Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 1. Закон України "Про телекомунікації"
 2. Закон України "Про захист прав споживачів"
 3. Закон України "Про телебачення і радіомовлення"
 4. Постанова Кабінету міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 "Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг"

Загальні вимоги щодо надання та отримання послуг

Надання послуг здійснюється у разі:

 • укладення договору відповідно до основних вимог, встановлених НКРЗІ;
 • їх оплати споживачем.

Надання програмної послуги абонентові здійснюється на підставі угоди, укладеної між абонентом і провайдером такої послуги відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та інших нормативно-правових актів. До укладення договору та під час надання послуг оператор, провайдер зобов’язаний безоплатно надавати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг.

Оператор, провайдер не має права відмовити споживачеві в укладенні договору, за винятком таких випадків:

 1. відсутність технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі оператора в зазначених споживачем місцях, крім випадку, коли на оператора відповідно до рішення НКРЗІ покладено обов’язки з розвитку та надання загальнодоступних послуг;
 2. заборгованість абонента перед оператором, провайдером за надані послуги, що належним чином підтверджено документально;
 3. невідповідність кінцевого обладнання абонента вимогам, встановленим пунктом 20 Правил;
 4. ненадання необхідних для укладення договору документів, передбачених цими Правилами та іншими актами законодавства.

Під час укладання договору (внесення змін до нього) операторові, провайдерові забороняється:

 1. встановлювати обмеження у з’єднанні з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування або телекомунікаційної мережі іншого оператора, а також службами екстреної допомоги;
 2. вимагати надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг;
 3. надавати без згоди споживача контент-послуги;
 4. визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження чи погіршення прав споживача або створення нерівних умов для сторін договору;
 5. встановлювати значення показників якості послуг гірші, ніж ті, що визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій;
 6. встановлювати інші вимоги, що суперечать законодавству.

Права, обов’язки та відповідальність споживачів


Суб'єкт Права Обов'язки
Споживач
 • державний захист своїх прав;
 • вільний доступ до послуг;
 • безпеку послуг;
 • вибір оператора, провайдера;
 • вибір виду та кількості послуг;
 • безоплатне отримання від оператора, провайдера вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг;
 • дотримуватися вимог цих Правил;
 • використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності;
 • не допускати використання їх кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;
 • не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам;
 • не здійснювати несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж;
 • виконувати умови договору, в тому числі своєчасно оплачувати отримані послуги;
 • надавати операторові телекомунікацій достовірну інформацію, необхідну для укладення договору;
 • виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
Оператор, провайдер
 • провадження діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;
 • отримання ліцензій відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України" (виключно оператори);
 • отримання номерного ресурсу (виключно оператори);
 • установлення тарифів на послуги, що ними надаються, крім тих, що згідно із Законом України "Про телекомунікації" підлягають державному регулюванню;
 • присвоєння телефонних номерів споживачам у межах виділеного номерного ресурсу та задіяння персональних номерів у порядку, встановленому НКРЗІ (виключно оператори);
 • провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (виключно оператори);
 • надавати абонентам послугу з перенесення абонентського номера, користування персональним номером у порядку, встановленому НКРЗІ;
 • забезпечувати правильність застосування тарифів;
 • вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом;
 • не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій;
 • першочергово надавати послуги підрозділам Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Держмитслужби та ін.

За порушення вимог законодавства щодо порядку отримання послуг суб'єкти несуть відповідальність згідно з законом.

Порядок оплати послуг

Тарифи на послуги, що згідно із Законом України "Про телекомунікації" підлягають державному регулюванню, застосовуються операторами, провайдерами відповідно до встановлених НКРЗІ граничних або фіксованих тарифів.

Тарифи на послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тих, що згідно із Законом України "Про телекомунікації" підлягають державному регулюванню.

Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:

 1. тарифи на загальнодоступні послуги;
 2. тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
 3. розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
 4. тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій.

Захист прав споживачів

Захист прав споживачів здійснюється відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, Закону України “Про телекомунікації”, Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, інших актів законодавства та Правил.

Споживач має право відповідно до законодавства подавати операторові, провайдерові звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання послуг.