Порядок розгляду судом питання про виконання вироку суду іноземної держави

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Обсяг правової допомоги, порядок зносин, вимоги щодо форми й змісту запиту (доручення, прохання, клопотання), а також особливості виконання запитів визначаються положеннями міжнародного договору України, який діє у відносинах між Україною з відповідною іноземною державою, та Кримінальним процесуальним кодексом України (п. 2 розділ І Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

Виконання в Україні вироку суду іноземної держави чи міжнародної судової установи можливе, якщо:

 1. діяння, внаслідок учинення якого було ухвалено вирок, згідно з Кримінальним кодексом України визнається злочином або було б злочином у разі його вчинення на території України;
 2. засуджена особа є громадянином України та/або проживає, чи майно якої знаходиться на території України;
 3. строки давності виконання обвинувального вироку за законодавством України та держави винесення вироку не сплинули;
 4. за наявності інших підстав, передбачених міжнародним договором України.

Не підлягають виконанню в Україні вироки судів іноземних держав, ухвалені заочно (in absentia), тобто без участі особи під час кримінального провадження, крім випадків, коли засудженій особі було вручено копію вироку й надано можливість його оскаржити.

Реалізація міжнародних договорів України про правову допомогу в кримінальних справах щодо вручення документів, допиту осіб, проведення інших окремих процесуальних дій, про передачу кримінального провадження, про передачу засуджених та виконання вироків здійснюється в межах компетенції Мін’юстом безпосередньо та через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції України, місцевими загальними та апеляційними судами України (п. 5 розділ І Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

Суди України з питань надання міжнародної правової допомоги в кримінальних справах взаємодіють з іноземними компетентними органами через міжрегіональні управління та Мін’юст або безпосередньо у випадках, коли це передбачено міжнародним договором України або законом.

Мін’юст забезпечує правове співробітництво судів України у кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію), виконує інші функції, визначені законами й міжнародними договорами України, а саме:

 1. є центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги та звертається із запитами судів України про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав;
 2. є центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) під час судового провадження або на стадії виконання вироку;
 3. вирішує питання про передачу (прийняття) осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в державах, громадянами якої вони є, та опрацьовує прохання про передачу (прийняття) виконання вироку суду України чи іноземної держави (п. 8 розділ І Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав

Розгляд Мін’юстом України запиту іноземної держави про визнання та виконання в Україні вироків судів іноземних держав включає:

 • з’ясування підстав, передбачених міжнародним договором та законодавством України, для задоволення запиту про виконання вироку суду іноземної держави (з цією метою Мін’юст може додатково запитати необхідні матеріали та інформацію в уповноваженого (центрального) органу іноземної держави або компетентних органів в Україні);
 • підготовка клопотань Мін’юсту та супровідних документів на підтвердження клопотання про визнання та виконання вироку суду іноземної держави на території України та звернення до суду;
 • у разі необхідності підготовка апеляційних скарг на рішення суду, що розглядав клопотання Мін’юсту;
 • інформування запитуючої сторони про результати виконання вироку суду іноземної держави.

Запит про виконання вироку суду іноземної держави, крім запиту про передачу засудженої особи, Міністерство юстиції України розглядає протягом тридцяти днів з моменту надходження запиту. Якщо запит і додаткові матеріали надійшли іноземною мовою, цей строк продовжується до трьох місяців.

Мін’юст після отримання від уповноваженого (центрального) органу іноземної держави запиту про визнання та виконання в Україні вироку суду іноземної держави звертається до Державної міграційної служби України, її територіальних органів, органів реєстрації та інших компетентних органів України для:

 • перевірки факту належності особи, щодо якої отримано запит, до громадянства України;
 • отримання інформації про зареєстроване місце проживання, або останнього відомого місця проживання;
 • місцеперебування майна особи в Україні, засудженої судом іноземної держави (п. 9 розділу ІХ Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

У разі отримання від Державної міграційної служби України, її територіальних органів, органів реєстрації та інших компетентних органів України відомостей щодо перевірки, Мін’юст готує висновок за результатами розгляду запиту уповноваженого (центрального) органу іноземної держави про визнання та виконання вироку суду іноземної держави в Україні. Однак, якщо за результатами проведених перевірок не можна з’ясувати місцезнаходження засудженого чи його майна на території України, Мін’юст повідомляє державу винесення вироку про неможливість задоволення запиту уповноваженого (центрального) органу іноземної держави у зв’язку із зазначеними обставинами (п. 10 розділу ІХ Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

Встановивши відповідність запиту про визнання і виконання вироку суду іноземної держави умовам, передбаченим міжнародним договором України, Міністерство юстиції України направляє до суду клопотання про визнання і виконання вироку суду іноземної держави і передає наявні матеріали.

У задоволенні запиту про виконання вироку суду іноземної держави може бути відмовлено, якщо таке виконання суперечить зобов’язанням України за міжнародними договорами України. В такому випадку Міністерство юстиції України повідомляє про це іноземний орган, від якого надійшов запит, з роз’ясненням підстав відмови (ч. 6 ст. 602 КПК України).

