Порядок підтвердження пільгового стажу роботи в разі ліквідації підприємства

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база


Опис суттєвих обставин

Пенсійне забезпечення громадян, які мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, врегульовано частиною 2 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зі змінами (далі - Закон). Пенсії на пільгових умовах призначаються у разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» зі змінами.

Перелік документів, необхідних для призначення пенсій на пільгових умовах за Списками № 1, № 2 та за вислугу років, передбачено розділом ІІ «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 № 13-1), у тому числі: документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу).

Згідно з пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, у яких має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Нерідко зустрічаються випадки, коли особа працювала на підприємстві із шкідливими умовами праці за Списками № 1 і № 2 чи на інших роботах, які дають право на зниження пенсійного віку (доярки, трактористи, металурги, робітники хімічної промисловості тощо), але на теперішній час підприємство ліквідовано, і неможливо отримати пільгову довідку про роботу протягом повного робочого дня в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці, про виконання встановлених норм обслуговування тварин, про зайнятість у виробництві сільгосппродукції протягом повного сезону або протягом року тощо.

Позасудовий порядок

Порядок підтвердження періодів пільгової роботи у разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника затверджено постановою Правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 року № 18-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 року за № 1231/ 13105)о «Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» далі – Порядок № 18-1.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 18-1 підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється Комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - Комісії). Ці Комісії діють при головних управліннях Пенсійного фонду України та до їх складу обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці та за згодою включаються представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців та їх об'єднань.

Куди звертатись

Відповідно до Порядку № 18-1 до територіального органу пенсійного фонду України, який після отримання відповідної заяви і пакету документів передає на розгляд до Головного управління Пенсійного фонду Українив Автономній Республіці Крим, областях,містах Києві та Севастополі.

Вартість

Безкоштовно.

Перелік документів

Пунктом 11 Порядку № 18-1 визначено перелік необхідних документів, які подаються заявником на розгляд Комісії. Для підтвердження пільгового стажу роботи заявник повинен подати до управління Пенсійного фонду України за своїм місцем проживання, такі документи:

 1. заяву про підтвердження стажу роботи; ЗРАЗОК ЗАЯВИ затверджений Порядком 18-1.
 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації" (у тому числі архівні);
 3. трудову книжку;
 4. документи, видані архівними установами, зокрема:
 • довідку про заробітну плату;
 • копії документів про проведення атестації робочих місць;
 • копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднані управління та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів та в отриманні через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі для підтвердження стажу роботи.

Строки розгляду

Комісія розглядає заяву про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності, приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні.

Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь, а також повідомляють заявника про прийняте рішення.

Підстави для відмови

У деяких випадках Комісія вимушена відмовити у підтвердженні пільгового стажу, оскільки не виконуються вимоги Порядку № 18-1:

 • якщо первинні документи не збережено;
 • якщо наявні первинні документи, але ще й досі триває ліквідаційна процедура підприємства;
 • наявні документи не підтверджують роботу особи в шкідливих умовах (зокрема, відсутні відомості про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих умовах, документи про характер виконуваних особою робіт);
 • на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць чи було проведено, але з порушенням термінів її проведення, у зв’язку з чим неможливо підтвердити весь пільговий стаж після 21.08.1992 року чи окремі періоди.

Порядок оскарження

Рішення Комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.

Судовий порядок

Куди звертатись

До п.4 ч. 1 ст. 18 КАС України усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

Відповідно до ч.2 ст. 19 КАС України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ст. 99 КАС України).

Вартість

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»

Перелік та зразки документів

Відповідно до ст. 104 КАС України  позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

( в порядку адміністративного судочинства )
про визнання неправомірними дій Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах

13 лютого 2014 року я звернулася до Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області, із заявою та відповідними документами на призначення пенсії за віком.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах я отримала відповідно до п. «б» ч.1 статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення».
Згідно вимог п. «б» ч.1 ст. 13 Закону України « Про пенсійне забезпечення», право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах, незалежно від місця останньої роботи, мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах із шкідливими і особливо важкими умовами праці – за списком № 2, виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць: жінки – після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах ( в редакції Закону до 02.03.2015 року).

Згідно записів трудової книжки та архівної довідки, наказів по Шахтобудмонтажному управлінню № __ комбіната «Дніпрошахтобуд я працювала на різних участках майстером з _______ року по _________ р.

Згідно архівної довідки від ____ № ____, моя повна зайнятість підтверджується на підставі наказів з особового складу, особового рахунку за 1988 по 2000 роки. Заробітна плата за 1988-2000 роки нараховувалась по табуляграмам, тому професію, назву дільниці, доплати за шкідливі умови праці та інші види оплати праці архівний відділ розшифрувати не має можливості у зв’язку з відсутністю розшифровок кодів в табуляграмах.

