Порядок відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Поняття дисциплінарного батальйону

Відповідно до Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015 № 215 (далі - Інструкція) дисциплінарний батальйон - військова частина, яка утримується на окремому штаті та призначена для забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні.

Дисциплінарний батальйон виконує покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні засуджених військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок) (ст. 17 Кримінально–виконавчого кодексу України).

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених військовослужбовців є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно-корисна праця, соціально-виховна робота, громадський вплив, військове навчання. Засоби виправлення та ресоціалізації засуджених військовослужбовців застосовуються з урахуванням виду покарання, характеру, ступеня суспільної небезпеки, мотивів вчинення кримінального правопорушення та поведінки засудженого, а також його ставлення до праці та виконання вимог статутів Збройних Сил України (п.6 Інструкції).

Призначення покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, особам офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовцям, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок), на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених КК України, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. (ст. 62 КК України).

Підставою для тримання засуджених військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який набрав законної сили.

Правила прийому засуджених до дисциплінарного батальйону

Усі засуджені військовослужбовці, які прибули до дисциплінарного батальйону, підлягають обов’язковому обшуку та медичному огляду, а їх обмундирування і натільна білизна - спеціальній обробці (пранню).

Особистий обшук засуджених та огляд їх особистих речей проводяться в порядку, встановленому законодавством. Не допускається пошкодження інвентарю, інженерно-технічних засобів охорони дисциплінарного батальйону, а також речей та предметів засуджених.

Особистий обшук може бути повним і неповним. Повному обшуку підлягають засуджені під час прийому до дисциплінарного батальйону, перед відправкою за його межі, при поміщенні на гауптвахту, а також при надходженні інформації про те, що ці особи мають предмети або речовини, заборонені до зберігання і використання. В останньому випадку обшук проводиться за розпорядженням командира дисциплінарного батальйону або його заступника, за їх відсутності - чергового дисциплінарного батальйону. Неповний обшук проводиться у разі виведення засуджених з камер та поміщення до них. Під час неповного обшуку оглядаються одяг і взуття засудженого без його роздягання.

Особистий обшук засуджених проводиться представником дисциплінарного батальйону однієї з ними статі в окремому ізольованому приміщенні, визначеному в наказі командира дисциплінарного батальйону. Під час повного обшуку не повинні бути присутніми особи протилежної статі. У разі проведення обшуку з необхідністю анатомічного дослідження тіла залучення медичного працівника є обов’язковим.

Командир дисциплінарного батальйону (його заступник) під час прийому засуджених військовослужбовців проводить особисту бесіду із засудженим військовослужбовцем, що прибув, під час якої з’ясовує: склад його сім’ї, освіту, рід занять до призову або прийому на військову службу, посаду, яку він обіймав до засудження, скарги, побажання та інші питання, які можуть впливати на його виправлення та ресоціалізацію, задоволення його релігійних потреб, доводить під підпис засудженому військовослужбовцю порядок та умови відбування покарання, його права, обов’язки, при цьому звертає особливу увагу на порядок застосування зброї чатовими або особовим складом варти у випадку порушення засудженим режиму тримання у дисциплінарному батальйоні, зараховує засудженого військовослужбовця до списків дисциплінарної роти (групи утримання офіцерів) з дня його прибуття.

Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник гарнізону зобов'язані протягом трьох діб повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого(ст. 20 Кримінально–виконавчого кодексу України).

Після прибуття засудженого військовослужбовця до дисциплінарного батальйону заступник командира дисциплінарного батальйону по роботі з особовим складом вивчає його документи та проводить з ним бесіди. До повного вивчення, але не більше 10 діб, засуджений військовослужбовець утримується окремо від інших засуджених військовослужбовців. У цей період з ним проводяться заняття з предметів загальновійськової підготовки, у тому числі заняття з охорони праці.

Начальник медичної служби дисциплінарного батальйону (фельдшер) проводить медичний огляд засудженого. Якщо під час огляду виявлено, що засуджений військовослужбовець має тілесні ушкодження, ознаки тортур, травм, включаючи психічні, чи явні ознаки захворювання, начальник медичної служби та командир дисциплінарного батальйону негайно вживають заходів щодо надання йому невідкладної медичної допомоги та направлення до закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України для проведення медичної експертизи та подальшого лікування.

Розміщення засуджених військовослужбовців

Місця розташування постійного складу визначають поза територією, де тримають засуджених військовослужбовців (у разі розміщення дисциплінарного батальйону в одній будівлі - у відокремлених суцільними дверми та ґратами приміщеннях).

Територія та приміщення, призначені для розміщення та обслуговування засуджених військовослужбовців, надійно відокремлюються парканом (ґратами) від адміністративної території дисциплінарного батальйону. Двері (вхідні ворота) в розташування (на територію) змінного складу обладнуються звуковою сигналізацією та відчиняються тільки з дозволу чергового дисциплінарного батальйону. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених військовослужбовців, обладнують металевими ґратами, а двері також обладнують механічними та, за можливості, додатково електромеханічними замками(розділ 4 Інструкції про порядок відбування покарання засуджених військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні).

