Порядок передачі вільних земель із державної у комунальну власність

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальний порядок передачі земель з державної у комунальну власність

Загальний порядок передачі земель з державної у комунальну власність визначено статтею 117 Земельного кодексу України. Передача земельних ділянок з державної власності у комунальну власність здійснюється за рішеннями відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями відповідно до повноважень, визначених Земельним Кодексом. Такими суб’єктами є:

 • Головні управління Держгеокадастру
 • міські, селищні, сільські ради, що представляють об’єднані територіальні громади, відповідно до частини першої статті 12 Земельного кодексу України.

У рішенні органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у комунальну власність зазначаються:

 • кадастровий номер земельної ділянки;
 • місце розташування ;
 • площа;
 • цільове призначення;
 • відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку;
 • обмеження у її використанні.

На підставі рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність складається акт приймання-передачі такої земельної ділянки. Рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у державну чи комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки є підставою для державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на неї.

Формування земельних ділянок здійснюється, зокрема, шляхом інвентаризації земель державної власності.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Землі державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, це землі що використовуються:

- Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність.

Основні варіанти передачі земель із державної у комунальну власність

Передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення можна здійснювати за одним із варіантів:

 1. Після проведення інвентаризації земель в межах території всієї територіальної громади або адміністративно-територіальної одиниці (такий варіант дозволить провести інвентаризацію одночасно всієї території, але є довготривалим та дороговартісним).
 2. Поетапно, шляхом проведення інвентаризації земель територіальної громади по частинам (такий варіант є більш гнучким та дозволить в короткі строки отримати вже земельні ділянки у комунальну власність).

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 "Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин", з метою забезпечення виконання Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449 "Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин" було зобов'язано Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити прискорення проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної власності та рекомендовано з 17 листопада 2020 р. органам місцевого самоврядування зареєструвати право комунальної власності на отримані земельні ділянки сільськогосподарського призначення відповідно до вимог статті 117 Земельного кодексу України, а також вжити в установленому порядку заходів щодо врегулювання питання забезпечення набуття гарантованого права громадян на землю під час передачі у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, щодо яких громадянам надано дозволи на розроблення документації із землеустрою.

Алгоритм передачі земель із державної у комунальну власність

У першому випадку:

 1. Орган місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські ради, що представляють об’єднані територіальні громади) на сесії приймає рішення про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну.
 2. Головне Управління Держгеокадастру (далі - ГУ Держгеокадастру) розробляє відповідну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель частини території сільської ради та приймає наказ про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.
 3. Після прийняття відповідного наказу ГУ Держгеокадастру області, орган місцевого самоврядування приймає рішення про прийняття таких земель у комунальну власність.
 4. Орган місцевого самоврядування та ГУ Держгеокадастру області підписують акт приймання передачі земельних ділянок.
 5. Орган місцевого самоврядування реєструє право власності територіальної громади на такі земельні ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно, що здійснюється на підставі вже прийнятого рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у комунальну власність разом з актом приймання-передачі такої земельної ділянки.

Передачу земельних ділянок за другим варіантом може бути реалізовано як послідовно, так і паралельно.

 1. Орган місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські ради, що представляють об’єднані територіальні громади) звертається до ГУ Держгеокадастру із клопотанням передати в першу чергу, до проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення держаної власності у комунальну, земельних ділянок, які є вже сформовані та/або зареєстровані в Державному земельному кадастрі.
 2. ГУ Держгеокадастру приймає наказ про передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності .
 3. Після прийняття відповідного наказу ГУ Держгеокадастру відповідної області, орган місцевого самоврядування приймає рішення про прийняття таких земель у комунальну власність міських, селищних, сільських рад, що представляють об’єднані територіальні громади та ГУ Держгеокадастру відповідної області підписують акт приймання передачі земельних ділянок.
 4. Орган місцевого самоврядування реєструє право власності територіальної громади на такі земельні ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі відповідного рішення та акту приймання-передачі земельної ділянки.

Орган місцевого самоврядування вчиняє дії щодо внесення змін до договорів оренди землі в частині заміни сторони договору.