Перерахунок пенсії військовослужбовцям

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Поняття та підстави для перерахунку пенсії військовослужбовцям

Основним законодавством, що на даний момент регламентує нарахування пенсій військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, є Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Держава гарантує пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію таким особам:

 1. які перебували на військовій службі;
 2. службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 3. органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції Бюро економічної безпеки України чи Державній кримінально-виконавчій службі України;
 4. інших осіб, які мають право на пенсію згідно чинного законодавства

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.
У разі якщо особа має право на отримання пенсії, їй призначається одна пенсія за вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має право відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яка визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців (виплату пенсій яким, на час їх служби, припинено ), розрахунок розміру та виплата пенсії здійснюється при звільненні із служби з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців ( виплату пенсій яким, на час їх служби, не припинено ), виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, прийняття на службу на посади поліцейських до підрозділів поліції особливого призначення, до дня фактичного звільнення.
Тобто, виплата раніше призначеної пенсії не припиняється, а після звільнення зі служби – підлягає перерахунку.

Підстави для перерахунку пенсії:

Підставою для перерахунку раніше призначених пенсій є:

 • документи, що є у пенсійній справі, а також додаткові документи, подані пенсіонером;
 • підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

ВИДИ ПЕНСІЇ

 • за вислугу років;
 • по інвалідності;
 • у разі втрати годувальника.

Перерахунок проводиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів .

Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

Згідно з абзацами 2, 4 та 5 пункту 2.6 Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, на обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладаються: оформлення та подання до органів, що призначають пенсії, документів для призначення за Законом пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам сімей померлих військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби; визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій органами. У разі якщо розмір грошового забезпечення на день призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей змінився, обласний військовий комісаріат складає довідку про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій згідно з нормами, що діють на день призначення пенсії за відповідною посадою.

Етапи перерахунку пенсій:

 1. Подати заяву до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання довідки про розмір грошового забезпечення військовослужбовців.
 2. Після отримання довідки про розмір грошового забезпечення необхідно письмово звернутися із заявою про проведення перерахунку до відповідного територіального відділення Пенсійного фонду України, який призначив Вам пенсію.

Перерахунок раніше призначених пенсій

Підставами перерахунку раніше призначених пенсій є:

· наявність документів, що є у пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонерами;

· підвищення грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується відповідно до чинного законодавства.

При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Пенсії за вислугою років можуть бути перераховані у разі зміни розміру одного виду грошового забезпечення військовослужбовців відповідних категорій, які мають право на пенсію за вислугою років, або у разі введення нових видів щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій для цих категорій у розмірах, встановлених законодавством.

Перерахунок пенсії здійснюється за наявності права на перерахунок пенсії і проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”. Якщо в результаті перерахунку пенсії розмір пенсії звільнених військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, буде меншим, то за ними зберігається раніше виплачений розмір пенсії.

Чинним законодавством не передбачено вичерпного переліку підстав відмови у перерахунку пенсії, однак, такими підставами може бути:

 • подання невідповідних додаткових документів, які дають право на подальший перегляд розміру виплачуваної пенсії,
 • подання недостовірних відомостей,
 • відсутність правових підстав для перерахунку.

Оскарження рішень органу, що призначає пенсії

Рішення про відмову в призначенні пенсії або її перерахунку, зарахуванні до вислуги років для призначення пенсії окремих періодів служби в календарному обчисленні або на пільгових умовах, порушення строків і заниження розмірів пенсії може бути оскаржено до вищих органів або до суду.

Судовий порядок

Підсудність
Частиною 1 статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, в тму числі й спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.
Оскільки управління Пенсійного фонду України є суб‘єктами владних повноважень, тому спори щодо перерахунку пенсій відносяться до юрисдикції адміністративних судів.

Строки звернення до суду

Частиною 2 статті 122 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено шестимісячний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Статтею 123 цього ж Кодексу передбачено наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду. Так, у разі подання особою позову після закінчення строків, установлених законом, без заяви про поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані судом неповажними, позов залишається без руху.

При цьому протягом десяти днів з дня вручення ухвали особа має право звернутися до суду з заявою про поновлення строку звернення до адміністративного суду або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку звернення до адміністративного суду будуть визнані неповажними, суд повертає позовну заяву.

СУДОВА ПРАКТИКА:

- Про визнання протиправною та нечинною Постанови у частині пункту 5 див. Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/6077/19 від 19.01.2021};

-Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва № 826/3858/18 від 12.12.2018 та № 826/12704/18 від 14.05.2019;

- Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 826/6453/18 від 29.01.2020;

- Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду № 640/6077/19 від 19.01.2021;

- Постанову Верховного Суду № 826/6453/18 від 20.10.2022 та № 826/3858/18 від 12.12.2018 та № 826/12704/18 від 14.05.2019