Крім того, у довідці зазначено, що пільгові професії «майстра будівельних і монтажних робіт», «виконавця робіт» зайнятих на роботах більше 50 %» відноситься до списку № 2 і атестовані згідно наказу по Шахтобудмонтажному управлінню № ___ комбінату «Дніпрошахтобуд» № ____від __________ р.

Робота на зазначеній посаді віднесена до списку № 2, розділ ХХVII «Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, реставрація та ремонт будівель, споруд та інших об'єктів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 року № 1173.

__________ року мною було отримано відповідь від Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України в Дніпропетровській області за № __________ «Про розгляд звернення». З даного листа я дізналась, що мені відмовлено у призначенні пенсії на пільгових умовах. Крім того, працівниками Пенсійного фонду відмовлено у направленні моїх документів на комісію з розгляду питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

З зазначеним рішенням Управління Пенсійного Фонду України не погоджуюсь з огляду про наступне.
Згідно наказу № _____ від ________ року по Шахтобудмонтажному управлінню № ___ комбінату «Дніпрошахтобуд» мене прийнято на посаду майстером сантехнічної дільниці, наказом № ____ від _____ року переведена «майстером дільниці № 3», наказом №___ від _____ р. переведена майстером дільниці № 1», згідно наказу № _____ від ______ р. дільниця № 1 є дільницею «Будівельно-монтажна дільниця, спеціалізація, трубоукладка», де я значилась «майстером» відповідно до наказу №____ від ____ р. згідно наказу № ____ від _____ р. переведена виконавцем робіт.

Праця на посадах «майстера будівельних та монтажних робіт» і «виконавця робіт» згідно Постанови Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 року № 10 -список № 2, розділ ХХVII «Будівництво, реконструкція, технічне переозброєння, реставрація та ремонт будівель, споруд та інших об'єктів- є роботою з шкідливими та важкими умовами праці.

Відповідно до п.3 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 N 383 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2005 р. за N 1451/11731 Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992.

Згідно історичної довідки, архівної довідки Архівного відділу Павлоградської міської ради № ____ від ______ р. структурний підрозділ ШБМУ № 6 ДХК « Дніпрошахтобуд»:

 • з _____ року ШБМУ № 6 комбінату « Дніпрошахтобуд» на підставі наказу Міністерства вугільної промисловості України №____ від _______ перетворено в ДВАТ ШБМУ № 6;
 • з ______ ДВАТ ШБМУ № 6 на підставі наказу Міністерства вугільної промисловості України № ____ від __________ реорганізовано в структурний підрозділ ШБМУ № 6 ДВАТ «Павлоградське шахтобудівне управління № 2»;
 • з _______ структурний підрозділ ШБМУ № 6 ДВАТ «Павлоградське шахтобудівне управління № 2» має назву структурний підрозділ ШБМУ № 6 ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд»;
 • з _______ року структурний підрозділ ШБМУ № 6 ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд» № 230 від 04.12.2002 реорганізовано в шахтобудмонтажну дільницю.

Згідно із наказом Міністерства палива і енергетики України № 243 від 07 травня 2004 року діяльність ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд» призупинена шляхом ліквідації.
Відповідно до ст.95 ЦК України, структурні підрозділи юридичної особи не мають самостійного юридичного статусу та під час ліквідації юридичної особи, ліквідуванню підлягають і структурні підрозділи відповідно до ч.5ст..111 ЦК України. Відповідно до ч.2 ст.104 ЦКУ юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

З 1997 року дільниця по будівельним роботам № 6 ДВАТ «Дніпрошахтобуд», не є юридичною особою, входить в склад ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд». Діяльність юридичної особи ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд» згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань припинено 23.01.2007 р. шляхом ліквідації (додається).

Інформація щодо державної реєстрації, та ліквідації структурного підрозділу ШБМУ № 6 ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд» відсутня. Отримати довідку, що підтверджує пільговий характер роботи на вище зазначеному підприємстві не надається можливим з причини ліквідації підприємства ВАТ ДХК «Дніпрошахтобуд».
Згідно до п.1 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховується до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, затверджено Постановою Правління Пенсійного фонду України 10.11.2006 № 18-1 та затвердженого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року № 1231\13105, підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Згідно п.11 Порядку для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного Фонду України за місцем проживання: - довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців, а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 року та або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій.

Листом Пенсійного фонду мене було повідомлено, що у зв’язку з відсутністю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про ліквідацію інформації про ліквідацію дільниці по будівельним роботам ДВАТ «Дніпрошахтобуд», мої документи не можуть бути розглянуті на комісії по підтвердженню пільгового стажу.

