Порядок відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття дисциплінарного батальйону

Відповідно до Порядку відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, затвердженого наказом Міністерства оборони України 04 червня 2021 року № 155 (далі - Порядок) дисциплінарний батальйон - військова частина, яка утримується на окремому штаті та призначена для забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, яких вироком суду, що набрав законної сили, засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні.

Дисциплінарний батальйон виконує покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні засуджених військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (крім військовослужбовців-жінок) (ст. 17 Кримінально–виконавчого кодексу України (далі - КВК України)).

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, громадський вплив, військове навчання. Засоби виправлення та ресоціалізації засуджених військовослужбовців застосовуються з урахуванням виду покарання, характеру, ступеня суспільної небезпеки, мотивів вчинення кримінального правопорушення та поведінки засудженого, а також його ставлення до праці та виконання вимог статутів Збройних Сил України (пункт 4 розділу І Порядку).

Призначення покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (далі-КК України), а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі (ст. 62 КК України).

Підставою для тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який набрав законної сили.

Правила прийому засуджених до дисциплінарного батальйону

Усі засуджені військовослужбовці, які прибули до дисциплінарного батальйону, підлягають обов’язковому обшуку та медичному огляду, а їх обмундирування і натільна білизна - спеціальній обробці (пранню) (абзац 2 пункту 1 розділу ІІІ Порядку).

Особистий обшук засуджених та огляд їх особистих речей проводяться в порядку, встановленому законодавством. Не допускається пошкодження інвентарю, інженерно-технічних засобів охорони дисциплінарного батальйону, а також речей та предметів засуджених. Особистий обшук може бути повним і неповним (пункт 1 розділу ІХ Порядку).

Повному обшуку підлягають засуджені військовослужбовці під час прийому до дисциплінарного батальйону, перед відправкою за його межі, під час поміщення на гауптвахту, затримання після вчинення втечі з-під варти, після проведення побачення, а також у разі надходження інформації про те, що засуджені військовослужбовці мають предмети, заборонені для використання в дисциплінарному батальйоні. В останньому випадку обшук проводиться за розпорядженням командира дисциплінарного батальйону або його заступника, за їх відсутності - чергового дисциплінарного батальйону.

Повний обшук супроводжується ретельним оглядом тіла засудженого військовослужбовця, його одягу та взуття. При цьому військовослужбовцю пропонується добровільно здати заборонені предмети і повністю роздягнутися. Наклейки пластирів, гіпсові та інші пов’язки перевіряються під контролем начальника медичної служби - начальника медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичного працівника) (пункт 2 розділу ІХ Порядку).

Неповний обшук проводиться у разі виходу на роботу та повернення з неї, перед проведенням побачень, а також у разі допущення порушення встановленого порядку відбування покарання. Під час неповного обшуку оглядаються одяг і взуття засудженого військовослужбовця без його роздягання (пункт 3 розділу ІХ Порядку).

Особистий обшук засуджених військовослужбовців проводиться представником дисциплінарного батальйону однієї з ними статі в окремому ізольованому приміщенні, визначеному в наказі командира дисциплінарного батальйону. Проводити обшук в одному приміщенні більше однієї особи забороняється. Під час повного обшуку не повинні бути присутні особи протилежної статі.

У разі проведення обшуку з необхідністю анатомічного дослідження тіла залучення начальника медичної служби - начальника медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичного працівника) є обов’язковим.

Під час проведення обшуку посадові особи варти (представники постійного складу дисциплінарної роти, групи утримання офіцерів) повинні дбайливо поводитися з речами і предметами, що знаходяться в особистому користуванні засуджених військовослужбовців, не допускати їх необґрунтованого пошкодження.

У разі виявлення сторонніх предметів, зашитих в одязі засудженого військовослужбовця, дозволяється з метою вилучення таких предметів акуратно розпорювати тканину одягу по швах. У разі виявлення сторонніх предметів, захованих у взутті, з метою вилучення таких предметів із взуття дозволяється зняття супінаторів та зняття металевих набійок.

Огляд речей засуджених військовослужбовців проводиться в їх присутності під час прийому до дисциплінарного батальйону, перед відправкою за його межі, у разі переведення до медичного пункту, перед та після проведення побачень, у разі поміщення на гауптвахту та при поверненні до дисциплінарного батальйону (пункт 4 розділу ІХ Порядку).

Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник гарнізону зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого (ст. 20 КВК України).

Командир дисциплінарного батальйону (його заступник) під час прийому засуджених військовослужбовців:

 • організовує прийняття від начальника конвою засуджених військовослужбовців, про що повинен розписатися в другому примірнику опису особистих речей засудженого військовослужбовця, супровідному листі та завірити їх гербовою печаткою;
 • проводить особисту бесіду з кожним засудженим військовослужбовцем, що прибув, під час якої з’ясовує: склад його сім’ї, освіту, рід занять до призову або прийому на військову службу, посаду, яку він обіймав до засудження, скарги, побажання та інші питання, які можуть впливати на його виправлення та ресоціалізацію, задоволення його релігійних потреб;
 • доводить під підпис засудженому військовослужбовцю порядок та умови відбування покарання, його права, обов’язки, при цьому звертає особливу увагу на порядок застосування зброї чатовими або особовим складом варти у випадку порушення засудженим військовослужбовцем режиму тримання в дисциплінарному батальйоні, а також вручає відповідну пам’ятку із зазначенням прав, обов’язків, заборон і обмежень засуджених військовослужбовців, а також єдиного телефонного номера системи надання безоплатної правової допомоги, телефонних номерів гарячих ліній Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідної прокуратури та Державного бюро розслідувань;
 • зараховує засудженого військовослужбовця до списків дисциплінарної роти (групи утримання офіцерів) з дня його прибуття;
 • щоденно доповідає начальнику Центрального управління Служби правопорядку, а також інформує в установленому порядку начальника відділу організації охорони Головного управління Служби правопорядку про загальну кількість засуджених військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, та кількість прийнятих (звільнених) за добу (пункт 3 розділу ІІІ Порядку).

Начальник медичної служби - начальник медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичний працівник) під час прийняття засудженого військовослужбовця в установленому порядку проводить його медичний огляд. Якщо під час огляду виявлено, що засуджений військовослужбовець має тілесні ушкодження, ознаки тортур, травм, включаючи психічні, чи явні ознаки захворювання, начальник медичної служби - начальник медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичний працівник) та командир дисциплінарного батальйону негайно вживають заходів щодо надання такому військовослужбовцю невідкладної медичної допомоги та направлення до закладу охорони здоров’я Збройних Сил України для подальшого лікування.

У таких випадках начальник медичної служби - начальник медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичний працівник) робить запис у відповідній книзі медичного огляду та в медичній книжці засудженого військовослужбовця.

У разі виявлення тілесних ушкоджень у засудженого військовослужбовця начальник медичної служби - начальник медичного пункту дисциплінарного батальйону (медичний працівник) складає довідку, визначену в пункті 3 глави 1 розділу II Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767.

Про факт виявлення тілесних ушкоджень у засудженого військовослужбовця командир дисциплінарного батальйону негайно письмово інформує відповідного прокурора.

Після прийняття засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону заступник командира дисциплінарного батальйону з морально-психологічного забезпечення організовує вивчення його документів, зазначених ділових якостей та морально-психологічного стану і проводить з ним індивідуальну бесіду. До повного вивчення особи, але не більше десяти діб, засуджений військовослужбовець утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. У цей період з ним проводяться заняття з предметів загальновійськової підготовки та заняття з охорони праці (пункт 8 розділу ІІІ Порядку).

Розміщення засуджених військовослужбовців

Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.

Територія та приміщення, призначені для розміщення та обслуговування засуджених військовослужбовців (далі - територія змінного складу), надійно відокремлюються парканом (ґратами) від адміністративної території дисциплінарного батальйону.

Засуджені військовослужбовці розміщуються у казармі окремо від військовослужбовців постійного складу (у разі розміщення дисциплінарного батальйону в одній будівлі - у відокремлених суцільними дверима та ґратами приміщеннях). У казармі, де розміщуються засуджені військовослужбовці, має бути інформаційний стенд з правами, обов’язками, заборонами і обмеженнями засуджених, військовослужбовців, а також єдиним телефонним номером системи надання безоплатної правової допомоги, телефонними номерами гарячих ліній Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відповідної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених військовослужбовців, обладнують металевими ґратами, а двері також обладнують механічними та, за можливості, додатково - електромеханічними замками.

