Порядок підтвердження пільгового стажу роботи в разі ліквідації підприємства

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Опис суттєвих обставин

Пенсійне забезпечення громадян, які мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, врегульовано частиною 2 розділу ХV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зі змінами (далі - Закон). Пенсії на пільгових умовах призначаються у разі досягнення пенсійного віку та за наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення» зі змінами.
Перелік документів, необхідних для призначення пенсій на пільгових умовах за Списками № 1, № 2 та за вислугу років, передбачено розділом ІІ «Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 07.07.2014 № 13-1), у тому числі: документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (далі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу).
Згідно з пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників, у яких має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.
Нерідко зустрічаються випадки, коли особа працювала на підприємстві із шкідливими умовами праці за Списками № 1 і № 2 чи на інших роботах, які дають право на зниження пенсійного віку (доярки, трактористи, металурги, робітники хімічної промисловості тощо), але на теперішній час підприємство ліквідовано, і неможливо отримати пільгову довідку про роботу протягом повного робочого дня в шкідливих чи особливо шкідливих умовах праці, про виконання встановлених норм обслуговування тварин, про зайнятість у виробництві сільгосппродукції протягом повного сезону або протягом року тощо.

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості одержання їх внаслідок ліквідації підприємства, установи, організації або відсутності архівних даних з інших причин, ніж ті, що зазначені в пункті 17 цього Порядку, стаж роботи установлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Позасудовий порядок

Порядок підтвердження періодів пільгової роботи у разі ліквідації підприємства без визначення правонаступника затверджено постановою Правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 року № 18-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2006 року за № 1231/ 13105)о «Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» далі – Порядок № 18-1.

Згідно з пунктом 4 Порядку № 18-1 підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється Комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - Комісії). Ці Комісії діють при головних управліннях Пенсійного фонду України та до їх складу обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної інспекції України з питань праці та за згодою включаються представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців та їх об'єднань.

Куди звертатись

Відповідно до Порядку № 18-1 до територіального органу пенсійного фонду України, який після отримання відповідної заяви і пакету документів передає на розгляд до Головного управління Пенсійного фонду Українив Автономній Республіці Крим, областях,містах Києві та Севастополі.

Вартість

Безкоштовно.

Перелік документів

Пунктом 11 Порядку № 18-1 визначено перелік необхідних документів, які подаються заявником на розгляд Комісії. Для підтвердження пільгового стажу роботи заявник повинен подати до управління Пенсійного фонду України за своїм місцем проживання, такі документи:

 1. заяву про підтвердження стажу роботи; ЗРАЗОК ЗАЯВИ затверджений Порядком 18-1.
 2. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації" (у тому числі архівні);
 3. трудову книжку;
 4. документи, видані архівними установами, зокрема:
 • довідку про заробітну плату;
 • копії документів про проведення атестації робочих місць;
 • копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідка про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків (не менше двох), які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника. Територіальний орган Пенсійного фонду України запрошує та опитує свідка.

Якщо свідок проживає (перебуває) в іншій адміністративно-територіальній одиниці України, ніж та, в якій проживає (перебуває) заявник, територіальний орган Пенсійного фонду України звертається до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (перебування) свідка для його опитування.

Запрошення свідку надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу Пенсійного фонду України (з дня одержання запиту територіальним органом Пенсійного фонду України за місцем проживання (перебування) свідка).

Запрошення свідка, який проживає на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, для його опитування здійснюється заявником. Опитування проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, який обирає свідок.

Управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднані управління та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів та в отриманні через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі для підтвердження стажу роботи.

Строки розгляду

Комісія розглядає заяву про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності, приймає рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні.
Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь, а також повідомляють заявника про прийняте рішення.

Підстави для відмови

У деяких випадках Комісія вимушена відмовити у підтвердженні пільгового стажу, оскільки не виконуються вимоги Порядку № 18-1:

 • якщо первинні документи не збережено;
 • якщо наявні первинні документи, але ще й досі триває ліквідаційна процедура підприємства;
 • наявні документи не підтверджують роботу особи в шкідливих умовах (зокрема, відсутні відомості про зайнятість протягом повного робочого дня в шкідливих умовах, документи про характер виконуваних особою робіт);
 • на підприємстві не було проведено атестацію робочих місць чи було проведено, але з порушенням термінів її проведення, у зв’язку з чим неможливо підтвердити весь пільговий стаж після 21.08.1992 року чи окремі періоди.

Порядок оскарження

Рішення Комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.

Судовий порядок

Куди звертатись

Відповідно до п.3 ч. 6 ст. 12 КАС України усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг вважаються справами незначної складності і розглядаються в порядку спрощеного провадженя;
Відповідно до ч.1 ст. 25 КАС України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 122 КАС України).

Вартість

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»

Перелік та зразки документів

Відповідно до ч.1 ст. 168 КАС України позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції.
Файл:Зразок позовна заява щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах.docx До позовної заяви додаються: копія паспорту; рішення суб’єкта владних повноважень яке оскаржується або відмова про призначення пенсі; копія трудової книжки; архівні довідки; первинні документи за час виконання роботи (накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, про надання додаткових відпусток за шкідливі і важкі умови праці; наказі про проведення атестації робочого місця, якщо такі є); клопотання про залучення свідків; інші документи, які підтверджують зайнятість на професіях, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення . (Зразок позовної заяви буде розміщений на платформі)

Строки розгляду питання

Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі ( ч.1 ст. 122 КАС України) або відповідно 183-2 КАС України в порядку скороченого провадження. одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Підстави для відмови

Безпідставність позовних вимог, недоведеність обставин справи, відсутність доказів та свідків по справі.

Порядок оскарження

Відповідно до ст. 186 КАС України рішення суду першої інстанції може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції шляхом подачі апеляційної скарги до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.
Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.
Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.