Порядок знищення амброзії полинолистої та інших карантинних бур’янів

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Tetiana.kulishova.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальна інформація

Конституцією України найвищою соціальною цінністю визнається людина, її життя, здоров'я і безпека, крім того, гарантується право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля.
Право громадян на безпечні для здоров'я і життя харчові продукти, питну воду, умови праці, навчання, виховання, побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище закріплене і в статті 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Амброзія

Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) — бур’ян, що завдає великої шкоди не лише сільському господарству, але й здоров’ю людини, адже це один із найнебезпечніших в Україні бур’янів-алергенів. У період цвітіння амброзії (з середини серпня до жовтня) у багатьох спостерігається алергійне захворювання яке практично не піддається лікуванню – амброзійний поліноз. Саме тому амброзію полинолисту було віднесено до карантинних бур’янів і боротьба з нею має здійснюватися систематично по всій території України. Перелік карантинних бур’янів, які мають карантинне значення в Україні наведено в Додатку 1 до пункту 3.1 Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів

 Порядок та відповідальні особи за знищення амброзії полинолистої та інших карантинних бур'янів залежить від того, де виявлено вогнище таких рослини. 

Боротьба з амброзією полинолистою та іншими карантинними бур’янами в межах населеного пункту.

Відповідно Закону України «Про благоустрій населених пунктів» громадяни, підприємства, установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію.
Аналогічна вимога міститься в Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм.
Таким чином обов’язок щодо знищення карантинних бур’яні в населеному пункті покладається на власника (балансоутримувача) земельної ділянки.

Контроль

Контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють органи та особи, визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Державний контроль Самоврядний контроль Громадський контроль
Місцеві державні адміністрації Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи Громадські інспектори благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Відповідальність

За порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів, відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу:

  • на громадян - від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*;
  • на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*.

Знищення карантинних бур’янів на землях сільськогосподарського призначення

Особи, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами зобов’язані знищувати карантинні бур’яни (тому числі – амброзію полинолисту) – це прямо передбачено Законом України «Про карантин рослин». Також вони зобов’язані систематично перевіряти свої земельні ділянки з метою своєчасного виявлення осередків зростання амброзії. У разі виявлення таких рослин, особа повинна протягом доби повідомити про це державного фітосанітарного інспектора. А вже він, в свою чергу, проводить перевірку і, у разі підтвердження, визначає фітосанітарні заходи. Також, державний фітосанітарний інспектор зобов’язаний періодично здійснювати моніторинг земельних угідь з метою своєчасного виявлення вогнищ карантинних бур’янів, у тому числі, амброзій полинолистої.

Відповідальність

За нехтування своїм обов’язком щодо боротьби з бур’янами винних осіб може бути накладено штраф (ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

  • на громадян - від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*;
  • посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян*.

* встановлюється пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України