Перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами в цивільному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Nataliia.shesternina.

Нормативна база

Випадки перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Перегляд рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними обставинами є особливим видом провадження в цивільному судочинстві. На відміну від перегляду судового рішення в порядку апеляційного та касаційного оскарження, підставою такого перегляду є не недоліки розгляду справи судом (незаконність та (або) необґрунтованість судового рішення чи ухвали, неправильне застосування судом норм матеріального права, порушення норм процесуального права), а те, що на час ухвалення рішення суд не мав можливості врахувати істотну обставину, яка могла суттєво вплинути на вирішення справи, оскільки учасники розгляду справи не знали про неї та, відповідно, не могли надати суду дані про неї, а також встановлення неконституційності нормативно-правового акту, встановлення порушення міжнародних зобов'язань. Тобто перегляд справи за нововиявленими або виключними обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд вже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.
Порядок перегляду рішень, постанов або ухвал за нововиявленими або виключними обставинами регламентується гл. 3 розд. V Цивільного-процесуального кодексу України (далі - ЦПК України).

Рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами

Згідно з ч. 1 ст. 423 ЦПК України за нововиявленими або виключними обставинами можуть бути переглянуті рішення, постанови або ухвали, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили.

Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами (строки звернення)

 • істотні для справи обставини, що не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

(строк звернення з заявою - протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про існування обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення (але не пізніше трьох років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили))

 • встановлений вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, факт надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів, що призвели до ухвалення незаконного рішення у даній справі; br>

(строк звернення з заявою - протягом тридцяти днів з дня, коли вирок (ухвала) у кримінальному провадженні набрав законної сили (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення судового рішення, що підлягає перегляду.

(строк звернення з заявою - протягом тридцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для ухвалення судового рішення, яке підлягає перегляду(але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили)).

Підстави перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами (строки звернення)

 • встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане;

(строк звернення з заявою - протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення відповідного рішення Конституційного Суду України (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;

(строк звернення з заявою - не пізніше тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про набуття рішенням статусу остаточного(але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили));

 • встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні кримінального правопорушення, внаслідок якого було ухвалено судове рішення.

(строк звернення з заявою - протягом тридцяти днів з дня, коли вирок у кримінальному провадженні набрав законної сили (але не пізніше десяти років з дня набрання таким судовим рішенням законної сили)).

Не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами:

 1. переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи;
 2. докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом.

При перегляді судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд не може виходити за межі тих вимог, які були предметом розгляду при ухваленні судового рішення, яке переглядається, розглядати інші вимоги або інші підстави позову.

Особи, які мають право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Право подавати заяву про перегляд рішення за нововиявленими або виключними обставинами мають сторони та інші особи, які беруть участь у справі.

Згідно з положеннями ст. 56 та ч. 4 ст. 57 ЦПК України право звертатися до суду із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами має також прокурор, незалежно від того, чи брав участь у справі, якщо він діє в інтересах осіб, що брали участь у розгляді справи.

На звернення із заявою про перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами також має право правонаступник особи, що брала участь у справі, у разі якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво.

Суди, що здійснюють перегляд рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до вимог ст. 425 ЦПК України рішення, постанова або ухвала суду переглядаються за нововиявленими або виключними обставинами судом першої інстанції, який ухвалив рішення, постановив ухвалу, або судом апеляційної чи касаційної інстанції, який змінив або ухвалив нове судове рішення.
Перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом, подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати.

Форма і зміст заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими або виключними обставинами

Згідно з вимогами ст. 426 ЦПК України заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам ЦПК України щодо оформлення заяв до суду першої інстанції.
У заяві зазначаються:

 • 1) найменування суду, якому адресується заява;
 • 2) ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
 • 3) інші учасники справи;
 • 4) дата ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого подано заяву;
 • 5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, дата їх відкриття або встановлення;
 • 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.

До заяви також додаються:

 • копії заяви відповідно до кількості учасників справи;
 • документ про сплату судового збору;
 • докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин;
 • документ, що підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, - якщо заява підписана таким представником;
 • клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи;
 • клопотання про його поновлення.

За подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами судовий збір не сплачується. (абз. 8 ч. 3 статті 426 ЦПК України)

Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до ч. 1 ст. 429 ЦПК України заява про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами розглядається у судовому засіданні протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд.
У суді першої інстанції справа розглядається у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи.
За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами суд може (ч. 3 ст. 429 ЦПК України):

 • відмовити в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та залишити відповідне судове рішення в силі;
 • задовольнити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, скасувати відповідне судове рішення та ухвалити нове рішення чи змінити рішення;
 • скасувати судове рішення і закрити провадження у справі або залишити позов без розгляду.

За результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами Верховний Суд може також скасувати судове рішення (судові рішення) повністю або частково і передати справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції.

Розгляд заяви про перегляд судового рішення а нововиявленими або виключними обставинами проводиться в одному провадженні зі справою, в якій ухвалене зазначене судове рішення.

При цьому слід керуватися тим, що при перегляді справи а нововиявленими або виключними нововиявленими обставинами суд розглядає не нову справу з нових правовідносин, а переглядає вже сформовану справу з урахуванням вже встановлених судом обставин.

Форма та зміст судового рішення про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами

Відповідно до ч. 4 ст. 429 ЦПК України у разі відмови в задоволенні заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими або виключними обставинами суд постановляє ухвалу.

У разі задоволення заяви про перегляд судового рішення та скасування судового рішення суд:

 • ухвалює рішення - якщо переглядалося рішення суду;
 • постановляє ухвалу - якщо переглядалася ухвала суду;
 • приймає постанову - якщо переглядалася постанова.

Верховний Суд за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з підстави, визначеної пунктом 2 частини третьої статті 423 ЦПК України, приймає постанову. Відповідно до ст. 429 ЦПК України судове рішення, прийняте за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, видається або надсилається учасникам справи у порядку, передбаченому статтею 272 ЦПК України. З набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі.
Судове рішення, ухвалене за результатами перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, може бути переглянуте на загальних підставах.