Порядок здійснення технічного обслуговування внутрішньо-будинкової/внутрішньоквартирної системи газопостачання

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Вступ

На виконання вимог Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VІІ Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийнята постанова від 30.09.2015 № 2494, якою затверджений Кодекс газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ). Даний Кодекс ГРМ визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із субєктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Перш, ніж газ буде використаний у газовому обладнанні будинку, він проходить через зовнішню розподільну і внутрішньобудинкову мережу газопроводів. Запірним пристроєм, що відключає будинок від зовнішніх газорозподільних мереж є запірна засувка, яка зазвичай розміщена ззовні, на газопроводі, що прокладений на одній зі стін будинку. Ця засувка, як правило, і є лінією розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності. Згідно з положеннями пункту 4 глави 1 розділу 1 Кодексу ГРМ, затвердженого постановою НКРЕКП 30.09.2015 № 2494 (зі змінами)

 • межа балансової належності – точка розмежування газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності чи користування, на якій відбувається приймання-передача природного газу;
 • межа експлуатаційної відповідальності сторін – точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов’язань з експлуатації окремих ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності або за згодою сторін в іншій точці газових мереж.

Щодо документаційного оформлення

Відповідно до пункту 1 глави 5 розділу ІІІ Кодексу, межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним об’єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною договору розподілуприродного газу (або у передбачених Кодексом випадках технічній угоді про умови приймання-передачі газу ГРМ).

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов’язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку ) та напрямів потоків природного газу.

За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін за об’єктами суміжних суб’єктів ринку природного газу (включаючи споживачів) Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об’єкти, зобов’язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньо будинкових систем газопостачання.

При цьому пунктом 2 глави 5 розділу III Кодексу встановлено, що межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі чи окремі її елементи. Межа експлуатаційної відповідальності встановлюється на межі балансової належності, але за домовленістю сторін може не збігатися з межею балансової належності, про що має бути зазначено в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Варто зазначити, що положеннями пункту 7.2. типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП 30.09.2015 №2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за №1384/27829 (далі - Типовий договір розподілу), Оператор ГРМ має право, зокрема, вимагати від Споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності Сторін.

При цьому положеннями пункту 7.4. розділу VI Типового договору розподілу встановлено, що Споживач зобов’язується, зокрема, забезпечити належну експлуатацію власних газових мереж відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та акта розмежування балансової належності й експлуатаційної відповідальності сторін.

Слід відмітити, що пунктом 12.7. розділу XII Типового договору розподілу встановлено, що складений Сторонами акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін є невід’ємною частиною цього Договору.

Відповідно до положень пункту 3 Кодексу Оператор газорозподільної системи забезпечує укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, зокрема, по об’єктах побутових споживачів - протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою.

Таким чином, Оператор ГРМ зобов’язаний укладати акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, в тому числі і з побутовими споживачами.

Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Закон) Оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (включаючи нове будівництво та реконструкцію) газорозподільної системи, якою він користується на законних підставах.

При цьому положеннями частини другої статті 38 Закону встановлено, що з метою виконання функцій, передбачених частиною першою статті 37 цього Закону, оператор газорозподільної системи зобов’язаний, зокрема, вживати заходів з метою забезпечення безпеки постачання природного газу, в тому числі безаварійної та безперебійної роботи газорозподільної системи; вживати інших заходів, необхідних для безпечної та стабільної роботи газорозподільної системи, що передбачені цим Законом або не суперечать законодавству.

Відповідно до положень пункту 4 глави 1 розділу III Кодексу, Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів.

Згідно з пунктом 5 глави 1 розділу III Кодексу при організації експлуатації газорозподільних систем та проведення робіт з технічного їх обслуговування і ремонту Оператор ГРМ повинен дотримуватись інструкцій і правил технічної експлуатації газорозподільних систем, правил безпеки систем газопостачання, державних стандартів, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.

Крім того, пунктом 2.1. розділу II Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за№ 674/27119 встановлено, що технічне обслуговування - системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання.

