Права та обов'язки членів виборчої комісії під час виборів Президента України

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Tetiana.shubenko.

Нормативна база

Загальна інформація

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною системою абсолютної більшості.

Система виборчих комісій складається з Центральної виборчої комісії,окружних виборчих комісій, дільничих виборчих комісій.

Правовий статус члена:

Права та обов'язків членів виборчої комісії

ІВідповідно до Порядку організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів

Член виборчої комісії має право:

 • брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;
 • виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;
 • за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;
 • безперешкодно відвідувати всі приміщення виборчої комісії, знайомитися з усіма документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території. У разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень.
 • на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, в порядку та розмірі, встановлених законодавством;

Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

Член виборчої комісії зобов'язаний

Текст присяги члена виборчої комісії

"Я, (прізвище, ім’я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

 • додержуватися Конституції України, та законів України з питань підготовки і проведення виборів;
 • брати участь у засіданнях виборчої комісії;
 • виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії;
 • скласти присягу.
Участь у роботі виборчої комісії

Присяга члена комісії

Член окружної, дільничної виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, в обов’язковому порядку складає присягу члена комісії.
Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід’ємною частиною документації відповідної комісії.
Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.
Відмова скласти присягу означає відмову особи бути членом комісії.

Розподіл обов'язків між головою, заступником, секретарем і членами виборчої комісії

Голова організовує її роботу, скликає та веде засідання.
За відсутності голови право скликати засідання має заступник.
Секретар веде протокол засідання комісії і разом з головуючим підписує протоколи. Крім того, секретар має право скликати засідання в разі відсутності голови та заступника (в цьому разі засідання веде член ДВК, визначений рішенням комісії). Розподіл обов'язків між іншими членами визначається рішенням комісії.

Повноваження голови, заступника, секретаря та членів Центральної виборчої комісії визначені у розділі IV Закону.

Гарантії членів виборчої комісії

Оплата праці

Стаття 92 Кодексу регламентує оплату праці членів виборчих комісій та осіб, які залучаються до роботи у виборчій комісії.

За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени:

окружної виборчої комісії (загальною кількістю не більше чотирьох осіб);

дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб)

протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією (територіальним представництвом Центральної виборчої комісії).

Важливо! Оплата праці членів виборчої комісії не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується у визначеному Кабінетом Міністрів України розмірі та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.

Членам виборчих комісій може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода:

 1. у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України;
 2. у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Матеріальне і соціально-побутове забезпечення членів Центральної виборчої комісії регламентується статтею 37 Закону.

Гарантії членам комісії, які мають роботу

 • Оплата праці члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи;
 • Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.

Для цього працівнику необхідно:

 1. Написати заяву на ім'я керівника підприємства (установи, організації), де він працює, та додати до неї витяг з постанови виборчої комісії (де зазначається, що працівник на період виборів буде здійснювати функції голови (заступника/секретаря/члена) комісії).
 2. На підставі заяви керівник видає наказ (розпорядження) про звільнення від виконання посадових обов’язків на період виборчої кампанії.

Файл:Зразок заяви.docx

Важливо! Відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю УкраїниНа час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується:
 1. збереження місця роботи (посади);
 2. середнього заробітку.

Гарантії членам комісії, які є пенсіонерами

Оплата праці як члену виборчої комісії не може бути:

 • нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.
 • підставою для обмеження розміру отримуваної пенсії.

Гарантії членам комісії, які перебувають на обліку у центрі зайнятості

 • Праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення виборів Президента України не є підставою для :
 1. зняття з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу;
 2. для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги.
 • Оплата праці члена виборчої комісії, який є особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчою від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.
Важливо! У 2023 році мінімальна заробітна плата встановлена:
 • у місячному розмірі: з 1 січня - 6700 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня - 40,46 гривні.

Обмеження та заборони

Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами Президента України (стаття 38 Кодексу) .
Члену виборчої комісії забороняється:

Припинення повноважень члена виборчої комісії

Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються:

 • одночасно з припиненням повноважень відповідної виборчої комісії.
 • достроково у зв'язку з:
 1. особистою заявою про складення повноважень члена комісії;
 2. внесенням подання про заміну члена виборчої комісії відповідним кандидатом на пост Президента України;
 3. припиненням його громадянства України;
 4. прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії;
 5. реєстрацією його кандидатом на пост Президента України, а також кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;
 6. реєстрацією його представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, довіреною особою кандидата на пост Президента України, а також довіреною особою кандидата у народні депутати України або кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;
 7. систематичним або грубим порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування;
 8. набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;
 9. входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;
 10. визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;
 11. його смертю або оголошенням його померлим.

Повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту прийняття рішення виборчою комісією про припинення повноважень члена комісії.