Поновлення та вилучення будинкової книги

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Yana.kravets.

Нормативна база

Поняття будинкової книги

Будинкова (поквартирна) книга як поняття та документ зникла на законодавчому рівні з 2016 року. Тому законодавче визначення відсутнє на даний момент, але зовсім не значить, що будинкова книга вже недійсна. Оформлена належним чином будинкова книга, яка  ніде не архівується й у єдиному екземплярі зберігається у власника будинку, а також відповідно до будинокової книги можна отримати окремі довідки.

При необхідності за допомогою будинкової книги можна отримати наступну інформацію:

– для підтвердження актуальності виписки про зареєстрованих громадян із моменту спорудження будівлі до теперішнього часу;

– для довідки про склад сім’ї;

– відомості про площу квартири та інші характеристики;

– що підтверджують про власників даного домоволодіння та багато іншого.

В свою чергу записи щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  не вносяться  до будинкових книг у зв’язку з відсутністю правових підстав. Цю процедуру здійснює центр надання адміністративних послуг міської ради (ЦНАП), а також органи місцевого самоврядування.

Порядок реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання громадян регламентовано Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру». В пункті 18 Постанови 207 наведений перелік документів, що потрібні при реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, будинкових книги в цьому переліку не передбачено.

Більш детально інформацію про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання можно переглянути в статті Реєстрація органами місцевого самоврядування місця проживання та зняття з реєстрації фізичних осіб.

Процедура відновлення та вилучення будинкової книги

Не дивлячись на те, що законодавчо поняття домової книги відсутнє нову будинкову книгу зареєструвати можна. Якщо будинкова книга була зіпсована, втрачена або ж просто необхідно завести нову, цими питаннями займаються органи місцевого самоврядування (ОМС), або Бюро технічної інвентаризації (БТІ) в них, зазвичай ведеться спеціальна документація.

Вони їх шнурують, нумерують, проставляють власників, а далі людині вже треба прийти до ЦНАП, де працівники перенесуть актуальні дані з попередньої будинкової книги до нової. Відповідно стара книга буде анульована. Дана процедура є безоплатною.

Для відновлення будинкової книги потрібно:

Придбати будинкову книгу.

Для оформлення та реєстрації будинкової книги (заміни) власник (співвласники) будинку чи квартири подає заяву та пред’являє оригінали наступних документів:

— паспорт власника (співвласників) будинку, квартири, житлового приміщення або його частини;

— паспорт або свідоцтво про народження осіб, які мають реєстрацію місця проживання за зазначеною адресою;

— документи на право власності на будинок, квартиру, житлове приміщення;

— технічний паспорт на житловий будинок, квартиру, житлове приміщення.

Разом із заявою подається попередня будинкова книга у разі її заміни або виділу (поділу) житлового будинку, квартири, житлового приміщення. У разі відсутності оригіналів документів, заявник письмово підтверджує зазначену інформацію і несе за неї відповідальність.

Відповідальна особа:

— перевіряє достовірність наданих документів (інформації);

— оформляє та скріплює печаткою відділу будинкову книгу;

— присвоює будинковій книзі реєстраційний номер, вписує його на титульній сторінці будинкової книги та вносить до журналу реєстрації будинкових книг згідно з додатком до Порядку;

— вносить відомості про власника(-ів) будинку, квартири, житлового приміщення тощо та зареєстрованих осіб за даною адресою до будинкової книги;

— в разі заміни будинкової книги, на використаній будинковій книзі проставляє штамп «Погашено» та повертає її власнику для зберігання.

У разі виявлення неповної інформації або інформації, що не підтверджена відповідними документами, – заява повертається із письмовою відмовою.

Строки різняться в залежності від рішень органів місцевого самоврядування.

На данний час на рівні органів місцевого самоврядування прийняті окремі порядки перенесення інформації з будинкових книг та їх вилучення.

Проводиться вилучення будинкових книг та перенесення інформації про зареєстрованих осіб за відповідною адресою до адресної картки особи та картки реєстрації особи, порядок перенесення інформації з будинкових книг та їх вилучення затверджується рішеннями виконавчих комітетів ОМС (наприклад, Рішенням виконавчого комітету Подільської міської ради від 29.11.2018р. №351)

    Передати будинкову книгу на зберігання до реєстраційного відділу мають право: власник (співвласник) житлового приміщення/будинку; зареєстрована у житловому приміщенні/будинку особа; спадкоємці ( у разі отримання довідки про реєстрацію померлої особи); уповноважена особа (при наявності документів); соціальний працівник (при наявності документів).

Для перенесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до адресної картки особи та картки реєстрації особипро зареєстрованих осіб заявник подає:

- оригінал документа на право власності на об’єкт нерухомості (житловий будинок, квартиру, житлове приміщення, домоволодіння), ордер або його копію, рішення виконавчого комітету про виділення житла;

- оригінал технічного паспорта;

- оригінал свідоцтва про народження дитини, якщо вона не досягла 16-річного віку, з довідкою/витягом про реєстрацію місця проживання;

- оригінали паспортів усіх зареєстрованих осіб у житловому приміщенні / будинку, квартирі(з довідкою/витягом про реєстрацію місця проживання – за необхідності);

- будинкова книга, у разі відсутності інформації про зареєстрованих осіб у картотеці реєстраційного відділу;

- оригінал свідоцтва про шлюб (за необхідності); оригінал свідоцтва про смерть (за необхідності). За необхідності – інші документи.

  Будинкові книги приватних домогосподарств вилучаються працівником реєстраційного відділу, про що складається відповідний акт прийому – передачі будинкової книги в 2-х примірниках. Один примірник передається особі, яка звернулася, другий - залишається на зберіганні в реєстраційному відділі управління забезпечення діяльності виконавчого комітету та міської ради разом з будинковою книгою. На вилучених будинкових книгах проставляється штамп «Анульовано» із зазначенням дати, підпису на ПІБ працівника.

Рішення ОМС, щодо вилучення домових книг не є типовими, присутня практика оскарження даних рішень - Рішення Черкаського окружного адміністративного суду