Порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.Версію затверджено Anastasiia.serbina.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. "Про введення воєнного стану в Україні" на території України було введено воєнний стан з 24 лютого 2022 року на 30 діб, у зв'язку з чим тимчасово, на період правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадян.Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України №259/2022 від 18.04.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Що таке тимчасово окупована територія?

Карта окупованих територій

Тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, розташованих на тимчасово окупованій території, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберігається право власності, інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року.

АРК та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Окремі території України, що входять до складу Донецької та Луганської областей, є окупованими Російською Федерацією (у тому числі окупаційною адміністрацією Російської Федерації) починаючи з 7 квітня 2014 року. Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях з цієї дати, визначено Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Карту тимчасово окупованих територій можна поживитись тут.

Дата початку тимчасової окупації територій визначається рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Адміністративна межа - умовна лінія на поверхні землі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, на прилеглих територіях до якої не ведуться бойові дії.

На адміністративній межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України, може запроваджуватися тимчасовий прикордонний контроль.

Лінія зіткнення - умовна лінія на поверхні землі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, на прилеглих територіях до якої ведуться бойові дії.

Лінія зіткнення між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається КМУ за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

Норми міжнародних договорів України, укладених між компетентними органами України та інших держав, про в’їзд, виїзд і пересування фізичних осіб територією договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію.

Правила виїзду з тимчасово окупованої території

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний виїзд з тимчасово окупованої території на іншу територію України. Такий виїзд може здійснюватися:

1) через адміністративну межу - через контрольні пункти в’їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України";

2) через лінію зіткнення - через гуманітарні коридори, організовані представниками державних органів, а також у будь-який інший доступний для них спосіб.

Виїзд з тимчасово окупованої території іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися у випадках та за процедурою, передбаченими Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про статус біженців 1951 року.

Виїзд з деяких тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду з деякими особливостями на підставі дозволу:

 • громадянами України, які не досягли 14-річного віку, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;
 • громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, - за умови пред’явлення свідоцтва про народження (для громадян України, які не досягли 16-річного віку) або будь-якого іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. Зазначені обставини перевіряються координаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі;
 • громадянами України, які не мали можливості внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях здійснити вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року фотокартки після досягнення 25- чи 45-річного віку, - за умови пред’явлення такого паспорта громадянина України;
 • громадянами України, які не досягли 16 річного віку, яким внаслідок народження та постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, не було оформлено свідоцтво про народження - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою (особами), у супроводі якої (яких) громадяни України, які не досягли 16-річного віку, виїжджають з тимчасово окупованих територій, та документів, що підтверджують факти народження громадян України, які не досягли 16-річного віку на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід.

У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду громадянина України віком від 14 до 16 років, який навчається в закладах освіти на контрольованій території України, без супроводу осіб, зазначених вище, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованих територій України за умови  додаткового пред’явлення документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України.

У разі виявлення уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону в режимній зоні контрольного пункту в’їзду-виїзду дитини, яка не досягла 16-річного віку, без супроводу, уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованих територій України та невідкладно (протягом доби) повідомляють про таку дитину Національній поліції, СБУ та забезпечують передачу дитини органу опіки та піклування за місцем її виявлення для забезпечення її соціального захисту відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України”.

У разі виїзду з тимчасово окупованих територій осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі та у яких відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, такі особи передаються представникам Національної поліції для встановлення особи відповідно до наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій.

Інформація про особу з державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз надається протягом однієї доби з дня надходження запиту в паперовій або електронній формі, а також шляхом надання доступу до таких реєстрів або надання відповіді на запит з використанням програмних засобів.

Особи, які прибули в режимну зону контрольного пункту в’їзду-виїзду без документів, що посвідчують особу, передаються представникам Національної поліції для проведення відповідної перевірки. Інформація про таких осіб фіксується уповноваженою службовою особою, яка очолює службу прикордонних нарядів на контрольному пункті в’їзду-виїзду, та передається уповноваженій особі координаційної групи для прийняття відповідного рішення.

Громадяни України, які взяті на облік внутрішньо переміщених осіб та є отримувачами пенсій, з метою однозначної їх ідентифікації під час в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій можуть разом із паспортом громадянина України або паспортом громадянина України для виїзду за кордон, тимчасовим посвідченням громадянина України надавати пенсійне посвідчення, виготовлене у формі платіжної картки.

Правила в’їзду на тимчасово окуповану територію

Громадяни України мають право на в’їзд на окуповану територію через контрольні пункти в’їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль, за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного статтею 5 Закону України "Про громадянство України" або статтею 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України".

У разі проведення на окупованій території бойових дій в’їзд громадян України на тимчасово окуповану територію у зв’язку із загрозою їх життю та здоров’ю обмежується на період проведення бойових дій.

Порядок в’їзду громадян України, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для окремих територій Донецької та Луганської областей існують певні додаткові правила.

Так, для в’їзду громадянами України, які не досягли 14-річного віку пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про народження, а громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;

Громадяни України віком до 16 років, які виїхали з тимчасово окупованих територій в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників пропуск здійснюється в супроводі того з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників, з якими здійснили виїзд.

Громадяни України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на контрольованій території України, батьки (усиновлювачі), піклувальники яких проживають на тимчасово окупованих територіях України, також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених батьками чи одним з батьків (усиновлювачів), піклувальниками, з якими здійснили виїзд з тимчасово окупованої території, за наявності документа, що підтверджує навчання у закладі освіти на контрольованій території України та на підставі дозволу фізичній особі, виданого такому громадянину України.

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення паспортних документів, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Увага!!! З 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та початком повномасштабної війни в’їзд осіб на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях є неможливим.

Які документи необхідно подати?

Громадяни України мають пред’явити один із таких документів:

 • паспорт громадянина України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • тимчасове посвідчення громадянина України;
 • дипломатичний паспорт;
 • службовий паспорт;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, виїжджають з тимчасово окупованої території за умови пред’явлення паспортного документа іноземця (документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства) та спеціального дозволу з урахуванням положень Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Дозвіл фізичній особі на перетин лінії розмежування для деяких територій Луганської та Донецької областей

Зараз є чинними деякі законодавчі акти, які визначають специфіку перетинання лінії розмежування деяких територій Донецької та Луганської областей. Окрім зазначених вище документів, особа, яка бажає перетнути лінію розмежування в цих областях, має отримати спеціальний дозвіл.

Для отримання дозволу фізичній особі на в’їзд на тимчасово окуповані території або виїзд з таких територій особа подає заяву в електронній формі на веб-порталі Служби безпеки України або в письмовій формі координаційному центру або координаційній групі, а також копію документа, що посвідчує особу.

На період дії воєнного стану доступ до веб-сайту закрито.

Заява, інші документи, копії та інформація, які були надані особами для отримання дозволу фізичній особі, представникам координаційного центру або координаційної групи, обробляються з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”. Доступ до зазначеної інформації та документів надається лише особам, яким це необхідно у зв’язку із здійсненням службових повноважень.

На офіційному веб-сайті СБУ висвітлюється інформація про стан розгляду заяви та прийняте рішення, а саме щодо:

 • надання або відмови в наданні дозволу фізичній особі — не пізніше ніж протягом 15 днів з дати реєстрації відповідної заяви;
 • припинення (скасування) дозволу фізичній особі — не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.

За клопотанням особи, яка подала заяву про отримання дозволу фізичній особі, інформація про прийняте рішення може надсилатися на електронну адресу, зазначену в заяві.

Увага !!! Виїзд через тимчасово окуповану територію або росію , щоб дісттись безпечного місця відбувається у стані крайньої необхідностіі, що відповідно до статей 17, 18, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення виключає адміністративну відповідальність.
Виїзд із зони бойових дій чи з окупації .jpg

Підстави надання дозволу

 • проживання на тимчасово неконтрольованій (контрольованій) території особи, яка намагається виїхати на цю територію, або її близьких родичів чи членів сім’ї, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
 • розташування на тимчасово неконтрольованій (контрольованій) території місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
 • смерть близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;
 • наявності права власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на тимчасово неконтрольованій (контрольованій) території;
 • необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту чи з гуманітарних питань;
 • необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з Міністерства закордонних справ України (далі - МЗС)).
 • необхідності виконання функцій в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
 • необхідності провадження гуманітарної діяльності іноземних неурядових організацій;
 • необхідності надання правового захисту особам, права, свободи або законні інтереси яких порушено особами, причетними до збройної агресії Російської Федерації, за клопотанням або погодженням із Мінреінтеграції, яке інформує МЗС;
 • необхідності провадження діяльності незалежними правозахисними місіями за клопотанням або погодженням із Мінреінтеграції, яке інформує МЗС;
 • здійснення поїздок на тимчасово окуповані території або контрольовану територію (трудова діяльність, навчання, релігійна мета, оздоровлення, супровід дитини до закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти тощо).

Строк видачі дозволу фізичній особі

За результатами перевірки протягом 15 днів з дня подання заяви координаційним центром або координаційною групою надається дозвіл фізичній особі на перетинання лінії розмежування за маршрутом прямування та у зворотному напрямку, одноразовий (строком до 30 днів) або багаторазовий (без обмеження строку дії).

У виняткових випадках (смерть, тяжка хвороба близьких родичів або членів сім’ї) дозвіл фізичній особі може бути надано протягом доби за наявності відповідних документів, що підтверджують такі обставини, за рішенням керівника координаційного центру або координаційної групи.

Після прийняття рішення про надання дозволу фізичній особі координаційний центр або координаційна група включає його до електронного реєстру, який не пізніше ніж протягом трьох робочих днів подають Адміністрації Держприкордонслужби.

Підстави для відмови в наданні дозволу фізичній особі приймається координаційним центром або координаційною групою

 1. надання особою недостовірної інформації;
 2. коли особа підозрюється у скоєнні злочину;
 3. коли документ, що посвідчує особу, підроблений або належить іншій особі;
 4. якщо наявні відомості про сприяння особою скоєнню злочину або уникненню інших осіб від відповідальності за скоєний злочин;
 5. наявності в такої особи допуску та доступу до державної таємниці, крім випадку, визначеного пунктом 16 цього Порядку;
 6. наявності рішення суду щодо обмеження виїзду за кордон;
 7. наявності доручення уповноважених державних органів, що надаються відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 31, ст. 1083).
 8. у разі наявності у такої особи допуску та доступу до державної таємниці.

У разі наявності загрози життю та здоров'ю людини для перетину лінії зіткнення дозвіл не вимагається!

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію оновлено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"