Порядок оформлення листка непрацездатності в електронній формі (е-лікарняний)

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Міністерство охорони здоров'я спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними. Йдеться про такі категорії непрацездатності:

  • захворювання або травма загального характеру,
  • догляд за хворою дитиною,
  • вагітність та пологи,
  • ортопедичне протезування.

У цих випадках громадяни України мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним/лікуючим лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти.

Важливо!!! Для формування Медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), в якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Слід зауважити, якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою.

Також важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я.

Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Загальні положення

Листок непрацездатності (далі - е-лікарняний) - сформований (виданий) програмними засобами Електронного реєстру листків непрацездатності (далі - Реєстру) на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для:

Заклади охорони здоров'я України перейшли на оформлення е-лікарняних з 1 жовтня 2021 року.

Формування медичних висновків в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я ідентифікованим пацієнтам здійснюється лікуючим лікарем при пред’явленні паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного, відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», і не може бути платною послугою в суб’єктів господарювання незалежно від форми власності (абзац перший пункту 5 розділу I Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року № 1066 (далі - Порядок).

Порядок отримання е-лікарняного працівником та його дії після отримання е-лікарняного

Якщо особа офіційно працевлаштована, то в разі тимчасової втрати працездатності їй необхідно звернутися до відповідного медичного закладу, що в установленому порядку підключений до електронної системи охорони здоров’я.

Лікуючий або сімейний лікар формує електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я.

На підставі медичного висновку (медичних висновків) про тимчасову непрацездатність формується в Реєстрі листок непрацездатності. Також е-лікарняний автоматично відкриється в разі оформлення медичного висновку для дитини працівника, яка потребує догляду.

Обов’язковими реквізитами листка непрацездатності як електронного документа є:

  1. єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;
  2. спеціально призначений для таких цілей кваліфікований електронний підпис (електронна печатка);
  3. відомості запису про тимчасову непрацездатність: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

Після створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність на контактний номер телефону особи надійдуть смс-повідомлення:

  1. від E-health щодо створення медичного висновку зі вказівкою його номеру;
  2. від Пенсійного фонду України щодо формування електронного листка непрацездатності, його номеру і періоду дії.

Працівник має повідомити у будь-який доступний для нього спосіб комунікацій роботодавця про формування лікарем відносно нього медичного висновку про тимчасову непрацездатність. Всю необхідну інформацію щодо е-лікарняного роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України. Ніяких додаткових документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, або роздруковану версію е-лікарняного працівник не зобов'язаний надавати роботодавцю.

Під час формування листка непрацездатності враховується інформація про основне місце роботи застрахованої особи, визначене за даними повідомлення про прийняття працівника на роботу. Сформований листок непрацездатності надсилається страхувальникам, з якими застрахована особа перебуває у трудових відносинах (за основним місцем роботи та за сумісництвом) через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку, дата початку періоду дії якого відповідає або передує даті припинення трудових відносин (припинення підприємницької або іншої діяльності особи), продовжується до фактичного закінчення випадку тимчасової непрацездатності, без урахування факту зміни статусу застрахованої особи в РЗО.

Випадки оформлення листка непрацездатності у паперовій формі

Оформлення листка непрацездатності у паперовій формі можливе у наступних випадках:
До 01.01.2023 року На період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування
продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 1 жовтня 2021 року; при відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримувати дозволяють за рішенням керівника закладу охорони здоров'я видачу листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за встановленою формою (у рядку, де вказується серія бланка, зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я, а де номер бланка - порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності)
спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я
виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, які призводять до неможливості сформувати електронний листок непрацездатності в Електронному реєстрі більше ніж протягом 7 днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність - до усунення таких проблем (помилок)
зупинення в умовах воєнного стану доступу користувачів електронної системи охорони здоров'я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я

Оплата е-лікарняного

0901-1.jpg

Перші 5 днів страхового випадку оплачуються роботодавцем, а решта днів аж до одужання фінансується Пенсійним фондом України незалежно від кількості е-лікарняних, якими оформлено випадок. Виключенням є виплата допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, догляду за хворими дітьми тощо, які оплачуються за кошти Пенсійного фонду України з першого дня. Через повні 7 днів після дати свого закриття е-лікарняного роботодавець може розпочинати процедуру призначення матеріального забезпечення, формування заяви-розрахунку та її направлення Пенсійному фонду України (якщо період тимчасової непрацездатності становив більше 5 днів). Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом 3-х днів після надходження заяви-розрахунку.

Якщо працівнику відома дата подання заяви-розрахунку, він може слідкувати за станом її розгляду онлайн у телеграм-каналі Фонду соціального страхування України: https://t.me/socialfund.

Роз'яснення уповноважених органів