Згідно зі Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1991 року № 10 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» робота посадах «майстера будівельних та монтажних робіт» і «виконавця робіт» відноситься до професій з особливо тяжкими та шкідливими умовами праці, що дає право на пільгову пенсію за віком.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення», та п.1 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» від 12.08.1993 року № 637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

Пунктом 20 Постанови КМУ від 12.08. 1993 р. N 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній», передбачено, що у випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.

Згідно  зі  статтею 100 Закону «Про пенсійне забезпечення» (далі – Закон), працівникам, які працювали до набуття чинності Закону (до 1січня 1992року) на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, передбачених у раніше чинному законодавстві, пенсії за віком призначають на таких умовах: особам, яким на день набуття чинності Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах передбачених у Законі, призначають відповідно до вимог за віком і стажем, установлених раніше чинним законодавством. А особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими й важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 Закону (для жінок 55 років, а для чоловіків – 60років), знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому у статтях 13-14 Закону, виходячи з вимог цього стажу, установлених чинним раніше законодавством.
Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 100 Закону застосовують Постанови Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 року № 10. Пільговий стаж при цьому зараховується до 01 січня 1992 року. Результати атестації робочих місць при цьому випадку не потрібні. Пільговий стаж обчислюється за законодавством, що було чинним до 01 січня 1992 року. Відповідні умови праці після 21.08.1992 року атестовані згідно наказу по Шахтобудмонтажному управлінню № 6 комбінату «Дніпрошахтобуд» № 61 від 06.05.1995 р.

Факт моєї роботи на вище зазначеному підприємстві та на зазначених мною посадах, підтверджується трудовою книжкою, копіями наказів про призначення та звільнення з роботи, а також може бути підтверджений свідками, які працювали разом зі мною ПІБ (з __ по ___ майстер шахтобудмонтажного управління № 6 комбінату «Дніпрошахтобуд»), ПІБ ( з ___р. по ___р. працював на різних посадах Шахтобудмонтажному управлінню № 6 комбінату «Дніпрошахтобуд»). Так, як Пенсійний фонд прийняв незаконне рішення про відмову у призначенні пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах, я втратила право на своєчасне отримання пенсії.

Відповідно до постанови Пленуму ВАС від 5 лютого 2016 р.№2 суддям адміністративних судів рекомендовано враховувати під час ухвалення рішень аналіз практики застосування окремих положень Закону «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 р у редакції Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору».

Таким чином, перевіряючи правильність сплати позивачем судового збору та визначаючи кількість вимог немайнового характеру, звернених до суду, необхідно враховувати, що вимога про визнання протиправними акта, дії чи бездіяльності як передумови для застосування інших способів захисту порушеного права (скасувати або визнати нечинним рішення чи окремі його положення, зобов’язати прийняти рішення, вчинити дії чи утриматися від їх вчинення тощо) як наслідків протиправності акта, дій чи бездіяльності є однією вимогою.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» мною сплачено судовий збір у сумі_________грн.

Враховуючи вищевикладене, і керуючись статтями 3,6,19,21,22,46,55,57,58,68 Конституції України, ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», ст.ст. 2,4,6,8,9,17-21, ст .99 ст. 104-106 КАС України-

ПРОШУ:

 1. Визнати протиправними дії Павлоградського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.
 2. Зобов'язати Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області зарахувати до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах та у пільгових розмірах відповідно до положень  п. «б» ч. 1 ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», періоди роботи з _____ року по _____ року включно на посадах «майстра будівельних та монтажних робіт» і «виконавця робіт».
 3. Зобов’язати Павлоградське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровської області призначити пенсію за віком на пільгових умовах і у пільгових розмірах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 року № 1173, та відповідно до положень п. «б» ч. 1ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" з 02.03.2016 року.

До позовної заяви додаються: копія паспорту; рішення суб’єкта владних повноважень яке оскаржується або відмова про призначення пенсі; копія трудової книжки; архівні довідки; первинні документи за час виконання роботи (накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, про надання додаткових відпусток за шкідливі і важкі умови праці; наказі про проведення атестації робочого місця, якщо такі є); клопотання про залучення свідків; інші документи, які підтверджують зайнятість на професіях, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення . (Зразок позовної заяви буде розміщений на платформі)

Строки розгляду питання

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі ( ч.1 ст. 122 КАС України) або відповідно 183-2 КАС України в порядку скороченого провадження. одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Підстави для відмови

Безпідставність позовних вимог, недоведеність обставин справи, відсутність доказів та свідків по справі.

Порядок оскарження

Відповідно до ст. 186 КАС України рішення суду першої інстанції може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.