Порядок оскарження висновку військово-лікарської комісії Збройних Сил України

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних, установлює причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям (п. 1.1. Положення).
Військово-лікарська експертиза - це:

  • медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової служби); військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України, учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, компонентами ракетного палива, джерелами електромагнітних полів, лазерного випромінювання, мікроорганізмами I-II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
  • визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ, роботи за фахом;
  • установлення причинного зв'язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі).
Штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі) ВЛК (лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК) приймають постанови.
Постанови ВЛК (ЛЛК) оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (пункт 2.1 глави 2 розділу I Положення).
Постанови штатних та позаштатних ВЛК обов’язкові до виконання (п.2.1 глави 2 розділу І Положення).
Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.
ЦВЛК Міністерства оборони України розташована у м Київ, вул. Госпітальна, 16.
Усі штатні ВЛК Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуються голові ЦВЛК (підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 розділу I Положення).

Порядок оскарження постанов (висновку) ВЛК

Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку (підпункт 2.4.10 пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення).
Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку (п.п. 2.3.5 п. 2.3 глави 2 розділу І Положення).

Досудовий порядок оскарження

Відповідно до абзацу 3 пункту 2.12 наказу Міноборони № 402 визначено, що у спірних питаннях, пов'язаних із незгодою призовника з висновками лікарів, які залучаються до медичного огляду призовників, питаннях контролю за об'єктивністю висновків лікарів за рішенням штатної ВЛК призовник може бути направлений на контрольне обстеження у військовий лікувальний заклад. Для перегляду рішення особі необхідно подати у ВЛК вищого рівня ,а саме:

  • постанови ВЛК районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити до ВЛК області або м. Києва;
  • перегляд постанов, підпорядкованих ВЛК (ВЛК областей), мають право здійснювати ВЛК регіонів;
  • постанови будь-яких ВЛК має право переглядати Центральна ВЛК.

ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

За наслідками розгляду заяви може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.

У випадку позасудового порядку оскарження постанови ВЛК необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови. До такої заяви потрібно додати всі необхідні документи видані військово-лікарською комісією. Для оскарження рішення ВЛК мають бути чіткі підстави, наприклад, непомічена хвороба, помилка ВЛК.

Шаблон скарги на висновок ВЛК (підготовлено Правозахисним центром для військовослужбовців "Принцип")

Судовий порядок оскарження

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

Строки для оскарження (122 КАС)

  • 3 місяці у разі попереднього застосування досудового порядку, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови;
  • 6 місяців із дня, коли особа дізналася про порушення своїх прав, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Судовий збір

 Судовий збір за подання заяви до суду фізичною особою - 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2024 році це 1211,20 грн.

Вимоги до заяви

Вимоги до заяви та необхідні додатки подаються з урахуванням вимог статті 160 і 161 КАС. 

Важливо! Звернення з позовною заявою до суду щодо оскарження постанови ВЛК, не зупиняє її виконання

Судова практика

Корисні посилання

Див. також