Порядок стягнення надміру виплачених коштів отриманої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальні положення

Якщо малозабезпеченою сім’єю приховано або подано недостовірні дані про доходи та майновий стан або органом соціального захисту населення отримано інформацію про обставини, що вплинули на встановлення права на призначення державної соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення мають право вимагати повернення таких коштів, в тому числі і в судовому порядку.

Повернення бюджетних коштів

Повернення бюджетних коштів проводиться у випадку:

 • виявлення подання громадянами свідомо неправдивими відомостями у документах або приховання достовірних даних про доходи, майновий стан та інші обставини, що впливають на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру;
 • виявлення помилки у розрахунку розміру призначеної соціальної допомоги;
 • у разі коли особами, які входять до складу сім'ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення. На наступний період допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

Припинення виплати раніше призначеної соціальної допомоги

Виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється:

 • якщо сім'єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, - з місяця, в якому виявлено порушення;
 • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи),- з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
 • за заявою уповноваженого представника сім'ї - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою;
 • у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, - з місяця, наступного за місяцем, у якому припинено реєстрацію безробітного, за інформацією центрів зайнятості.

Заходи органів соціального захисту населення

 1. якщо виникла переплата державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї: припиняє надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з місяця виявлення порушення і позбавляє права на шість місяців, починаючи з першого числа місяця виявлення порушення на призначення державної соціальної допомоги на наступний термін;
 2. якщо виникла переплата державних допомог та компенсацій: припиняє (чи перераховує) надання державної допомоги (чи компенсації) з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини (компенсація фізичним особам - з дня, що настає за днем, в якому виникли обставини).

Далі в обох випадках:

 1. визначається обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення залежно від матеріального стану сім`ї;
 2. доводиться до відома одержувача допомоги інформація про припинення надання соціальної допомоги, обсяги надміру виплачених коштів та строки їх повернення;
 3. проводяться щомісячні відрахування у розмірі 20% призначеної допомоги до повного погашення заборгованості у разі прийняття управлінням відповідного рішення.

У разі смерті одержувача соціальної допомоги повернення надміру нарахованих коштів проводиться іншою повнолітньою особою, яка врахована при визначенні права та розрахунку розміру призначеної допомоги, або особою, якій виплачена не отримана за життя померлого соціальна допомога, віднесена до спадщини. При не призначенні на наступний термін соціальної допомоги, надміру нараховані кошти повертаються на підставі заяви одержувача допомоги про їх добровільне повернення. У разі не повернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки управління вирішує питання про їх стягнення в судовому порядку з покладанням на одержувача допомоги судових витрат.