного полювання в Україні

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база


Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту на період дії воєнного стану і у відбудовний період» від 15.03.2022 № 2132-IX [2], на період дії воєнного стану на території України до дня його припинення або скасування зупинено дію частини п’ятої статті 39 Закону України "Про тваринний світ" . Наразі на території країни діє тимчасова заборона полювання, яка буде чинною до завершення воєнного стану.

Підводне полювання - популярний вид спорту, що практикується у багатьох країнах світу. Воно являє собою процес вистежування, переслідування і добування риби, шляхом спостереження з поверхні води, пірнання на затримці дихання і здійснення пострілу з підводної рушниці. Екіпіровку спортсмена складають ласти, маска, дихальна трубка, гідрокостюм (плавальний костюм - якщо дозволяє температура води), баластні вантажі, підводну рушницю, буксируваний буй.

Загальні положення щодо підводного полювання

У відповідності до Закону України «Про тваринний світ» на території України відповідно до законодавства може здійснюватися промислове, любительське та спортивне рибальство.
промислове рибальство - вид спеціального використання водних живих ресурсів, які перебувають у стані природної волі, шляхом їх вилучення (вилову, добування, збирання) із природного середовища з метою задоволення потреб населення і народного господарства;
любительське і спортивне рибальство - вилов риби, добування водних безхребетних у спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання (за умови дотримання встановлених правил рибальства та водокористування);
Любительське і спортивне рибальство (далі - любительське рибальство) на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

Підводне полювання як вид любительського та спортивного рибальства на водних об’єктах України регулюється виключно Правилами любительського та спортивного рибальства затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.1999 року , тому підводне полювання дозволяється:


|}Відповідно до Правил любительське рибальство в тому числі і підводне полювання на водні біоресурси заборонено здійснювати:

 • у каналах теплоенергоцентралей, підвідних та скидних каналах електростанцій;
 • у підвідних і магістральних каналах, підводах рибогосподарських та меліоративних систем, в шлюзових каналах тощо;
 • у новостворених (до особливого розпорядження);
 • на промислових ділянках, закріплених за користувачами водних біоресурсів, а також на відстані від берега більше як 3 км в Чорному морі і 1,5 км – в Азовському морі;
 • у верхніх б’єфах гребель на відстані більше ніж за 500 м, в нижніх – на відстані в межах встановлених Правил рибальства;
 • поблизу мостів, які охороняються, в межах режимних зон охорони;
 • у радіусі 500 м навколо риборозплідних господарств;
 • на водоймах, що розташовані в зоні евакуації (відчуження), на територіях радіоактивно забруднених внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС;
 • на зимувальних ямах (перелік зимувальних визначаються органами держрибохорони через засоби масової інформації).

Також заборонено:

 • застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя та способи лову, які не передбачені Правилами рибальства;
 • перебувати на водоймі або поблизу неї з вибуховими та отруйними речовинами, а також зі знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них;
 • продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних та продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання, та сертифіката якості;
 • миття у рибогосподарських водоймах або в їх прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм;
 • зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок біля населених пунктів та випадків конечної потреби (шторм, туман, аварія тощо);
 • організація змагань з рибальства в період нересту риби;
 • пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та правоохоронним органам, по кризі рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних льодових трас);
 • пересування плавзасобів у заборонених для рибальства зонах (за винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених органами рибоохорони нерестовищами в період нересту - всіх плавучих засобів, крім суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних живих ресурсів;
 • лов морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної книги України;
 • вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову правилами рибальства;
 • вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об'єктів лову, які є в цих знаряддях тощо;

Забороняється лов водних живих ресурсівз застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї (за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

Право на підводне полювання

Відповідно до п 3.1 та п 3.2 Правил любительського і спортивного рибальства : Любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах природно-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних господарствах, водоймах, спеціальне використання яких обмежене (питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, де лов або добування (далі - лов) заборонені цими Правилами рибальства. Любительське і спортивне рибальство на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

Громадяни, які займаються підводним полюванням, зобовʹязані:

 • виконувати вимоги Правил рибальства;
 • підтримувати належний санітарний стан водойм,не залишати на берегах водойм і на кризі сміття та інші відходи,не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином;
 • мати при собі документи, що дають право на риболовлю на окремих водоймах, де впроваджено лов риби за дозволами, і пред'являти їх працівникам органів рибоохорони або інших уповноважених на те органів за їх вимогою;
 • не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на водоймах та на їх берегах.

Дозволяється одній особі вилов за одну добу перебування на водоймі таких видів у таких кількостях:

Об'єкти лову (добування) Водойми загального користування Водойми, закріплені за громадськими об'єднаннями,а також ті, де проваджене платне рибальство
Риба (кг) 3 5
Раки (шт) 30 50
Мідії(кг) 5 8
Рапана (шт) 10 20
Креветки (кг) 1 2

* Вивезення з водойми риби та безхребетних - як у свіжому, так і в обробленому вигляді, - незалежно від терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.

Контроль за дотриманням правил рибальства

* Контроль за дотриманням правил рибальства здійснюють органи рибоохорони Держрибагентства та інші спеціально уповноважені на те органи.

Органи рибоохорони на місцях:

 • в установленому законодавством порядку визначають терміни заборони на лов (добування) водних живих ресурсів на підставі обгрунтувань, що подаються науково-дослідними організаціями. З метою створення сприятливих умов для нересту риби та інших водних живих ресурсів зазначені терміни можуть бути перенесені цими органами на раніше (пізніше) не більш як на 10 днів (залежно від гідрометеорологічних умов) без зміни загальної тривалості періоду заборони;
 • визначають межу нерестових ділянок та зимувальних ям, а за даними гідрометслужби - дату льодоставу і дату скресання криги;
 • визначають місця, на яких заборонено лов (добування) водних живих ресурсів;
 • дозволяють у заборонений період здійснювати любительський і спортивний лов (добування) водних живих ресурсів у відповідній кількості та відповідними знаряддями лову (добування), за винятком місць нересту риби, зимівлі або масового зосередження водних живих ресурсів;
 • на підставі обгрунтувань, що надаються науково-дослідними організаціями, визначають рибогосподарські водойми (їх ділянки), де впроваджується любительське і спортивне рибальство на умовах загального або спеціального використання водних живих ресурсів.


Відповідальність за порушення правил

 • Особи, винні в порушенні Правил рибальства, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
 • Шкода, заподіяна громадянами України, іноземцями та особами без громадянства незаконним (з порушенням Правил рибальства) виловом, добуванням або знищенням цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах,
 • відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 32 ( 32-98-п ).
 • Застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних осіб від відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення Правил рибальства.
 • Незаконно виловлені водні живі ресурси підлягають вилученню в установленому законодавством порядку.

Мінімальні розміри (в см) риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями

Види риб і водних безхребетних На внутрішніх водоймах Чорноморському регіоні Азовському регіоні зокрема р. Дунай з придатковою системою, передгирловому просторі, оз. Сасик
Барабуля - 8,5 - 8,5
В"язь 28 24 22 22
Берш 28 - - 25
Головень 24 28 - -
Бичок - 11 - 8
Вугор 50 50 - -
Білий амур 40 45 - -
Камбала-глоса - 15 - 17
Білизна 30 40 - 35
Карась - 10 - -
Карась сріблястий - 15 - -
Катран - 85 - -
Кефаль - 20 - 20
Кефаль-пеленгас - 38 - 33
Короп 25 25 - 25
Лин 20 20 13 17
Лящ 32 30 20 28
Мерланг - 12 - -
Оселедець - 17 16 14
Підуст 25 25 - -
Плітка 18 - - -
Пузанок - 11 - -
Рибець - 22 - 22
Сазан 35 32 30 30
Сиг - 25 - -
Синець 22 24 - 24
Скумбрія - 15 - 15
Сом 70 60 50 60
Ставрида - 10 - 10
Судак 42 38 30 38
Тараня 18 18 - 14
Толстолоб 40 40 - 40
Чехоня 24 24 - -
Щука 35 32 - -
Беззубка - 12 - -
Креветки - 3,5 - -
Мідія - 5 - -
Перловиця - 7 - -
Рак 10 10 9 9

ТАКСИ

для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства цінних видів водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах України

Види водних біоресурсів Оцінка збитків, заподіяних внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення одного екземпляра водних біоресурсів незалежно від розміру та ваги (неоподатковуваного мінімуму доходів громадян)
Риби
Веслоніс, гібриди осетрових риб 1110
Катран акула 159
Морська лисиця 24
Морський кіт 32
Форель 425
Чорноморсько-азовський оселедець 147
Пузанок 145
Тюлька (за 1 кг) 3
Хамса азовська (за 1 кг) 5
Хамса чорноморська (за 1 кг) 5
Кілька чорноморська (шпрот) (за 1 кг) 7
Амур білий, амур чорний 209
Білизна 97
Верховодка (уклія) 5
В’юн 4
Карась сріблястий 93
Клепець 92
Краснопірка 92
Лин 94
Лящ 97
Плоскирка 92
Рибець звичайний 93
Сазан 218
Головень 94
Синець 93
Тарань (плітка) 92
Товстолоб (білий, строкатий, гібриди) 214
Чехоня 93
Сом 301
Судак звичайний 211
Йорж звичайний 3
Окунь 186
Пеламіда 83
Барабуля 15
Луфар 50
Скумбрія 50
Ставрида 10
Бичок-жабоголовий 96
Бички інші (крім видів, занесених до Червоної книги України) 92
Атерина (піщанка) 1
Гостроніс 97
Лобан 111
Сингіль 99
Піленгас 109
Щука 204
Сарган 15
Чорноморський калкан 158
Азовський калкан 101
Річкова камбала (глоса) 100
Мерланг (пікша) 3
Інша риба (крім видів, занесених до Червоної книги України) 3
Водні безхребетні
Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени, венуси, донакси, куніарка, інші двостулкові молюски “сидячих” видів 0,2
Рапана 0,3
Креветка 0,2
Раки (крім широкопалого та товстопалого рака) 196
Артемія саліна (рачки) (за 1 кг) 69
Артемія саліна (яйця) (за 1 кг) 138
Гамарус річковий і морський (за 1 кг) 55
Зоопланктон (коловертки, гіллястовусі, веслоногі тощо) (за 1 кг) 28
Личинки хірономід (за 1 кг) 83
Каретра (за 1 кг) 55
Трубочник (за 1 кг) 55
Поліхети (за 1 кг) 55
Краби (крім видів, занесених до Червоної книги України) 28
Губка-бодяга, інші губки “сидячих” видів (за 1 кг) 0,3
Морські їжаки, морські зірки, змієхвостки, голотурії 3