Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяг перевірки технічного стану транспортних засобів

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Обов’язковий технічний контроль

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів – це процедура під час якої транспортний засіб перевіряється на відповідність нормативним вимогам до безпеки руху або екологічності викидів.

Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу передбачає перевірку технічного стану транспортного засобу, а саме:

  • системи гальмового і рульового керування;
  • зовнішніх світлових приладів;
  • пневматичних шин та коліс;
  • світлопропускання скла;
  • газобалонного обладнання (за наявності);
  • інших елементів у частині, що безпосередньо стосується безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища(ч.3 ст.35 ЗУ “Про дорожній рух”)

Транспортні засоби, які підлягають обов’язковому технічному контролю

Транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі та зареєстровані територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, підлягають обов’язковому технічному контролю (ч.1 ст. 35 ЗУ “Про дорожній рух”).

Транспортні засоби, які не підлягають обов’язковому технічному контролю

Не підлягають:

Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю

Періодичне проходження обов’язкового технічного контролю становить:

Субєкти проведення обов’язкового технічного контролю

Суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів – юридичні або фізичні особи — підприємці, інформація про яких внесена до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища (Наказ МВС від 28 серпня 2019 року № 736 “Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю”).

Обов’язковий технічний контроль транспортних засобів, призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та зареєстрованих територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, здійснюють суб’єкти проведення обов’язкового технічного контролю, які мають на правах власності або користування обладнання, що дає змогу перевіряти технічний стан транспортних засобів на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища (Наказ МВС від 28 серпня 2019 року № 736 “Про затвердження Порядку ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю”)

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та фотофіксація

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів визначає Кабінет Міністрів України (Постанови КМ №137 від 30.01.2012“Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу”).

У разі позитивного результату після проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу замовникові видається протокол перевірки технічного стану. У протоколі зазначається строк чергового проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу відповідно до періодичності проходження.

У разі негативного результату перевірки технічного стану транспортного засобу або невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності технічного стану транспортного засобу під розписку (незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу, повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки). Також інформація про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, яка зазначена в протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу чи акті невідповідності технічного стану транспортного засобу, разом з матеріалами фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю заноситься суб’єктом обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (Постанова КМ від 31.05. 2012 року № 512 “Про затвердження Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг”).

Час проходження обов’язкового технічного контролю

Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

  • 30 (40) хвилин – для причепів (напівпричепів);
  • 40 хвилин – для легкових автомобілів;
  • 60 хвилин – для вантажних автомобілів;
  • 65 хвилин – для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткуванням, оперативний час може бути змінено(п.17 Постанови КМ №137 від 30.01.2012“Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу”).

Фотофіксація

Фотофіксація процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу здійснюється суб’єктом обов’язкового технічного контролю (виконавцем):

При цьому на фотографіях обов’язково зазначаються час і дата фотофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу перевірки технічного стану (п.18 Постанови КМ №137 від 30.01.2012 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу”).

Результат фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю (одна фотографія транспортного засобу під час перевірки гальмової системи методом стендових випробувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу та номерного знака) друкується на зворотному боці протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу(п.16 Постанови КМ №137 від 30.01.2012 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу”).

Зазначене нововведення запроваджено, щоб викорінити формальність при проведенні обов’язкового технічного контролю, забезпечити якість і об’єктивність перевірки технічного стану транспортних засобів та запобігти порушенням у сфері обов’язкового технічного контролю суб’єктами, що його здійснюють.

Зберігання документів обов’язкового технічного контролю

Виконавець зобов’язаний зберігати всі документи та матеріали фотофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу протягом трьох років (Постанова КМ від 30.01.2012 року № 137 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу”).

Контроль за проведенням обов’язкового технічного контролю

Головний сервісний центр МВС забезпечує проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що є основною формою контролю за діяльністю суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю (п.2 Наказу МВС від 06. 11.2019 року № 928 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних”).

Недійсність результатів обов’язкового технічного контролю

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу визнається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС недійсним у разі:

Порушення при проведененні обов’язкового технічного контролю

Найбільш поширені порушення:

Заходи при виявлені порушень здійснення обов’язкового технічного контролю

Вживають наступні заходи при виявлені порушень: