Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Дозволи надаються на такі види користування надрами

 • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
 • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • видобування корисних копалин;
 • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
 • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
 • створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
 • виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Строки розгляду питання

Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше. Дозвіл надається на строк, визначений заявником, але не більш як на:

 • три роки - на геологічне вивчення ділянок надр корисних копалин місцевого значення;
 • 5 років - на геологічне вивчення родовищ корисних копалин і геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 • 10 років - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 • 20 років - на видобування корисних копалин;
 • 30 років - на видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;
 • строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України - на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ). При цьому строк геологічного вивчення нафтогазоносних надр не може перевищувати 10 років;
 • 20 років - на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 • 50 років - на будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи газу;

Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади тощо), в частині їх геологічного вивчення і збереження надаються без обмеження строку дії.

До обласних рад документи необхідно подавати не менше ніж за 20 днів до проведення сесії.

Отримання спеціальних дозволів без проведення аукціону

Умови отримання дозволу

Першочерговою умовою підготовки отримання спеціального дозволу на користування надрами за безаукціонною процедурою є формування основного пакету документів, який залежить від виду корисної копалини, виду користування надрами. Всі документи, які готуються надрокористувачем мають засвідчуватись підписом та печаткою підприємства/підписом фізособи.

Куди звернутися

Процедура погодження отримання спецдозволу на користування надрами розпочинається з погодження місцевими органами влади (обласна рада, для корисних копалин місцевого значення – районна).
Відповідно до п. 2 Порядку, дозволи надаються Держгеонадрами переможцям аукціонів з їх продажу та без проведення аукціонів у випадках, передбачених пунктом 8 цього Порядку, Держгеонадрами, крім корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим, дозволи на видобування яких надаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно із цим Порядком.

Перелік необхідних документів

Пакет документів на погодження складається з документів, склад яких залежить від виду корисної копалини та від виду користування надрами.

Порядок погодження отримання спецдозволів

Порядок погодження отримання спецдозволів на користування надрами обласною радою визначається регламентом погодження конкретної обласної ради. З подачею документів на обласну раду є можливість водночас погоджувати отримання спецдозволу в Міністерстві екології та природних ресурсів України. Процес погодження відбувається наступним чином: пакет документів подається до Мінприроди, проходить перевірку та підготовку до відправки на державну екологічну інспекцію в області. Державна екологічна інспекція готує екологічну картку (виключно на підставі листа Мінприроди), Мінприроди в свою чергу розглядає пакет документів з екологічною карткою (в якій зазначено доцільність надання надр у користування) на комісії. Погодження Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України (в разі отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку, або видобування корисних копалин) відбувається на підставі подачі зави та пакету документів, копії погодження місцевих органів самоврядування, копії або оригіналу позитивного висновку територіального управління Держгірпромнагляду в області. Після отримання всіх необхідних погоджень формується пакет документів до Державної служби геології та надр України. В робочому порядку проводиться перевірка документів на комплектність, у разі відсутності зауважень документи передаються до ДНВП «Геоінформ України» для проведення експертизи наданих геологічних матеріалів. У разі позитивного висновку щодо підготовленості об’єкту для заявленого виду користування надрами, питання виноситься на комісію Держгеонадр. У разі позитивного рішення надати спецдозвіл на користування надрами, Держгеонадр надсилає лист до УкрДГРІ щодо обрахування початкової вартості спецдозволу. Також, умовою отримання спецдозволу є отримання права на користування геологічною інформацією, що передбачає собою написання листа до Держгеонадр про можливість надання права на користування геологічною інформацією щодо об’єкта надрокористування.

ВАЖЛИВО!

Для отримання спецдозволу необхідно підготувати Угоду про умови користування надрами, що є невід’ємною частиною спецдозволу. Зразки угоди на різні види користування надрами приведені на офіційному сайті Держгеонадр.

Вартість

За надання дозволу без проведення аукціону справляється збір у розмірі, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374