Дозвіл на в’їзд (виїзд) автомобільного транспорту на територію (з території) змінного складу надається та огляд здійснюється в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Двері (вхідні ворота) у розташування (на територію) змінного складу обладнуються звуковою сигналізацією та відчиняються тільки з дозволу чергового дисциплінарного батальйону.

Для охорони засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні призначається варта (розділ ІV Порядку).

Режим у дисциплінарному батальйоні

Режим тримання засуджених військовослужбовців визначено у розділі V Порядку, відповідно до якого:

 • Засуджені військовослужбовці зобов’язані дотримуватися вимог режиму, встановлених КВК України, Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
 • Військовослужбовці, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, виконують обов’язки та користуються правами, встановленими законодавством для військовослужбовців строкової військової служби, з обмеженнями, передбаченими КВК України. Усі засуджені військовослужбовці незалежно від їхнього військового звання та характеру попередньої служби перебувають як солдати і носять єдині встановлені для даного дисциплінарного батальйону форму одягу та знаки розрізнення.
 • Засуджені військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу утримуються окремо від інших категорій засуджених військовослужбовців.
 • Під час відбування покарання засуджений військовослужбовець не може бути поданий до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, за винятком проведення організаційних заходів, а також звільнений з військової служби, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я.
 • Для засуджених військовослужбовців встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.  Розпорядок дня у дисциплінарному батальйоні встановлюється командиром дисциплінарного батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено час для виконання робіт на виробництві та проведення навчальних занять тривалістю 40 годин на тиждень, нічний сон - вісім годин на добу, приймання їжі - три рази на день.
 • Засуджені військовослужбовці залучаються до оплачуваної праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону, а також за дорученням Міністра оборони України - до робіт з інженерного обладнання позицій (районів), будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах особливого періоду, у тому числі воєнного стану чи в бойовій обстановці, а також після їх завершення - до закінчення відбудовного періоду, який закінчується в момент офіційного оголошення про це.
 • Для засуджених військовослужбовців застосовується відрядна система оплати праці. Нараховані суми заробітної плати засудженим військовослужбовцям зараховуються в установленому порядку на їх особові рахунки. Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну норму праці, у разі її встановлення, не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Забезпечення належної організації оплати праці засуджених військовослужбовців, виплати заробітної плати та відповідних відрахувань здійснюється командиром дисциплінарного батальйону.
 • На роботи і заняття в межах території змінного складу засуджені військовослужбовці пересуваються у супроводі службової особи постійного складу дисциплінарної роти (групи утримання офіцерів), призначеної командиром дисциплінарної роти (командиром групи утримання офіцерів).
 • На роботи і заняття поза територією змінного складу у межах розташування дисциплінарного батальйону, а також за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених військовослужбовців виводять у складі груп під охороною озброєного конвою та на підставі письмового наказу командира дисциплінарного батальйону.
 • Засуджені військовослужбовці залучаються до робіт з благоустрою дисциплінарного батальйону і прилеглих до нього територій не більш як дві години на день, безоплатно та в порядку черговості, визначеної командиром дисциплінарного батальйону.
 • У разі спроби до втечі засудженого військовослужбовця, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а у крайньому разі - вогнепальну зброю, у порядку встановленому чинним законодавством України.

Комунікація осіб, що відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні із «зовнішнім світом»

Засуджені військовослужбовці мають право на побачення, телефонні розмови, користування мережею Інтернет, листування, короткочасні виїзди (у виняткових випадках), отримання посилок, передач (бандеролей), кореспонденції (за власний рахунок), правову допомогу, богослужіння та релігійні обряди в дисциплінарному батальйоні.

Засуджені військовослужбовці мають право на короткострокові і тривалі побачення. Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами надаються один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем представника дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час у дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону. Тривалі побачення надаються тільки з близькими родичами один раз на три місяці тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання в спеціально обладнаних приміщеннях дисциплінарного батальйону. На час тривалого побачення засуджені військовослужбовці звільняються від роботи і занять (ч.ч. 1-3 ст. 73 КВК України).

У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця та його сім'ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці. Дозвіл на короткочасний виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого військовослужбовця. Час перебування засудженого військовослужбовця за межами дисциплінарного батальйону зараховується до строку відбування покарання. Оплату проїзду засудженому військовослужбовцю забезпечує дисциплінарний батальйон (ст. 75 КВК України).

У порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону, засуджені військовослужбовці можуть вести телефонні розмови (у тому числі в мережах рухомого (мобільного) зв’язку), користування мережею Інтернет без обмеження, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я. Телефонні розмови, користування мережею Інтернет оплачуються з особистих коштів засуджених військовослужбовців (абзац 2 пункту 2 розділу VІІІ Порядку).

Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять засудженим військовослужбовцям, проводиться командиром дисциплінарної роти (командиром групи утримання офіцерів) або старшиною дисциплінарної роти (заступником командира групи утримання офіцерів), у присутності якого засуджений військовослужбовець зобов’язаний їх розпечатати, крім листів, які засуджені отримують від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноважених осіб таких міжнародних організацій, прокурора, захисника у справі, який здійснює свої повноваження відповідно до кримінального процесуального законодавства (пункт 1 розділу VІІІ Порядку).

Засуджені військовослужбовці мають право на одержання посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх кількості. Посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на ім'я засуджених військовослужбовців, підлягають огляду. Порядок огляду та вручення їх засудженому військовослужбовцю встановлює командир дисциплінарного батальйону. У разі виявлення в посилці (передачі) чи бандеролі речей або предметів, які засудженому військовослужбовцю мати заборонено, їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення строку відбування покарання (абзаци 1-2 пункту 3 розділу VІІІ Порядку).

Засуджені військовослужбовці мають право за рахунок коштів, що є на їхніх особових рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості (абзац 1 пункту 2 розділу VІІІ Порядку).

Засудженим військовослужбовцям за заявою та розпискою дозволяється закуповувати за рахунок коштів, що перебувають на їх особових рахунках, харчові продукти і предмети першої потреби в межах сум та порядку, установлених законодавством України. Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, перевіряються на придатність до використання (непридатні повертаються) та передаються начальнику медичної служби - начальнику медичного пункту дисциплінарного батальйону (черговому медичному працівнику закладу охорони здоров’я Збройних Сил України) для лікування засуджених військовослужбовців (абзаци 3-4 пункту 3 розділу VІІІ Порядку).

Для одержання правової допомоги, конфіденційних юридичних консультацій засудженим військовослужбовцям, у тому числі під час їх перебування у стаціонарних закладах охорони здоров’я, надається право на невідкладні побачення з особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, без обмеження в часі та кількості в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні у будь-який час з 8 години до 20 години за ініціативою таких осіб, засудженого військовослужбовця або його родичів.

Побачення засуджених військовослужбовців з особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, є конфіденційними. Аудіофіксація такого побачення забороняється. Відеофіксація такого побачення здійснюється відкрито. Засуджений військовослужбовець та особи, які до нього прибули, мають бути повідомлені про місце встановлення камери. Відеофіксація побачення камерою, про яку не повідомлено учасників побачення, забороняється. Відеофіксація побачення здійснюється у спосіб, що унеможливлює фіксацію змісту документів, якими користується засуджений військовослужбовець та/або особа (особи), яка (які) до нього прибула (прибули). Відеофіксація побачення здійснюється у спосіб, що унеможливлює фіксацію змісту розмови засудженого військовослужбовця з особою (особами), яка (які) до нього прибула (прибули).

Присутність на такому побаченні інших осіб можлива за письмовою заявою засудженого військовослужбовця, складеною ним у присутності особи (осіб), яка (які) прибула (прибули) до нього, або за письмовою заявою такої особи (таких осіб).

Командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані при пред’явленні особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, документа, що посвідчує їх особу, та одного з документів, визначених статтею 50 Кримінального процесуального кодексу України, або довіреності, договору із засудженим військовослужбовцем чи договору з його родичами про представлення інтересів засудженого військовослужбовця в Європейському суді з прав людини або інших документів, що підтверджують їх право на таке побачення із засудженим військовослужбовцем, негайно забезпечити побачення з ним.

Якщо ініціатором побачення із засудженим військовослужбовцем є особи, визначені абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, командування дисциплінарного батальйону, адміністрація закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, зобов’язані організувати таке побачення.

Адміністрація закладу охорони здоров’я має забезпечити доступ до засудженого військовослужбовця особам, визначеним абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, для підтвердження факту, що засуджений військовослужбовець перебуває в закладі охорони здоров’я і не може за медичними показаннями особисто спілкуватися з особами, які до нього прибули.

У разі якщо засуджений військовослужбовець особисто та безпосередньо повідомляє осіб, визначених абзацом першим частини другої статті 8 КВК Українии, про небажання продовжувати побачення, таке побачення припиняється.