Мін’юст чи міжрегіональне управління в клопотанні про визнання та виконання на території України вироку суду іноземної держави просить компетентний суд України:

 • вирішити питання про виконання вироку суду іноземної держави повністю або частково;
 • визначити, яку частину покарання може бути виконано в Україні, керуючись положеннями Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за злочин, у зв’язку з яким ухвалено вирок;
 • копію ухвали суду за результатами розгляду клопотання надіслати Мін’юсту чи міжрегіональному управлінню для повідомлення компетентному (центральному) органу іноземної держави (п. 20 розділу ІХ Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

У додатку до клопотання Мін’юст чи міжрегіональне управління долучає документи, отримані від компетентного (центрального) органу іноземної держави, а також копії документів, отриманих від компетентних органів України, а саме:

 • клопотання суду іноземної держави про визнання та виконання на території України вироку суду іноземної держави;
 • копію вироку разом із документом, що підтверджує набрання ним законної сили;
 • копії інших судових рішень іноземної держави, що стосуються вироку суду іноземної держави;
 • текст статей кримінального закону іноземної держави, на яких ґрунтується вирок;
 • інформацію про частину покарання, яку виконано у державі винесення вироку та яка підлягає виконанню в Україні;
 • копії документів з інформацією щодо громадянства України, зареєстрованого місця проживання та/або місцезнаходження майна засудженої особи;
 • копії інших документів, отриманих у результаті перевірки дотримання умов, визначених законодавством та міжнародним договором України, за яких запит про визнання та виконання вироку суду іноземної держави може бути задоволений;
 • оригінал довіреності (п. 21 розділу ІХ Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

Вирішення питання про визнання і виконання вироку суду іноземної держави у частині цивільного позову вирішується у порядку, передбаченому розділом ІХ Цивільним процесуальним кодексом України.

У випадках, передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, якщо вирок суду іноземної держави передбачає покарання у виді позбавлення волі, Міністерство юстиції України надсилає засвідчену копію запиту, передбаченого цією статтею, прокурору для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу до вирішення питання про виконання вироку суду іноземної держави.

Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави

Клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави розглядається протягом одного місяця з дня його отримання судом першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місце проживання чи останнє відоме місце проживання засудженої особи, або місце перебування майна такої особи, а в разі їх відсутності - місце знаходження Міністерства юстиції України (стаття 603 КПК України).

Про дату судового засідання повідомляють особі, щодо якої ухвалено вирок, якщо вона перебуває на території України. Така особа має право користуватися правовою допомогою захисника. Судовий розгляд здійснюється за участю прокурора.

При розгляді клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави суд встановлює, чи дотримані умови, передбачені міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або цією главою. При цьому суд не перевіряє фактичні обставини, встановлені вироком суду іноземної держави, та не вирішує питання щодо винуватості особи (п.п. 28-29 Інструкції від 19.08.2019  № 2599/5).

За результатами судового розгляду суд України постановляє ухвалу:

 1. про визнання вироку суду іноземної держави та його виконання повністю або частково;
 2. визначає, яку частину покарання може бути виконано в Україні, керуючись положеннями Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за злочин, у зв’язку з яким ухвалено вирок;
 3. вирішує питання про застосування запобіжного заходу до набрання ухвалою законної сили.
 4. про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави

У разі необхідності проведення додаткової перевірки суд може постановити ухвалу про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріалів.

Період, протягом якого особа перебувала під вартою в Україні у зв’язку з розглядом запиту про визнання та виконання вироку суду іноземної держави, зараховується до загального строку відбування покарання.

Копію ухвали суд України надсилає Мін’юсту чи відповідному міжрегіональному управлінню та вручає особі, засудженій вироком суду іноземної держави, якщо така особа перебуває на території України.

Ухвала суду України про виконання вироку суду іноземної держави може бути оскаржена в апеляційному порядку:

 • органом, що подав клопотання,
 • особою, щодо якої вирішено відповідне питання,
 • прокурором.

Після набрання законної сили ухвалою суду України про визнання та виконання на території України вироку суду іноземної держави Мін’юст інформує уповноважений (центральний) орган іноземної держави про рішення компетентного суду України й за потреби надсилає належним чином завірену копію такого рішення суду України уповноваженому (центральному) органу іноземної держави з перекладом мовою, визначеною міжнародним договором України.

Виконання вироку суду іноземної держави

Ухвала про виконання вироку суду іноземної держави звертається до виконання згідно Кримінального процесуального кодексу України.

Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції (ст.535 КПК України).

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов’язок виконати судове рішення.

Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань судового рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі, надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з Державною судовою адміністрацією України.

У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за процедурою безспірного списання.

У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, приватним виконавцем, суд видає виконавчий лист, який звертається до виконання в порядку, передбаченому законом про виконавче провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Окрым цього, до набрання обвинувальним вироком законної сили обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути переведений у місце позбавлення волі в іншу місцевість