Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Характеристика статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості

Питання взаємовідносин між військовослужбовцями регулюється статутами України. Передусім це Дисциплінарний статут Збройних Сил України і Статут внутрішньої служби Збройних Сил України.

Військовослужбовець повинен бездоганно і неухильно додержуватися порядку і правил, встановлених статутами Збройних Сил України та іншим законодавством України.

Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:

  • додержуватися визначених статутами Збройних Сил України правил взаємовідносин між військовослужбовцями;
  • додержуватися правил військового вітання, ввічливості й поведінки військовослужбовців, завжди бути одягненим за формою, чисто й охайно;
  • зміцнювати військове товариство, виявляти повагу до командирів і один до одного;
  • поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

За порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, за відсутності відносин підлеглості, передбачена кримінальна відповідальність.

Військовими кримінальними правопорушеннями визнаються передбачені Кримінальним кодексом України кримінальні правопорушення проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів.

Стаття 406 Кримінального кодексу України охоплює не всі випaдки нестатутних взаємовідносин, а лише ті, які пов’язані з приниженням честі і гідності, чи знущанням над потерпілим або сполучені з насильством.

Склад кримінального правопорушення

Об’єкт кримінального правопорушення

Родовий об’єкт – це порушення суспільних відносин щодо порядку несення військової служби.

Безпосередній об’єкт злочину – порядок взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості.

Додатковий безпосередній об’єкт – честь і гідність особи.  

Об’єктивна сторона кримінального правопорушення

З об’єктивної сторони кримінальне правопорушення полягає в порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в: 1) в завданні побоїв; 2) вчиненні іншого насильства.

Статутні правила відносин між військовослужбовцями визначенні у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України і Дисциплінарному статут Збройних Сил України.

Побої - це багаторазове завдання ударів по тілу потерпілого, яке не спричинило тілесних ушкоджень.

Інше насильство – це різні види фізичного і психологічного впливу на потерпілого, які не є побоями і не спричинили тілесні ушкодження. Наприклад вимога до потерпілого виконувати свої обов’язки, відбирання їжі чи особистих речей. 

Суб’єкт кримінального правопорушення

Суб’єктом кримінального правопорушення є військовослужбовець, який не знаходиться у відносинах підлеглості з потерпілим.    

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення

Суб’єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується прямим умислом, тобто військовослужбовець повинен усвідомлювати, що своїми діями порушує статутні правила Збройних Сил України, а також той факт, що з потерпілим він не перебуває у відносинах підлеглості.   

Кваліфікуючі ознаки кримінального правопорушення

Кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення є порушення вказаних правил:

  1. щодо кількох осіб;
  2. яке заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження;
  3. яке має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем.

Особливо кваліфікуючими ознаками кримінального правопорушення є порушення вказаних правил:

  1. вчиненні групою осіб;
  2. із застосуванням зброї;
  3. яке спричинило тяжкі наслідки.

Корисні статті