Варто зазначити, що положеннями пункту 3 глави 5 розділу III Кодексу встановлено, що власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньобудинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, забезпечують належну їх експлуатацію згідно з чинним законодавством, зокрема Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 674/27119 (далі - ПБСГ), або укладають відповідний договір із суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання таких робіт, за виключенням газових мереж, які кваліфікуються як ГРМ згідно з розділом II цього Кодексу, порядок врегулювання взаємовідносин щодо яких визначений у розділі III Кодексу.

Оператор ГРМ не має права здійснювати перевірку наявності у споживачів/балансоутримувачів/власників газових мереж договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які не є ГРМ, крім випадків, передбачених ПБСГ.

Враховуючи вищезазначене, сторони відповідають за надійність газорозподільної системи згідно акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що перебуває в їх власності чи в користуванні відповідно до законодавства.

Відповідно до положення пункту 1.14 глави 1 розділу V Правил безпеки систем газопостачання власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен стежити за станом будинкового ввідного газопроводу та його кріпленням, фарбувати зазначений газопровід не рідше, ніж один раз на 5 років.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 3.2. глави 3 розділу V Правил безпеки систем газопостачання до технічного обслуговування і ремонту споруд та об’єктів системи газопостачання промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення суб’єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об’єктів систем газопостачання затверджуються посадовою особою підприємства - власника (орендаря (наймача)) споруд та об’єктів системи газопостачання.

Пунктом 3.5. глави 3 розділу V Правил безпеки систем газопостачання визначено, що технічне обслуговування газопроводів, поточний та капітальний ремонт забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газових мереж.

Згідно з пунктом 5.4. глави 5 розділу V Правил безпеки систем газопостачання технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будівель, комунально-побутових об’єктів невиробничого характеру здійснюється відповідно до вимог документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах.

Умови для технічного обслуговування забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Таким чином, регулювання відносин щодо технічного обслуговування газорозподільних мереж встановлено Кодексом та Правилами безпеки систем газопостачання та можуть бути врегульовані на договірних засадах відповідно до законодавства України.

Ігнорування Правил безпеки систем газопостачання є неприпустимим, оскільки газопроводи та споруди на них є об’єктом підвищеного ризику, а виконання Правил безпеки систем газопостачання є певною гарантією надійності функціонування системи газопостачання, безпеки життя та здоров’я населення.

Відповідно до ст. 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає'загальним засадам цивільного законодавства.

Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Відповідно до ст.633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

У договорі на технічне обслуговування повинні бути визначені взаємні зобов'язання сторін щодо безпечної експлуатації будинкових систем газопостачання, порядок їхнього технічного обслуговування, відповідальність за додержання умов договору згідно з чинним законодавством, у тому числі за якісне і своєчасне проведення технічного обслуговування системи газопостачання, а також відповідальність за допущені збитки, що завдані власнику внаслідок нещасних випадків чи аварій, викликаних неналежним обслуговуванням систем газопостачання та газових приладів. Такий договір має типову форму.

Види робіт при обслуговуванні системи газопостачання будинку

У процесі експлуатації системи газопостачання виконавець робіт з технічного обслуговування системи газопостачання будинку повинен проводити такі види робіт:

 • планове технічне обслуговування;
 • планову перевірку щільності трубопроводів і обладнання будинкової системи газопостачання та газових приладів;
 • технічне обслуговування за заявками власників (абонентів) газового обладнання в період між плановим технічним обслуговуванням або між плановими перевірками на щільність.

Головну небезпеку під час експлуатації системи газопостачання становлять  витоки газу, що можуть з'явитися на будь-якому різьбовому чи зварювальному з'єднанні або в газових приладах та призвести до вибуху газу. Тому велику увагу приділяють саме щільності системи.

Планове технічне обслуговування передбачає такі основні види робіт:

 • перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском та виявлення витоків газу приладовим методом або мильною емульсією;
 • ліквідація виявлених витоків газу;
 • перевірка відповідності встановлення газових приладів;
 • перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги;
 • розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, встановлених на газопроводах та газових приладах;
 • перевірка працездатності газової апаратури, пальників, автоматичних пристроїв, їхня очистка, наладка та регулювання;
 • дрібний ремонт газової апаратури і приладів.

Повний перелік та періодичність виконання робіт наведений у Положенні про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Про усі види робіт, що можуть проводитися в системі газопостачання, мешканці будинку повинні бути сповіщені завчасно.