Порядок надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 років

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Maryna.shapoval.

Нормативна база

  1. Конституція України
  2. Закон України "Про охорону дитинства"
  3. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

Хто має право на отримання допомоги?

Право на надання одноразової допомоги мають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (стаття 25 Закону України "Про охорону дитинства").

Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад складають списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, і подають до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти. У списках зазначається прізвище, ім'я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку (пункт 7 Порядку надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку).

Куди звертатися?

Виплата здійснюється районними (міськими) відділами (управліннями, департаментами) освіти.

Порядок отримання допомоги

Механізм надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку визначений Порядком надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823.

Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.

У разі переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, якій у поточному році виповнюється 18 років, з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення, служба у справах дітей за місцем її виявлення включає таку дитину до зазначеного списку для отримання одноразової допомоги.

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреси районного (міського) відділу (управління, департаменту) освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, службами у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.

У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до районних (міських) відділів (управлінь, департаментів) освіти за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

Розмір одноразової допомоги

Відповідно до частини другої постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, становить 1810 гривень на одну дитину.

Див. також

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування