Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття Зовнішнього незалежного оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою (частина 1 статті 45 Закону України «Про вищу освіту»).

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам. (пункт 2 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти).

Створення Українського центру оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти створено в 2005 році на виконання Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", постанови Кабінету Міністрів України "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти".

Український центр оцінювання якості за своєю правовою формою є бюджетною організацією з регіональними представництвами в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Київ, Львів, Одеса, Сімферополь та Харків (пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України №1095)

Діяльність Українського центру оцінювання якості освіти спрямована на розроблення та апробацію моделей зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів для створення умов рівного доступу до вищої освіти. Український центр орієнтується на вдосконалення технологічних аспектів зовнішнього незалежного оцінювання, наповнення банку тестових завдань, поширення знань про зовнішнє незалежне оцінювання серед учнівського загалу і педагогічної громадськості.

Суб’єкти

Суб’єктами зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти є:

Повноваження кожного з цих суб’єктів закріплені у статтях 2-5 розділу ІІ Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутої на основі повної загальної середньої освіти.

Учасники Зовнішнього незалежного оцінювання

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до вимог розділу IV цього Порядку (далі - учасник зовнішнього оцінювання)(частина 3 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутої на основі повної загальної середньої освіти).

Права та обов’язки учасників зовнішнього оцінювання

1. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

 • програми зовнішнього оцінювання;
 • форми завдань сертифікаційних робіт;
 • строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;
 • час і місце проведення зовнішнього оцінювання;
 • використання в пунктах зовнішнього оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;
 • порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

2) виконання сертифікаційних робіт, розроблених згідно з програмами зовнішнього оцінювання, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України;

3) проходження зовнішнього оцінювання з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних предметів;

4) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;

5) безпечні умови під час проходження зовнішнього оцінювання;

6) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті зовнішнього оцінювання (у разі потреби);

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення зі своєю сертифікаційною роботою після оголошення результатів зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, отримання засвідченої копії такої роботи.

2. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:

1) ознайомитися з цим Порядком, дотримуватися його вимог;

2) своєчасно прибути до пункту зовнішнього оцінювання із сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) і документом, на підставі якого особу зареєстровано для участі в зовнішньому оцінюванні (серія (за наявності) та номер якого вказані в Сертифікаті), а у разі, якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв'язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії), - іншим документом, що посвідчує особу)

3) ввічливо ставитися до учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту зовнішнього оцінювання;

4) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;

5) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи, повернути матеріали зовнішнього оцінювання (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту зовнішнього оцінювання;

6) виконувати сертифікаційну роботу на робочому місці, визначеному Українським центром;

7) виконувати та оформляти сертифікаційну роботу згідно з правилами, зазначеними в зошиті із завданнями;

8) до виходу з пункту зовнішнього оцінювання надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти Сертифікат для проставлення відмітки про проходження зовнішнього оцінювання.

3. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту зовнішнього оцінювання небезпечні предмети або речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті зовнішнього оцінювання засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;

3) протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи:

 • заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу;
 • спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання сертифікаційної роботи;
 • списувати відповіді на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання;
 • виносити за межі аудиторії зошити із завданнями сертифікаційної роботи, їх окремі аркуші, бланки відповідей;
 • мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту зовнішнього оцінювання до початку виконання роботи);

4) псувати майно закладу, у приміщенні якого розміщується пункт зовнішнього оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;

5) персоналізувати сертифікаційну роботу.

У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 3, 4 пункту 2, підпунктами 1-4 пункту 3 цього розділу, учасник зовнішнього оцінювання за вимогою осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, має повернути їм матеріали зовнішнього оцінювання та залишити пункт зовнішнього оцінювання.

Суб’єктами проведення реєстрації є:

Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання (пункт 1 розділу 5 Наказу Міністерства освіти і науки України №25).

Порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання

Особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має подати до відповідного регіонального центру у визначений цим Порядком спосіб комплект реєстраційних документів, що містить:

1) заповнену реєстраційну картку, оформлену на бланку, виготовленому за Технічним описом реєстраційної картки (додаток 1);

2) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності - один із таких документів:

 • копію свідоцтва про народження (для осіб, які не мали можливості отримати паспорт громадянина України у зв’язку з тим, що проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 79-р), або переселилися з них (далі - особи з неконтрольованої території));
 • копію паспортного або іншого документа, що посвідчує особу (для іноземців та осіб без громадянства);
 • копію довідки про звернення за захистом в Україні (для особи, яка звернулася за захистом в Україні);
 • довідку із закладу освіти; (додаток 2) з фотокарткою (для осіб з неконтрольованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити);

3) копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку (додаток 3) з місця навчання, яка підтверджує, що особа здобуде повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році та не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, а також для випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти).

Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 2 цього розділу, мають також подати:

1) медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі - медичний висновок) (для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я);

2) копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

3) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

4) заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та документ, що підтверджує цю причину (для осіб, зазначених у підпунктах 1, 2, 5 пункту 4, підпункті 2 пункту 5 розділу VI цього Порядку);

5) заяву щодо потреби в розумному пристосуванні процедури переведення тестових балів з української мови і літератури та довідку, яка засвідчує факт навчання особи мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, видану закладом загальної середньої освіти, у якому отримала атестат про повну загальну середню освіту (для осіб з особливими (мовними) освітніми потребами з числа випускників минулих років).

На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру за місцем проживання (перебування).

Інформування про результати реєстрації

Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (учаснику зовнішнього оцінювання), регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням індивідуальні конверти:

 • випускникам минулих років, випускникам системи середньої освіти поточного навчального року, які не проходять державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання у випадках, передбачених законодавством, - за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;
 • ввипускникам системи середньої освіти поточного навчального року - за адресою закладу освіти, де вони навчаються. Вручення індивідуальних конвертів забезпечують заклади освіти.(ч. 2 п.15 розділу 4 Наказу Міністерства освіти і науки України №25.

Інформація про результати реєстрації осіб, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні (з числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої території), надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації. Індивідуальні конверти таких осіб зберігаються в регіональному центрі, учасники зовнішнього оцінювання зможуть отримати їх в пунктах зовнішнього оцінювання під час проходження першого тестування, або звернувшись до регіонального центру до початку проведення зовнішнього оцінювання.

Підстави,відповідно до яких особі може бути відмовлено у реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні наводяться у пункті 21 розділу 4 Наказу Міністерства освіти і науки України №25.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти проводиться щороку(пункт 26 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання розробляються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками. Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН одночасно із затвердженням строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання та переліку навчальних предметів за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів. Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується МОН та не пізніше ніж за півтора року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених згідно із законодавством.(пункт 30 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095)

Завдання роботи зовнішнього оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання атестаційної або сертифікаційної роботи надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти України на відповідному освітньому рівні (крім завдань з навчальних предметів мовного компонента базової і повної загальної середньої освіти)(пункт 30 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з дотриманням умов конфіденційності під час створення, тиражування, доставки, обробки та зберігання робіт зовнішнього оцінювання. Завдання роботи зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань з відповідного навчального предмета (вступного випробування) до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.(пункт 37 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Засоби забезпечення громадського порядку від час підготовки та проведення Зовнішнього незалежного оцінювання

Забезпечення створення безпечних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій здійснюється місцевими органами виконавчої влади разом з ДСНС та її територіальними органами, які проводять профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин.

Громадський порядок, громадську безпеку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечують МВС, його органи та підрозділи(пункт 39,40 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Національна поліція України, Департамент поліції охорони як міжрегіональний територіальний орган Національної поліції, начальники територіальних органів поліції охорони забезпечують виконання Інструкцій з охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України під час виконання функцій з охорони та забезпечення публічної безпеки і порядку в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання на підставі укладених договорів( Наказ Міністерства освіти і науки України,Міністерства Внутрішніх Справ №288/189).

Результати Зовнішнього незалежного оцінювання

Результати зовнішнього незалежного оцінювання використовуються для:

 1. прийому на навчання до навчальних закладів на наступний освітній рівень;
 2. вивчення стану функціонування системи освіти та прогнозування її подальшого розвитку
 3. оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам.(пункт 54 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095)

Підтвердженням результатів зовнішнього незалежного оцінювання є відповідні відомості, що формуються за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) або вступного випробування як персоніфікований реєстр результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладений в алфавітному порядку. Форма зазначеної відомості затверджується МОН. Така відомість повинна бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.(пункт 56 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Результати зовнішнього незалежного з певного навчального предмета можуть бути анульовані на підставах, які закріплені у пункті 57 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) анулюються Українським центром оцінювання якості освіти на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.(пункт 57 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється МОН (пункт 58 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095.

Документи про проходження зовнішнього незалежного оцінювання

Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. (пункт 67 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН. Інформаційна картка є недійсною без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Форми документів, що засвідчують факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, затверджуються МОН.

У разі потреби результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі базової або повної загальної середньої освіти, зазначаються у відомостях, що передаються навчальним закладам системи загальної середньої освіти для подальшого використання. (пункт 671 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095.

Відомості про сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання вносяться до Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів. (пункт 68 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095.

Апеляція

Предметом апеляції є:

 1. відмова в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;
 2. порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання;
 3. результат зовнішнього незалежного оцінювання або рішення про його анулювання(пункт 60 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом таких апеляційних заяв проводиться протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації(пункт 61 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження(пункт 64 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095).

Розгляд апеляційної заяви щодо результатів виконання завдань роботи зовнішнього оцінювання здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом відповідних заяв здійснюється протягом п’яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) (пункт 65 Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти,затверджений Кабінетом Міністрів України №1095)

Права Апеляційної комісії закріплені у пункті 6 Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України №1526).

Склад апеляційної комісії міститься у пункті 7 Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України №1526).

Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів апеляційної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом(пункт 16 Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України №1526).