Порядок використання і охорони земель авіаційного транспорту

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Склад земель авіаційного транспорту

До складу земель авіаційного транспорту відповідно до ст. 72 Земельного кодексу України та ст. 33 Закону України "Про транспорт" належать землі під:

 1. аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;
 2. вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами;
 3. ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден;
 4. службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

Порядок використання земель аеропортів (аеродромів) та приаеродромної території

Порядок використання земель аеропортів (аеродромів) зазначений у ст. 74 Повітряного кодексу України. Так землі аеродрому можуть використовуватися тільки з метою забезпечення аеродромної діяльності. У випадку використання даних земель для проведення заходів тимчасового характеру необхідно отримати погодженням від власника аеродрому та уповноваженого органу з питань цивільної авіації (п.4 ст. 74 Повітряного кодексу України).

Дані земельні ділянки, що перебувають у державній чи комунальній власності та є необхідним для функціонування аеропортів (аеродромів), можуть надаватись в користування підприємствам, установам та організаціям, що провадять авіаційну та неавіаційну діяльність, відповідно до Земельного кодексу України(п.2 ст. 74 Повітряного кодексу України).

На території аеропорту,з метою забезпечення узгодженої роботи всіх суб'єктів авіаційної діяльності,встановлюються земельні сервітути, які здійснюється у найменшобтяжливий спосіб, для власника земельної ділянки (п.3 ст. 74 Повітряного кодексу України).

Зміна цільового призначення земель аеропорту, провадиться відповідно до Земельного кодексу України.

У випадку земель приаеродромної території то відповідно до ч. 2 ст. 72 Земельного кодексу України - запроваджується особливий режим використання земель. Так на приаеродромній території запроваджується особливий порядок здійснення діяльності, яка може вплинути на безпеку авіації та створити перешкоди для роботи наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження (п.2 ст. 69 Повітряного кодексу України).

До такої діяльності належать:

 1. будівництво, вибухові роботи;
 2. діяльність, що сприяє скупченню птахів;
 3. установлення радіовипромінювальних пристроїв;
 4. роботи, пов'язані з використанням лазерних пристроїв, що можуть випромінювати у повітряний простір;
 5. роботи, пов'язані із запуском ракет, метеорологічних радіозондів та куль-пілотів;
 6. діяльність, пов'язана з польотами літальних апаратів, з викидами диму та газів, що можуть погіршувати видимість у районі аеродрому;
 7. будівництво високовольтних повітряних ліній, висадка та вирощування дерев або зелених насаджень.

Важливо зазначити, що у відповідності п.9 ст. 69 Повітряного кодексу України на відстані до 15 кілометрів від меж аеродрому забороняється відкрите складування харчових відходів, розміщення звалищ, спорудження або розбудова споруд, які сприяють масовому скупченню птахів і можуть створювати загрозу для повітряного руху.

Відповідальність за порушення законодавства щодо земель авіаційного транспорту

На сьогодні не існує чітко визначеної відповідальності за порушення законодавства щодо земель авіаційного транспорту, проте виходячи із положень Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та ст.187 і ст. 211 Земельного кодексу України, можна зробити висновки, про те, що у разі виявлення порушень у використанні земель авіаційного транспорту громадяни та юридичні особи нестимуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.