Порядок стягнення аліментів з безробітної особи

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Судом може бути ухвалено рішення про присудження коштів на утримання дитини в двох можливих формах:  у частці від доходу батька або у твердій грошовій сумі (частина третя стаття 181 Сімейного кодексу України).

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд повинен враховувати такі фактори:

  • стан здоров'я та матеріальне становище, як дитини, так і платника аліментів;
  • наявність у платника інших дітей, непрацездатних чоловіка / дружини, батьків;
  • наявність майна і майнових прав, наприклад, квартири або машини, грошових коштів,виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав у платника аліментів.

Розмір аліментів повинен бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Важливо! Згідно частини третьої статті 182 Сімейного кодексу України суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), та по відношенню до яких таким платником аліментів не доведене джерело походження коштів для їх оплати.

Стягнення аліментів з безробітної особи

Суд може присудити стягнення аліментів у частці від доходу. Однак, бувають ситуації, що під час судового розгляду у відповідача був дохід і робота, але після винесення судового рішення навмисно чи ні, платник аліментів став безробітним.

Якщо платник влаштувався на роботу, то аліменти будуть вираховуватися з призначеної заробітної плати. Якщо платник не влаштувався на роботу, або якщо він не став на облік в центрі зайнятості, то аліменти будуть нараховуватися, виходячи із середньої заробітної плати за місцем реєстрації.

Якщо відповідач став безробітним, вже після рішення суду, але при цьому став на облік в центрі зайнятості, аліменти будуть відраховуватися з одержуваної ним допомоги по безробіттю.

Крім того, якщо платник не став на облік у центрі зайнятості, або отримує непостійний дохід чи заробітна плата виплачується частково у натуральному вигляді, особа, яка стягує аліменти, має право звернутися суду з позовною заявою щодо стягнення аліментів у твердій грошовій сумі.

Важливо! Безробітним, чий страховий стаж за останні 12 місяців до реєстрації на біржі праці перевищує 6 місяців, розмір виплат по безробіттю розраховується в процентному співвідношенні до їх середнього доходу (заробітної плати) в залежності від страхового стажу.

Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати або інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд стягнення звертається на майно боржника. В цьому випадку примусове стягнення здійснюється державним виконавцем за місцем проживання боржника.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про виконавче провадження» звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації.

Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається акт.

На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.

Детальніше див.: "Порядок звернення стягнення на майно боржника"

Важливо! У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження. У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на два тижні - щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці - щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Порядок звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна боржника

Згідно зі статтею 50 Закону України «Про виконавче провадження» існує такий порядок звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи-боржника:

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

Разом із житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику.

У разі звернення стягнення на об’єкт нерухомого майна виконавець здійснює в установленому законом порядку заходи щодо з’ясування належності майна боржнику на праві власності, а також перевірки, чи перебуває це майно під арештом.

Після документального підтвердження належності боржнику на праві власності об’єкта нерухомого майна виконавець накладає на нього арешт та вносить відомості про такий арешт до відповідного реєстру у встановленому законодавством порядку. Про накладення арешту на об’єкт нерухомого майна, заставлене третім особам, виконавець невідкладно повідомляє таким особам.

У разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку, виконавець звертається до суду із заявою про вирішення питання про звернення стягнення на таке майно.

У разі відсутності технічної документації на майно, у зв’язку з чим його неможливо підготувати до реалізації, виготовлення такої документації здійснюється за зверненням виконавця в установленому законодавством порядку за рахунок додаткового авансування стягувача. У разі якщо стягувач протягом 10 робочих днів з дня одержання відповідного повідомлення виконавця не авансує витрати, пов’язані з підготовкою технічної документації на майно, виконавчий документ повертається стягувачу, за умови що відсутнє інше майно у боржника, на яке можливо звернути стягнення.

Корисні посилання