Не є підставою для відмови командування дисциплінарного батальйону, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, у побаченні з особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, наявність письмової відмови засудженого військовослужбовця від такого побачення. Відмова з цієї підстави командування дисциплінарного батальйону, адміністрації закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений військовослужбовець, у забезпеченні такого побачення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Засудженому військовослужбовцю забезпечується можливість спілкування з особами, визначеними абзацом першим частини другої статті 8 КВК України, у приміщенні без суцільного розмежувального скла за згодою таких осіб.

Командир дисциплінарного батальйону сприяє реалізації права засуджених військовослужбовців на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов’язані зі ставленням до релігії, лише з обмеженнями, які передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України (пункт 1 розділу ХІІІ Порядку).

Засуджені військовослужбовці відправляють релігійні обряди індивідуально або в обладнаному з цією метою приміщенні (куточку). Командир дисциплінарного батальйону на прохання засуджених або за зверненням релігійної організації сприяє запрошенню осіб, які мають право проводити богослужіння, відправляти релігійні таїнства та обряди, визначає місце, час та умови їх проведення. Відправлення релігійних таїнств та обрядів не повинно порушувати розпорядок дня, а також утискати права інших осіб, які відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні (пункт 2 розділу ХІІІ Порядку).

Заохочення та стягнення

За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців може бути застосовано такі заходи заохочення:

 • подяка;
 • зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 • надання одного додаткового короткострокового побачення;
 • нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;
 • зарахування до числа тих, хто виправляється.

Засуджені військовослужбовці, які сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби довели своє виправлення, можуть бути представлені командиром дисциплінарного батальйону в установленому законом порядку до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 81 КВК України).

За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • сувора догана;
 • призначення в наряд на роботу - до п'яти днів у вільний від роботи і навчання час;
 • арешт з триманням на гауптвахті - до десяти діб;
 • виключення з числа тих, хто виправляється (ч. 1 ст. 82 КВК України).

Стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, накладається наказом командира дисциплінарного батальйону на підставі акта службового розслідування, в якому обов’язково зазначаються причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступінь вини засудженого військовослужбовця, на якого накладається це стягнення (пункт 4 розділу ХІV Порядку).

Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їхнє медичне забезпечення здійснюються відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Засуджені військовослужбовці забезпечуються речовим майном та продовольством за нормами, встановленими для військовослужбовців строкової служби.

Щомісячне грошове забезпечення засуджених військовослужбовців у розмірі окладу, встановленого за першим тарифним розрядом для солдатів, матросів першого року строкової служби, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, зараховують на їхні особові рахунки.

Хворих засуджених військовослужбовців у разі потреби направляють на лікування до госпіталю під вартою. Охорона засуджених військовослужбовців у межах госпіталю здійснюється начальником гарнізону за місцем дислокації госпіталю.

Засудженим військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні, гарантується правова допомога та телефонні розмови відповідно до положень КВК України (ст. 84 КВК України).

Порядок матеріально-побутового та медичного забезпечення засуджених військовослужбовців визначено також у розділі ХV Порядку.

Звільнення з дисциплінарного батальйону

Засуджених військовослужбовців звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

 • після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;
 • у зв’язку із застосуванням амністії;
 • у зв’язку з помилуванням;
 • у зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законодавством.

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

Військовослужбовці строкової військової служби, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та особи, що підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, направляються для подальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі військові частини, де вони проходили строкову військову службу до засудження, а направлені в дисциплінарний батальйон із військової частини А0515 та інших військових частин, діяльність яких пов’язана з державною таємницею,- до інших військових частин за розпорядженням начальника кадрового органу штабу оперативного командування або начальника структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу (якщо військова частина перебуває в підпорядкуванні Генерального штабу Збройних Сил України).

Для супроводження військовослужбовця строкової військової служби до розташування військової частини командир (начальник) військової частини (установи) направляє до дисциплінарного батальйону свого представника.

До моменту прибуття представника військової частини звільненого з дисциплінарного батальйону військовослужбовця строкової військової служби розміщують за межами території тримання засуджених військовослужбовців під наглядом командира дисциплінарної роти.

Військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, направляють у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо подальшого їх службового використання. До відповідної військової частини (установи) такі військовослужбовці прямують самостійно (пункти 1-2 розділу ХVІ Порядку).