Режим у дисциплінарному батальйоні

Засуджені військовослужбовці зобов'язані додержуватися вимог режиму, встановлених Кримінально – виконавчим кодексом України та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, зокрема Інструкцією.

Під час відбування покарання в дисциплінарному батальйоні засуджені військовослужбовці незалежно від їх військового звання та характеру попередньої служби перебувають на посадах рядового складу та носять форму одягу і знаки розрізнення, встановлені для зазначеної категорії військовослужбовців. Військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу утримуються окремо від інших категорій військовослужбовців.

Під час відбування покарання засуджений військовослужбовець не може бути поданий до присвоєння чергового військового звання, призначений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, за винятком проведення організаційних заходів, а також звільнений з військової служби, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я.

Для засуджених військовослужбовців встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з одним вихідним днем та одним днем для виконання господарчих робіт. Розпорядок дня у дисциплінарному батальйоні встановлюється командиром дисциплінарного батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено виконання робіт на виробництві тривалістю не менше ніж 8 годин, нічний сон - 8 годин на добу, приймання їжі - три рази на день. Проведення навчальних занять - не менше ніж один день на тиждень.

Засуджені військовослужбовці залучаються до оплачуваної праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, та у майстернях дисциплінарного батальйону. Заробітна плата засудженим військовослужбовцям зараховується на їх особові рахунки. Праця засуджених військовослужбовців оплачується відрядно або погодинно. Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. Забезпечення належної організації оплати праці засуджених військовослужбовців, виплати заробітної плати та відповідних відрахувань здійснюється командиром дисциплінарного батальйону.

Засуджені військовослужбовці залучаються без оплати праці до робіт з благоустрою дисциплінарного батальйону і прилеглих до нього територій не більш як дві години на день.

У разі спроби до втечі засудженого військовослужбовця, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, а у крайньому разі - вогнепальну зброю, у порядку встановленому чинним законодавством України.

Комунікація осіб, що відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні із «зовнішнім світом»

Засуджені військовослужбовці мають право на побачення, телефонні розмови, листування, короткочасні виїзди (у виняткових випадках), отримання посилок, передач (бандеролей), кореспонденції (за власний рахунок), правову допомогу, богослужіння та релігійні обряди в дисциплінарному батальйоні.

Засуджені військовослужбовці мають право на короткострокові і тривалі побачення. Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами надаються один раз на місяць тривалістю до чотирьох годин у спеціально обладнаному приміщенні під контролем представника дисциплінарного батальйону у вільний від роботи та занять час у дні і години, встановлені командиром дисциплінарного батальйону. Тривалі побачення надаються тільки з близькими родичами один раз на три місяці тривалістю до трьох діб з правом спільного проживання в спеціально обладнаних приміщеннях дисциплінарного батальйону. На час тривалого побачення засуджені військовослужбовці звільняються від роботи і занять(ст. 75 Кримінально–виконавчого кодексу України).

У порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону, засуджені військовослужбовці можуть вести телефонні розмови без обмеження їх кількості, у тому числі під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених військовослужбовців. Проте, між засудженими військовослужбовцями, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, вони заборонені.

Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять, проводиться командиром дисциплінарної роти (командиром групи утримання офіцерів) або сержантом з матеріального забезпечення роти (групи), у присутності якого засуджений військовослужбовець зобов’язаний їх розпечатати.

У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого військовослужбовця та його сім'ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозволено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного батальйону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці.

Засуджені військовослужбовці мають право на одержання посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх кількості. Посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на ім'я засуджених військовослужбовців, підлягають огляду. Порядок огляду та вручення їх засудженому військовослужбовцю встановлює командир дисциплінарного батальйону. У разі виявлення в посилці (передачі) чи бандеролі речей або предметів, які засудженому військовослужбовцю мати заборонено, їх вилучають, заносять до опису особистих речей засудженого і зберігають разом з іншими його особистими речами до закінчення строку відбування покарання.

Засуджені військовослужбовці мають право за рахунок коштів, що є на їхніх особових рахунках, передплачувати і одержувати газети, журнали, інші періодичні видання без обмеження їх кількості.

Засудженим військовослужбовцям за заявою та розпискою дозволяється закуповувати за рахунок коштів, що перебувають на їх особових рахунках, харчові продукти і предмети першої потреби в межах сум та порядку, встановлених кримінально-виконавчим законодавством України.

Лікарські засоби і вироби медичного призначення, які одержують засуджені відповідно до медичного висновку, перевіряються на придатність до використання (непридатні повертаються) та передаються начальнику медичної служби дисциплінарного батальйону (черговому медичному працівнику закладу охорони здоров’я Міністерства оборони України) для їхнього лікування.

Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених військовослужбовців, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим військовослужбовцям надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. За бажанням засудженого військовослужбовця або адвоката побачення надається наодинці. Таке побачення не обмежується в часі.

Побачення надається командиром дисциплінарного батальйону при пред’явленні адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а також документів, що посвідчують його особу. Кількість і тривалість таких побачень не обмежені.

Одержання правової допомоги поширюється на засуджених військовослужбовців, що перебувають в одиночних камерах та знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України.

Командир дисциплінарного батальйону за погодженням начальника Центрального управління сприяє реалізації права засуджених військовослужбовців на здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов’язані зі ставленням до релігії, лише з обмеженнями, які передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України.

Засуджені військовослужбовці відправляють релігійні обряди індивідуально або в обладнаному для цих цілей приміщенні (куточку). Командир батальйону на прохання засуджених або за зверненням релігійної організації сприяє запрошенню осіб, які мають право проводити богослужіння, відправляти релігійні таїнства та обряди, визначає місце, час та умови їх проведення.

Відправлення релігійних таїнств та обрядів не повинно порушувати розпорядок дня, а також утискати права інших осіб, які відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні.

Заохочення та стягнення

За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців може бути застосовано такі заходи заохочення:

 • подяка;
 • зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 • надання одного додаткового короткострокового побачення;
 • нагородження цінним подарунком або премією в розмірі місячного грошового забезпечення;
 • зарахування до числа тих, хто виправляється.

Засуджені військовослужбовці, які мають зразкову поведінку і чесно ставляться до праці та військової служби, беруть активну участь у громадській роботі, після відбуття ними не менш як однієї третьої строку покарання та обговорення їх кандидатур радою громадськості підрозділу дисциплінарного батальйону наказом командира дисциплінарного батальйону можуть бути зараховані до числа таких, що виправляються.

Після фактичного відбуття засудженим військовослужбовцем не менш як половини строку покарання за умови, що він сумлінною поведінкою і ставленням до праці та військової служби під час відбування покарання довів своє виправлення, командир дисциплінарного батальйону за погодженням з начальниками Центрального управління та Головного управління Служби правопорядку може внести до відповідного суду подання про його умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • сувора догана;
 • призначення в наряд на роботу - до 5 днів у вільний від роботи і навчання час;
 • арешт із триманням на гауптвахті - до 10 діб;
 • виключення з числа тих, хто виправляється, яке застосовується як захід дисциплінарного впливу, коли всі попередні стягнення не дали позитивного результату.

Стягнення у виді виключення з числа тих, хто виправляється, накладається наказом командира дисциплінарного батальйону на підставі акта службового розслідування, в якому обов’язково зазначаються причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, та ступінь вини засудженого військовослужбовця, на якого накладається це стягнення.

Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців

Засудженим військовослужбовцям, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, видається польова форма одягу. Забезпечення засудженого військовослужбовця речовим майном здійснюється у військовій частині (установі), в якій він проходить військову службу. У його речове забезпечення зараховуються предмети речового майна, строки носіння яких не закінчилися на день відправлення до дисциплінарного батальйону. У військовій частині видається речовий атестат на всі предмети речового майна, якими забезпечений засуджений військовослужбовець.

Забезпечення постільною і натільною білизною здійснюється відповідно до норм утримання на одне штатне місце. Своєчасне проведення прання та заміна білизни, створення запасів згідно з нормами утримання здійснюються у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, що відбувають покарання у дисциплінарному батальйоні забезпечуються харчуванням (гарячою їжею), засобами особистої гігієни, тютюновими виробами, сірниками, приладдям для гоління, чищення одягу та взуття, особистими листами та папером для письма, книгами, конвертами, пресою, ручками та олівцями, туалетним папером. Зазначені предмети, крім установлених за нормами забезпечення, закуповують організовано за рахунок особистих коштів засуджених військовослужбовців у порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону.

Хворих засуджених військовослужбовців у разі неможливості їх лікування у дисциплінарному батальйоні протягом доби за медичним висновком начальника медичної служби (фельдшера) дисциплінарного батальйону направляють на лікування до закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України та повертають до дисциплінарного батальйону під конвоєм, призначеним наказом командира дисциплінарного батальйону. Час перебування на лікуванні зараховується до строку відбування покарання.

Звільнення з дисциплінарного батальйону

Засуджених військовослужбовців звільняють з дисциплінарного батальйону за таких підстав:

 • після відбуття строку покарання, призначеного вироком суду;
 • у зв’язку із застосуванням амністії;
 • у зв’язку з помилуванням;
 • у зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про звільнення від відбування покарання через хворобу, умовно-достроково і за іншими підставами, встановленими законодавством.

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, звільняються судом від покарання за поданням командира дисциплінарного батальйону і висновком військово-лікарської комісії.

Військовослужбовців строкової військової служби, що відбули покарання або звільнені умовно-достроково, та осіб, що підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, звільняють з військової служби в запас безпосередньо з дисциплінарного батальйону, якщо вони на час набрання вироком суду законної сили відслужили встановлені Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” строки військової служби.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону, які не відслужили встановлені Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” строки військової служби, можуть направлятись в ті самі військові частини (установи), в яких вони проходили військову службу до засудження.

Військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, направляють у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо подальшого їх службового використання.