Порядок виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Нормативні акти, якими регламентується виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущену органом, що здійснює його ведення

Порядок виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущену органом, що здійснює його ведення регламентується ст.37 Закону України «Про Державний земельний кадастр», пунктами 138, 139, 142,144, 149 Порядку № 1051.

Поняття технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення

Технічна помилка, допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру – це може бути описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка у відомостях з Державного земельного кадастру (ст.37 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

Технічна помилка може бути виявлена у наступних документах: витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру.

Порядок подачі повідомлення та документів територіальному органові Держгеокадастру про виявлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки заінтересована особа письмово повідомляє про це за органові, що здійснює ведення Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 29 Порядку №1051.

Посилання на офіційні веб-сайти територіальних органів Держгеокадастру наведені за наступним посиланням Держгеокадастру https://land.gov.ua/

До повідомлення, в якому викладено суть виявлених помилок, додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Способи подання повідомлення разом із доданими до нього документами:

 • в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру;
 • в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Особи, які мають право подавати повідомлення про виявлення технічної помилки:

 • заінтересована фізична особа;
 • заінтересована юридична особа.

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру (пункт 140 Порядку №1051).

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Під час розгляду повідомлення Державний кадастровий реєстратор перевіряє відповідність відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах.

Якщо факт невідповідності відомостей підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вчиняє наступні дії:

 • складає в електронній формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 Порядку №1051;
 • безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);
 • письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 Порядку №1051 (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);
 • безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

На протокол виправлення помилки накладається кваліфікований електронний підпис Державного кадастрового реєстратора.

Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, документах, в яких виявлено помилку та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення.

На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32 Порядку №1051, в якій зазначаються:

 • дата та номер протоколу виправлення помилки;
 • дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;
 • відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

Якщо за результатами розгляду повідомлення про виявлення технічної помилки не виявлено розбіжностей між відомостями Державного земельного кадастру та документами, Державний кадастровий реєстратор повідомляє заявникові про відмову у виправленні вказаних у його повідомленні помилок із зазначенням причини відмови згідно з додатком 33 Порядку №1051.

Державний кадастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту виготовлення витягу, довідки з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено технічну помилку, або відмови у виправленні помилок надсилає заявникові такі документи в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом технічними засобами електронних комунікацій на вказану у повідомленні про виявлення технічної помилки адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, та за бажанням заявника передає такі документи у паперовій формі зазначеному у повідомленні про виявлення технічної помилки центру надання адміністративних послуг.

Порядок отримання адміністративної послуги: «Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення»

Відповідно до пункту 152 Додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16 травня 2014 р. № 523 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 969-р)) послугу з виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Куди звернутись для отримання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається Центрами надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

Повний перелік ЦНАПів в Україні можна знайти на офіційному сайті Держгеокадастру за посиланням https://land.gov.ua/

Документи, які необхідно надати:

 • повідомлення про виявлення технічної помилки із викладенням суті виявлених помилок за формою згідно з додатком 29 Порядку №1051;
 • документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки (витяг, довідка з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру);
 • документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Спосіб подання документів:

 • в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру;
 • в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Платність отримання адміністративної послуги

Зазначена адміністративна послуга надається безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 2 робочих днів з дня реєстрації відповідного повідомлення у територіальному органі Держгеокадастру.

Результат надання послуги:

 • протокол виправлення помилки;
 • повідомлення про виправлення помилки заінтересованим особам (у тому числі власників та користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, яких стосувалось виправлення помилок);
 • заміна документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;
 • рішення про відмову у виправленні помилки.

Способи отримання результату:

 • надсилається заявникові в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру
 • видається заявнику (уповноваженій особі) Центром надання адміністративних послуг.

Підстави для відмови:

 • Не виявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.
 • Невідповідність поданих документів вимогам законодавства.
 • Виявлення недостовірних даних.

Див. Виправлення помилок у державному акті на землю