Права та обов'язки військовослужбовців

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття військовослужбовець

Військовослужбовцем є громадянин України, який проходить службу в Збройних силах або у інших військових формуваннях, які створені відповідно до законодавства.

До військовослужбовців відносяться: офіцери, прапорщики, мічмани, строкова служба, служба за контрактом ЗСУ, Державна прикордонна служба , Служба безпеки України, війська цивільної оборони, інші військові формування, які створено у відповідності до українського законодавства, жінки-військовослужбовці , а також курсанти військових навчальних закладів.

Всі військовослужбовці мають військові звання, користуються певними соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами, мають зобов'язання громадян України, які передбачені Конституцією України.

Гарантії дотримання прав і свобод військовослужбовців

У відповідності до ст.2 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та члені їх сімей” ,військовослужбовці та члени їх сімей не можуть бути обмежені у правах і свободах, які визначені законодавством України.

Державою приймаються всі можливі заходи, передбачені Конституцією та Законами України, відносно захисту та дотримання прав і свобод військовослужбовців.


Права військовослужбовців закріплені у Законі України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Соціально-економічні права військовослужбовців

 • право на достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, зокрема право на отримання підйомної допомоги та добових при переїзді на нове місце служби (статті 9 та 91);
 • право на соціальну та професійну адаптацію (пункт 5 статті 8);
 • право на охорону здоров’я, медичну та соціально-психологічну допомогу (стаття 11);
 • право на забезпечення жилим приміщенням (стаття 12);
 • право на безоплатний проїзд (стаття 14);
 • право на звільнення від штрафних санкцій та пені за невиконання зобов’язань (пункт 15 статті 14);
 • право на санаторно-курортне лікування (стаття 11);
 • право на пенсійне забезпечення (стаття 15);
 • право на отримання одноразової грошової допомоги у разі звільнення (пункт 2 статті 15);
 • право на отримання грошової допомоги на оздоровлення та державної допомоги сім’ям з дітьми (пункт 3 статті 15);
 • право на відшкодування заподіяної шкоди (стаття 17);
 • право на оскаження неправомірних рішень та дій (стаття 19).
 • право на отримання статусу учасника бойових дій (пункт 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
 • право на догляд за дитиною (стаття 141 Сімейного кодексу України). Але батько-військовослужбовець має право піти у відпустку для догляду за дитиною лише в мирний час.

Трудові права (згідно із Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”):

 • обмеження відносно звільнення (п. 2 ст. 8);
 • поновлення на військовій службі (посаді) (ст. 8);
 • право на працевлаштування після звільнення з військової служби (п. 3 ст. 8);
 • право на дострокове звільнення від проходження військової служби (абзац 2 п. 3 ст.і 8);
 • мають переважне право щодо укладення контракту на проходження військової служби (п. 6 ст. 8);
 • право на визначення тривалості службового часу і часу відпочинку (ст.10);
 • право на відпустки (ст .101)

А також – право на працю та рівні права у соціально-економічній сфері (ст. 119 Кодексу законів про працю України, Закон “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”).

Право на безоплатну правничу допомогу

Крім того, військові мають право на безоплатну правничу допомогу (п .17, 18 ч.1 ст. 14 Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”), що полягає в захисті, здійсненні представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, складанні документів процесуального характеру (позовів до суду).

Інші права військовослужбовців

Політичні права : ст. 5 Закону “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” - Військовослужбовці мають право на участь у виборах і референдумах, створювати свої громадські об’єднання у відповідності до українського законодавства.

Культурні права :

Релігійні права : на свободу віросповідання та світогляду (ст. 35 Конституції України).

У відповідності до ст.6 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ,ніхто не може перешкоджати задоволенню військовослужбовцями своїх релігійних потреб .

Військовослужбовці та резервісти мають право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної релігії , відкрито висловлювати переконання щодо віросповідання.

Військовослужбовці можуть придбати , володіти й використовувати релігійну літературу будь-якою мовою, а також інші предмети та матеріали релігійного призначення.

У відповідності до ч.8,9 ст.17 Закону України «Про Збройні Сили України» , військовослужбовці та резервісти можуть відправляти, одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, проводити релігійну діяльність з додержанням вимог Конституції України та законів України. Командування військових частин зобов'язано надавати можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях і виконанні релігійних обрядів (ч. 3 ст. 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»)

Обов’язки військовослужбовців:

Див. також

Корисні посилання: