Порядок включення до списку виборців

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття "виборець" та хто ним може бути

У попередній список виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться 18 років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців (далі - Реєстр). Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці (частина друга статті 39 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

У попередньому списку виборців зазначаються:

  1. прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) виборця;
  2. дата народження;
  3. виборча адреса виборця відповідно до відомостей Державного реєстру виборців.

Виборці включаються до списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою проживання були розміщені поруч. Список має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Зверніть увагу, що попередньому списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, повинна бути зроблена відповідна відмітка у графі «Примітки».

Орган ведення Державного реєстру виборців виготовляє для кожного виборця іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній звичайній виборчій дільниці, назву усіх виборів, на яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.

Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.

Форма іменного запрошення затверджується Центральною виборчою комісією.(стаття 40 Виборчого кодексу України).

Загальний порядок включення особи до списку виборців

Дані про особу можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру (відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації, відповідний виконавчий орган міської ради, районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради) в порядку

  1. звернення особи за власною ініціативою;
  2. періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
  3. уточнення персональних даних Реєстру.
Буклет "Не знаєш, як захистити свої виборчі права" (проект "Я маю право")
Буклет "Не знаєш, як захистити свої виборчі права"_ч. 2 (проект "Я маю право")

Включення до списку виборців за власною ініціативою

Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру (статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Ця особа подає органу ведення Реєстру письмову заяву із зазначенням відомостей про себе і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із письмовою заявою із зазначенням відомостей про себе. До заяви додається копія пред’явленого документа, що посвідчує особу і підтверджує громадянство виборця, – паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру.

Підстави для відмови у включенні до списку виборців:

  • Якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
  • якщо перевіркою встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.

У випадку прийняття рішення про відмову у задоволенні заяви про включення до списку виборців особі повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови (частина десята статті 19 Закону України "Про Державний реєстр виборців").

Внесення змін до даних про виборця

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру (відповідно до статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців"). Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

Увага! Ознайомитися зі списком виборців можна на офіційному сайті Державного реєстру виборців, де є можливість зареєструватися та перевірити наявність чи відсутність відомостей щодо виборця у попередньому списку виборців, якщо є відомості про особу у списку — перевірити за якою адресою громадянин може проголосувати, перевірити інші необхідні дані.

Внесення особи (уточнення даних) до списку виборців на місцевих виборах

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісіїа також надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, назви всіх місцевих виборів, у яких йому пропонується голосувати, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування.

Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Такі іменні запрошення надсилаються (доставляються) виборцям не пізніш як за 10 днів до дня голосування.

Кожний виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відмітки про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або у інший спосіб (якщо за станом здоров’я не може особисто подати заяву) не пізніш як за п’ять днів до дня голосування. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості. Заява розглядається виборчою комісією протягом 1 дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду (стаття 31 Закону України "Про місцеві вибори").

Внесення особи (уточнення даних) до списку виборців на виборах народних депутатів України

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців, а це відбувається не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення виборів, надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування (стаття 39 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців з приводу зазначених вище обставин. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості. Зверніть увагу, що заява може бути подана не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

За результатами розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про його передачу до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої вона стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

У разі неправильного написання прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, номера будинку, квартири місця проживання і якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку виборців включено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування, голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії в день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців. Таке виправлення засвідчується підписом голови або заступника голови чи секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітки" (частина сьома статті 42 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Включення до списку виборців

Внесення особи (уточнення даних) до списку виборців на виборах Президента України

Кожен виборець має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Це можна буде зробити на своїй виборчій дільниці, де попередні списки виборців мають бути доступні для ознайомлення, а також не пізніш як за п’ять днів до дня виборів кожному виборцю надсилається або доставляється в інший спосіб іменне запрошення.

Порядок розгляду заяви про включення до списку виборців або внесення змін до персональних даних виборця наведений в попередніх розділах.

Порядок оскарження

Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.

Файл:Зразок Адміністративний позов про уточнення списку виборців вибори Президента України.docx

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору.
Позовну заяву може бути подано не пізніше ніж за два дні до дня голосування.
Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Суд приймає рішення по адміністративних справах щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно (стаття 274 Кодексу адміністративного судочинства України).

Див. додатково консультацію "Звернення до суду: провадження в адміністративній справі".