Порядок відключення від централізованого опалення

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Споживач має право у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" Варто зазначити, що відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюється тільки в тому випадку, коли технічна можливість такого відключення передбачена затвердженою органом місцевого самоврядування схемою теплопостачання відповідно до Закону України "Про теплопостачання". Отже, забороняється самовільне відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. Також, згідно п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги" у багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не менш як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від мереж централізованого опалення, власники квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до таких мереж, не зобов’язані, але мають право виключно за власним рішенням у встановленому порядку відокремити (відключити) від них свою квартиру чи нежитлове приміщення та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 року N 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 р. за N 982/33953 затверджено Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води (далі - Порядок).

Вказаний Порядок визначає процедури:

  1. відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від систем (мереж) від ЦО.
  2. відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО.

Насамперед, орган місцевого самоврядування створює своїм рішенням та затверджує склад постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення, (далі - Комісія). Комісія є консультативно-дорадчим органом органу місцевого самоврядування, основним завданням якого є розгляд питань щодо відключення споживачів від ЦО та/або ГВП.

Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від центрального опалення (ЦО)

Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від ЦО приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення Комісії.
Власник (співвласники) будівлі, в тому числі житлового будинку, подає (подають) до органу місцевого самоврядування заяву про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО, яка складається в довільній формі, із зазначенням причини відключення, а також інформацію про намір влаштування в будівлі систем індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання). Для багатоквартирного будинку до заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від ЦО та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку.
Орган місцевого самоврядування на найближчому засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника приймає відповідно до законодавства рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від ЦО з урахуванням рекомендацій Комісії. Копія рішення органу місцевого самоврядування надається заявникові.
Для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від ЦО, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил. Відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.
Витрати, пов'язані з відключенням від ЦО, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законом. Після виконання робіт із відключення будівлі від ЦО складається акт про відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від зовнішніх інженерних систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) - по одному примірнику для власника / представника співвласників та кожного виконавця відповідної комунальної послуги, а також для оператора зовнішніх інженерних мереж або іншого суб'єкта господарювання. Такий акт підписується усіма присутніми під час відключення сторонами: власником / представником співвласників та кожним виконавцем відповідної комунальної послуги, а також оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим суб'єктом господарювання (у разі їх залучення).
Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника (співвласників) про перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги.

Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО

Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО у разі, якщо не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.
Для відокремлення (відключення) від ЦО власник квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення) такої квартири чи нежитлового приміщення.
Заява про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку від ЦО передається на розгляд Комісії. Комісія надає заявникові рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації. Витяг із протоколу Комісії з результатами розгляду звернення надається заявникові протягом десяти робочих днів.
Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків.За потреби, власник забезпечує виготовлення проєкту встановлення системи індивідуального теплопостачання (опалення) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні, виготовленого відповідно до державних будівельних норм і правил.
Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО.Усі витрати, пов'язані з відокремленням (відключенням) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО здійснюються за рахунок власника.
Після завершення робіт із відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО складається акт про відокремлення (відключення) квартири / нежитлового приміщення від мереж централізованого опалення - по одному примірнику для власника, представника виконавця комунальної послуги з постачання теплової енергії, представника виконавця комунальної послуги з постачання гарячої води, виконавця робіт з обслуговування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання, виконавця робіт з обслуговування внутрішньо-будинкових систем постачання гарячої води, а також для іншого суб'єкта господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення) відповідно до пункту 9 цього розділу.Такий акт підписується присутніми під час відокремлення (відключення) власником квартири чи нежитлового приміщення і представником виконавця комунальної послуги з постачання теплової енергії, представником виконавця робіт з обслуговування внутрішньо-будинкових систем теплопостачання, а також іншим суб'єктом господарювання у разі залучення його власником для виконання робіт з відокремлення (відключення).
Після підписання акта виконавець відповідної комунальної послуги повідомляє власника про перегляд умов або розірвання договору про надання послуги. Не допускається примусове відокремлення (відключення) від ЦО власників квартир та нежитлових приміщень, приєднаних до ЦО, у багатоквартирних будинках у разі відокремлення (відключення) від ЦО інших власників квартир та нежитлових приміщень.

Порядок звернення до постійно діючої міжвідомчої комісії

Власник квартири повинен звернутися до цієї Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж централізованого опалення, у якій потрібно зазначити причини відключення. Якщо власники, наймачі (орендарі) окремих приміщень мають бажання відключити весь житловий будинок, секцію або під’їзд будинку, то необхідно подати до Комісії колективну заяву про надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення квартири (нежитлового приміщення, секції, під’їзду, будинку) і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання.
Додатки до заяви: копія протоколу загальних зборів мешканців будинку, секції або під’їзду щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж централізованого опалення, засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою.

Строки розгляду питання

Комісія у місячний термін приймає рішення. Якщо Комісія прийняла позитивне рішення, то заявник отримує перелік організацій, до яких варто звернутися для отримання технічних умов для розробки проєкту індивідуального (автономного) теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення.

Підстави для відмови у наданні дозволу на відключення

Основною підставою для відмови у наданні дозволу на відключення є неможливість забезпечення, у разі відокремлення приміщення даного споживача (секції, під’їзду) від внутрішньо-будинкових мереж централізованого опалення, безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому.

Акт про відключення квартири від мереж централізованого опалення

Відключення може здійснювати тільки виконавець відповідної комунальної послуги або оператор зовнішніх інженерних мереж, а також залучений суб’єкт господарювання, який має ліцензію на виконання таких робіт. Варто звернути увагу на те, що відключення здійснюється тільки у між опалювальний період, але не пізніше за 1 вересня. Витрати, пов’язані з відключенням здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених законом. По закінченні робіт складається акт про відключення квартири (нежитлового приміщення, секції, під’їзду, будинку) від мереж централізованого опалення в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження. Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання.

Порядок оскарження відмов

Рішення Комісії про відмову в наданні дозволу на відключення від централізованого опалення та влаштування індивідуальної системи опалення може бути оскаржене до адміністративного суду.