Порядок отримання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Нормативні акти, якими регламентується отримання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) є однією з форм надання відомостей Державного земельного кадастру ( пункт 162 Порядку №1051).

Порядок надання відомостей Державного земельного кадастру у формі викопіювань передбачено статтею 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пунктами 166,167,168, 172, 181-183 Порядку № 1051.

Складові та форми викопіювання

Складові викопіювання

Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) містить наступну інформацію (пункт 181 Порядку №1051):

 • пояснення умовних позначень;
 • частину ортофотоплану у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру;
 • відомості про найменування та межі адміністративно-територіальних одиниць;
 • відомості про найменування та межі територій територіальних громад;
 • відомості про номери та межі кадастрових зон і кварталів;
 • відомості про облікові номери та межі масивів земель сільськогосподарського призначення;
 • відомості про облікові номери та межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності;
 • відомості про облікові номери та межі функціональних зон;
 • відомості про облікові номери та межі обмежень у використанні земель;
 • відомості про режимоутворюючі об’єкти;
 • відомості про облікові номери та межі меліоративних мереж, складових частин меліоративних мереж;
 • відомості про облікові номери та межі територій, на яких здійснюються заходи щодо охорони земель і ґрунтів;
 • відомості про межі земельних ділянок та кадастровий номер однієї земельної ділянки;
 • відомості про межі земельних ділянок, які набули статусу архівних.

Форми викопіювання:

 • викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) у паперовій формі згідно з додатком 7 Порядку №1051;
 • викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) в електронній формі;
 • викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місця розташування майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали у випадках, передбачених частиною шостою статті 118, абзацом другим частини другої статті 123, пунктом “б” частини шостої статті 151 Земельного кодексу України.

Поняття «графічні матеріали»

Для безоплатної приватизації земельних ділянок: для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів разом з клопотанням додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Посилання на офіційні веб-сайти територіальних органів Держгеокадастру наведені за наступним посиланням Держгеокадастру https://land.gov.ua/index.php/terorhany/

Отримати відомості з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи кадастрової карти можна:

 • безоплатно, шляхом самостійного отримання графічних матеріалів у вигляді викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки за наступним посиланням https://newmap.land.gov.ua;
 • платно, шляхом сплати адміністративного збору в разі отримання послуги в територіальних органах Держгеокадастру або адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - безоплатно).

Порядок отримання адміністративної послуги: «Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)»

Куди звернутись

Для отримання адміністративної послуги: «Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)» можна звернутись до:

 • Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держгеокадастру. Посилання на офіційні веб-сайти територіальних органів Держгеокадастру наведені за наступним посиланням Держгеокадастру https://land.gov.ua/index.php/terorhany/.
 • Центру надання адміністративних послуг. Повний перелік ЦНАПів в Україні можна знайти на офіційному сайті Держгеокадастру за посиланням https://land.gov.ua/..

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Документи, які необхідно надати

Перелік документів, які необхідно надати для отримання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану):

 • заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою додатком 42 Порядку № 1051;
 • документ, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 • документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Платність отримання адміністративної послуги

За отримання адміністративної послуги – надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану):сплачується адміністративний збір: 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга (пункт «в» частини другої статті 41 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

У 2023 році адміністративний збір за вказану послугу становить 80 грн.52 коп.

Строк надання послуги

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у територіальному органі Держгеокадастру.

Результат надання послуги

 • викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;
 • повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру за наступних підстав:
 1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості.
 2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа (на отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка фізична або юридична особа за умови її ідентифікації з використанням схем електронної ідентифікації, в тому числі органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом).
 3. Документи подані не в повному обсязі (відсутність документа, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника, відсутність документа (або інформації (реквізитів платежу)), що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання та/або не відповідають вимогам, встановленим законом (заява не відповідає встановленій формі).

Способи отримання результату:

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), або надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві.

У разі подання заяви в електронній формі за власним кваліфікованим електронним підписом заявника видаються відомості з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або мотивована відмова у наданні таких відомостей.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою.

Див. також: