Порядок виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Olha.hlechyk.

Нормативна база

 1. Закон України "Про охорону дитинства"
 2. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 552 "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків"
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб"

Хто має право на отримання державної соціальної допомоги та грошового забезпечення?

Право на призначення і виплати державної соціальної допомоги мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Державна соціальна допомога призначається і виплачується щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Право на отримання грошового забезпечення мають батьки-вихователі і прийомні батьки за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Грошове забезпечення призначається і виплачується щомісяця кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Куди звертатися?

Призначення і виплата державної соціальної допомоги, грошового забезпечення здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) на підставі підготовлених службою у справах дітей документів, що зберігаються протягом п’яти років після припинення виплати соціальної допомоги та грошового забезпечення.

Подати заяву з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення можна:

♦ через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

♦ уповноваженим посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу);

♦ посадовим особам центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Перелік необхідних документів

Відповідно до пункту 5 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №552 (далі – Порядок), структурний підрозділ з питань соціального захисту населення призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:

 1. рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;
 2. документи, що підтверджують статус дитини;
 3. інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
 4. довідка з місця навчання про розмір стипендії;
 5. копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку;
 6. копія посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту, виданого відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, але вони не сплачують на дитину аліменти, підрозділ з питань соціального захисту населення призначає державну соціальну допомогу та грошове забезпечення без врахування розміру аліментів. При цьому, протягом 10 днів після надання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви, підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє відповідну службу у справах дітей про неотримання аліментів.

Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти навчається за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.

Строки призначення допомоги

Призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з дати влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до 23-річного віку або до закінчення відповідного закладу освіти.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою до закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти державна соціальна допомога призначається на період між строком закінчення навчання в одному із закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між строком закінчення навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців, на підставі клопотання служби у справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного закладу освіти.

У разі проживання у період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості державна соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному державному утриманні.

== Розмір державної допомоги ==

 • 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
 • для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку;
 • для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти, розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи, для осіб з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Максимальний розмір допомоги становить:

* – діти до 6 років –

 • з 01.01.2023 – 5680,00 грн.

* – діти від 6 до 18 років –

 • 01.01.2023 – 7082,50 грн.

* – діти з інвалідністю до 6 років –

 • з 01.01.2023 – 7952,00 грн.

* – діти з інвалідністю від 6 до 18 років –

 • з 01.01.2023 – 9915,50 грн

* – діти від 18 до 23 років (учні) –

 • з 01.01.2023 – 6710,00 грн.

* – особи з інвалідністю з дитинства від 18 до 23 років (учні) –

 • з 01.01.2023 – 9394,00 грн.

У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю).

Розмір державної соціальної допомоги, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та на кожну прийомну дитину. Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір грошового забезпечення, що виплачується громадянам, які отримали статус особи, що проживає, працює або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірського, збільшується на 20 відсотків.

У разі зміни прожиткового мінімуму або настання інших обставин, що впливають на розмір державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, їх розмір перераховується з дати настання відповідної зміни без додаткового звернення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Порядок виплати допомоги та грошового забпечення

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, подає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій інформацію про призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення чи припинення їх виплати за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Державна соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються щомісяця структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на особові рахунки батьків-вихователів та особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи акціонерного товариства “Укрпошта” за місцем проживання дитини у дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім’ї.

Підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення

Відповідно до пункту 13 Порядку підставами для припинення виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення є :

 • досягнення дитиною 18-річного віку, а у разі навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - 23-річного віку або закінчення відповідного закладу освіти;
 • набуття або надання дитині повної цивільної дієздатності (реєстрація шлюбу, працевлаштування за трудовим договором, запис матір’ю або батьком дитини, провадження підприємницької діяльності);
 • влаштування дитини в заклад освіти на повне державне забезпечення;
 • смерть дитини.

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за батьків-вихователів і прийомних батьків здійснюється згідно з Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178.

Додатково

Див. додатково Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Див. додатково Прийомна сім'я: поняття, пільги