Порядок монетизації пільг

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Yana.kravets.

Нормативна база:

Загальні положення

Монетизації пільг - механізм надання пільг у грошовій формі, операційні дії щодо виплати пільг у грошовій безготівковій формі та у готівковій формі, окреслено перелік , оплата яких здійснюватиметься у грошовій формі.(пункт 12 Постанова Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»»).

Органами Пенсійного фонду України на підставі даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та інформації, отриманої від управителів, виконавців комунальних послуг, ОСББ(ЖБК), розраховують суму пільги.
Дані розрахунки здійснюються виходячи із:

Із січня 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України (пункт 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»)

Механізм виплати пільги

Перерахування коштів за послуги здійснюється згідно пріоритетів, а саме у такій послідовності:

 1. постачання теплової енергії
 2. постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення
 3. постачання гарячої води, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, - постачання та розподіл електричної енергії,
 4. постачання та розподіл природного газу,
 5. управління побутовими відходами,
 6. послуги з управління багатоквартирним будинком,
 7. абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг.


За заявою пільговика, поданою структурному підрозділу з питань соціального захисту населення до 15 жовтня (15 травня), але не пізніше 15 жовтня 2022 р., у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У заяві також зазначається бажання пільговика щодо подальшого використання залишків коштів в його обліковому записі: продовження розрахунків АТ “Ощадбанк” з управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг до їх повного використання або їх виплата пільговику після 1 червня.

Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг або виплаченої таким пільговикам готівкою.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення надають щомісяця до 27 числа управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у поточному місяці, у яких зазначається форма отримання пільги, та дані про облікові записи пільговиків, що ведуться АТ “Ощадбанк”.

Починаючи із січня 2023 р. органи Пенсійного фонду України надають щомісяця до 27 числа управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у поточному місяці.

Для реалізації механізму надання пільг у грошовій формі  інформаційна взаємодія між уповноваженими органами, Пенсійним фондом України, Мінсоцполітики, АТ “Ощадбанк” та управителями, об’єднаннями, виконавцями комунальних послуг здійснюється шляхом обміну електронними документами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Порядок формування виплатних документів на виплату пільг, інші відносини, що виникають між Пенсійним фондом України, його територіальними органами та уповноваженими банками, а також організацією, що здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, під час виплати пільг, визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 “Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках” та від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” .

За отриманням інформації про будь-які питання, пов’язані з нарахуванням пільги, пільговики звертаються до уповноважених органів.

За отриманням інформації про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості (переплати) пільговики звертаються до управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг.

За отриманням інформації про операції, здійснені за обліковим записом пільговика щодо перерахування коштів управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг, пільговики звертаються до 1 червня 2023 р. до АТ “Ощадбанк”. Інформація надається в порядку, визначеному АТ “Ощадбанк”.

Виплати пільг у грошовій готівковій формі

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, за місцем фактичного проживання або на рахунок в АТ “Ощадбанк”, який відкривається органами Пенсійного фонду України без заяви пільговика.

Відшкодування витрат на оплату послуг з виплати і доставки пільг за місцем фактичного проживання одержувачів здійснюється уповноваженими органами за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

У разі смерті пільговика, якому нараховано пільги у грошовій готівковій формі, члени сім’ї померлого, на яких поширювалися пільги, можуть отримати кошти, не виплачені у зв’язку із смертю пільговика, на підставі:

 • письмового звернення одного із членів сім’ї, поданого до уповноваженого органу не пізніше дати закінчення бюджетного періоду;
 • копії свідоцтва про смерть пільговика.

Фінансування та виплата пільг здійснюється уповноваженими органами у грошовій готівковій формі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” .

Невиплачені пільговику кошти враховуються уповноваженими органами під час надання пільги в наступних періодах.

Куди звертатися

Для призначення пільг пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр), або їх законні представники звертаються з відповідною заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою згідно з додатком (далі - заява), до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі до органів Пенсійного фонду України.

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається щороку.

Заяви з необхідними документами та/або відомостями приймаються від заявників органами Пенсійного фонду України, у тому числі у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія).

Заяви з необхідними документами та/або відомостями також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення/органу Пенсійного фонду України (далі - уповноважений орган).

Заяви з необхідними документами та/або відомостями приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

Заяви з необхідними документами та/або відомостями (після формування електронної справи) у паперовій формі передаються уповноваженому органу не рідше ніж раз на два тижні.

У разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема:

 • зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги;
 • зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
 • зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги, створення об’єднання) -

пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву.

Особливості надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Пільга на придбання твердого палива призначається у разі ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.

Якщо пільговик, який змінив протягом бюджетного періоду зареєстроване (задеклароване) або фактичне місце проживання з вибуттям за межі району (міста), звертається за призначенням пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу, він подає довідку щодо отримання/неотримання відповідної пільги за попереднім зареєстрованим (задекларованим) або фактичним місцем проживання.

У разі зміни умов проживання пільговика (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані ним кошти у готівковій формі на придбання твердого палива і скрапленого газу або тверде паливо і скраплений газ не повертаються. Пільги на оплату послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення житла надаються пільговику з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива і скрапленого газу на 12 місяців.

Див. також