Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна (з 01.07.2019 року)

Матеріал з WikiLegalAid
Це затверджена версія цієї сторінки, вона не є останньою. Перегляд останньої версії.

Нормативна база

 1. Цивільний кодекс України
 2. Закон України "Про архітектурну діяльність"
 3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"
 4. Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 5. Закон України “Про адміністративні послуги”
 6. Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності"
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр"
 9. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.06.2019 № 137 "Про затвердження Переліку об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна"

Загальні положення

Присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 1 липня 2019 р. здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

Адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна – унікальна структурована сукупність реквізитів, яка використовується для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості.

Основними реквізитами адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна є:

♦ назва держави (Україна);

♦ назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; мм. Київ та Севастополь);

♦ назва району - для населених пунктів районного підпорядкування;

♦ назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради;

♦ назва гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта (за наявності);

♦ назва вулиці (площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (за наявності) (далі - вулиця);

♦ номер об’єкта (групи будівель і споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди);

♦ номер корпусу - для об’єктів, які складаються з декількох корпусів;

♦ номер окремої частини об’єкта - для квартири, приміщення тощо.

Рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна відповідно до Порядку приймає уповноважений орган містобудування та архітектури (далі - уповноважений орган з присвоєння адреси).

Уповноваженим органом з присвоєння адреси може бути:

 • виконавчий орган сільської, селищної, міської ради - якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради;
 • районні в м. Києві державні адміністрації - якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження районної у м. Києві державної адміністрації;
 • місцева державна адміністрація - якщо об’єкт розташований у межах території, на яку не поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради або районних у м. Києві державних адміністрацій.
Перелік об'єктів будівництва та об'єктів нерухомого майна, яким не присвоюється адреса об'єкта будівництва, об'єкта нерухомого майна.

Порядок присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва

Адреса об’єкту будівництва (крім номеру окремої частини об’єкта) присвоюється за вибором замовника будівництва:

 • під час надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження);
 • після отримання права на виконання будівельних робіт;
 • після прийняття об’єкта в експлуатацію.

Перелік необхідних документів

 • копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
 • копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);
 • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
 • витяг із Державного земельного кадастру.

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник також додає містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва.

Вартість

За присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна плата не стягується.

Строк прийняття рішення

Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання від замовника будівництва документів:

 1. приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва;
 2. оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) або в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (за відсутності веб-сайту);
 3. забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва до реєстру адрес, який ведеться відповідно до Положення про містобудівний кадастр;
 4. забезпечує розміщення скан-копії рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

Рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта

Якщо після затвердження проектної документації змінено місце (місця) розташування запланованих об’єктів будівництва, у тому числі головного входу до будинку (для будинків), та/або змінено кількість запланованих об’єктів будівництва, що може вплинути на визначення адреси об’єкта будівництва, замовник будівництва звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта, до якої додається викопіювання з топографо-геодезичного плану у маштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта:

 • приймає рішення про зміну адреси об’єкта будівництва;
 • оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкта будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);
 • забезпечує внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта та внесення цієї інформації до реєстру містобудівних умов та обмежень;
 • забезпечує розміщення скан-копії рішення про зміну адреси об’єкта будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.
Рішення про зміну адреси за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

Підставами для відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта є:

 • неподання документів, необхідних для прийняття рішення про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта;
 • невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Відмова у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта здійснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням підстав такої відмови відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, що не перевищує строк, встановлений для її надання.

Порядок зміни адреси об’єкта нерухомого майна

Підстави для зміни адреси об’єкта нерухомого майна

Підставами для зміни адреси об’єкта нерухомого майна є:

 • зміни в адміністративно-територіальному устрої;
 • зміна назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;
 • об’єднання та поділ вулиць;
 • об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна;
 • упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.

Перелік необхідних документів

Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо), подаються такі документи:

 • заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);
 • документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, - якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
 • технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються власником (співвласником) (його представником).

Документи для зміни адреси об’єкта нерухомого майна подаються власником (співвласником) (далі - заявник) об’єкта нерухомого майна (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

У разі коли документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі подання документів особисто представником заявника додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

Строк прийняття рішення

Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом 30 календарних днів з дня настання обставин і підстав для заміни адреси об'єкта нерухомого майна:

 • приймає рішення про зміну відповідного реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна;
 • оприлюднює рішення про зміну реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) або в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (за відсутності веб-сайту);
 • забезпечує внесення інформації про зміну реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес.
 • видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) заявнику (його представнику) рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна в паперовій формі.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна за заявою власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна (його представника) про зміну адреси є:

 • подання неповного пакету документів, визначених пунктом 21 цього Порядку;
 • виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;
 • подання заяви особою, яка не є власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його представником;
 • подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Відмова у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з підстав, не передбачених вище, не допускається.

Повідомлення про відмову у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав такої відмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) уповноваженого органу з присвоєння адреси у строк, встановлений для прийняття рішення про зміну адреси.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна, заявник може повторно подати документи для зміни адреси.

Особливості присвоєння адреси об’єкту будівництва та об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до 01.07.2019 року

У разі коли замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності Порядком, такий замовник може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, імені, по батькові замовника будівництва - фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва - юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

 • об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);
 • об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень у порядку, визначеному Порядком, не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси.
Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

 • об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);
 • об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

Перелік необхідних документів

До заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна додаються:

 • копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, - якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
 • викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);
 • копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
 • копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

Документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

У разі коли документи подаються особисто, замовник будівництва пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі подання документів особисто представником замовника будівництва додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

Строк прийняття рішення

Уповноважений орган з присвоєння адреси за відсутності підстав для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна:

 • приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, яке повинно містити відомості про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, яке повинно містити відомості про документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);
 • забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна до реєстру адрес;
 • видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) замовнику будівництва (його представнику) рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна у паперовій формі.

Підстави для відмови

Підставами для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна є:

 • подання неповного пакету документів;
 • виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;
 • подання заяви особою, яка не є замовником будівництва або уповноваженою ним особою;
 • подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Повідомлення про відмову у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з обґрунтуванням причин відмови надсилається (надається) замовнику будівництва (його представнику) та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси в строк, що не перевищує строк, встановлений для її присвоєння.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, замовник будівництва (його представник) може повторно подати документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна.

Особливості присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду

Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду, здійснюється згідно з пунктами 29-34 Порядку після прийняття об’єкта в експлуатацію.

Див. додатково

Див. додатково Процедура присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (до 01.07.2019)