Порядок виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

Поняття громадських робіт

Відповідно до статті 30-1 КУпАП громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.

Ким призначаються громадські роботи та на який строк

Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.

Кому не призначаються громадські роботи

Громадські роботи не призначаються особам з інвалідністю першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Порядок виконання стягнення у вигляді громадських робіт

Виконання постанови суду (судді) (далі - постанова суду) про накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації.
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.
Громадські роботи порушники виконують на об’єкті в межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання у вільний від роботи чи навчання час.
Строк стягнення у вигляді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.
Щороку на початку року уповноважений орган з питань пробації надсилає запит (додаток 1 Порядку) до органів місцевого самоврядування щодо визначення видів громадських робіт та переліку об’єктів, на яких порушники виконуватимуть такі роботи.

Виправні роботи

Поняття виправних робіт

Відповідно до статті 31 КУпАП виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку в доход держави. Виправні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Порядок виконання стягнення у вигляді виправних робіт

Підставою для виконання стягнення у вигляді виправних робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.
Порушники перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації за місцем постійної роботи порушника.
Постанова суду про застосування виправних робіт уповноваженим органом з питань пробації приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання.
У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до Журналу обліку порушників (додаток 2 Порядку).
У триденний строк уповноважений орган з питань пробації надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови суду до виконання (додаток 3 Порядку).
На кожного порушника уповноваженим органом з питань пробації заводиться особова справа та заповнюється облікова картка порушника (додаток 15 Порядку), у якій ведеться сумарний облік грошових сум, переказаних у дохід держави.

Суспільно корисні роботи

Поняття суспільно корисних робіт

Відповідно до статті 31-1 КУпАП суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування.

Ким призначаються суспільно корисні роботи та на який строк

Суспільно корисні роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від ста двадцяти до трьохсот шістдесяти годин і виконуються не більше восьми годин, а неповнолітніми - не більше двох годин на день.

Кому не призначаються суспільно корисні роботи

Суспільно корисні роботи не призначаються особам з інвалідністю I або II групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та чоловікам, старше 60 років.

Порядок виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт

Статтею 325-1 КупАП встановлено, що постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання постановою законної сили.
Виконання стягнення у вигляді суспільно корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.
За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.
Відповідно до статті 325-2 КупАП строк виконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконує призначену йому суспільно корисну працю.
Статтею 325-3 КупАП встановлено, зокрема, що на власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником суспільно корисних робіт покладається погодження з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, переліку об`єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт та нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт.
Так, згідно з пунктом 13.15 Порядку відповідно до визначеного переліку об`єктів, на яких порушники виконують суспільно корисні роботи, уповноважений орган з питань пробації у десятиденний строк з дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення (додаток 23) на один з цих об`єктів.
Слід зауважити, що відповідно до пункту 13.16 Порядку власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт.
У наказі (розпорядженні) зазначаються відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні робіт.
На строк суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт (додаток 10), у якому зазначаються час та місце відбування цих робіт.
Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника. Робота таких порушників фіксується в табелі виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, форма якого є додаток 24 до Порядку.