Перевірка листків непрацездатності роботодавцем

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Увага!!! З 01 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також з 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду України – відтепер Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві. Фонд соціального страхування України перебуває в процесі припинення.

Страхові виплати у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Страховий випадок за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – це  подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи, членів її сім’ї або іншої особи на отримання страхових виплат відповідно до статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності  

Згідно статті 22 Закону , срахова виплата у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначається та здійснюється за основним місцем роботи (діяльності).

Уповноважений із соціального страхування

Уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку є Пенсійний фонд України.

Страхувальниками є роботодавці та інші особи, які відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

Рішення про призначення страхової виплати приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Призначити уповноважену особу можна розпорядчим документом на розсуд керівника. Рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, декретної допомоги, допомоги на поховання необхідно оформлювати відповідним розпорядчим документом – це може бути наказ, постанова, розпорядження, рішення тощо.

Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють:

 1. контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат;
 2. приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково);
 3. розглядають підставу і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат (ч. 3 статті 22 Закону).

Повноваження щодо перевірки листка непрацездатності

Перевірка листків непрацездатності проводиться особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Порядок здійснення особами, уповноваженими на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець зобов’язаний:

 • здійснювати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид страхових виплат та надання соціальних послуг згідно з цим Законом;
 • вести облік страхових коштів і своєчасно надавати страховику встановлену звітність щодо цих коштів;
 • під час перевірки правильності використання страхових коштів та достовірності поданих роботодавцем даних надавати посадовим особам Пенсійного фонду України необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірки;
 • подавати у встановленому порядку відповідно до законодавства відомості про розмір заробітної плати працівників та використання ними робочого часу а також про використання страхових коштів за іншими визначеними цим Законом напрямами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • інформувати про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві, в установі, організації;
 • допускати посадових осіб Пенсійного фонду України для здійснення перевірок правильності використання страхових коштів, контролю за веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання за наявності направлення та/або наказу про перевірку та посвідчення осіб;
 • інформувати працівників підприємства, установи, організації про засади соціального страхування, підстави та порядок здійснення страхових виплат, а також про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення та реабілітаційну допомогу;
 • подавати звітність до Пенсійного фонду України у строки, в порядку та за формою, що встановлені Кабінетом Міністрів України;
 • повернути Пенсійному фонду України суму здійснених страхових виплат та вартість наданих соціальних послуг потерпілому на виробництві у разі невиконання своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Звертаємо увагу,що нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування України діють до затвердження відповідних рішень Пенсійним фондом України.

До 01 січня 2023 року перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам здійснював Фонд соціального страхування України згідно Порядку здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. ( був чинний станом на 01.01.2023).

Відповідно до вказаного Порядку під час проведення перевірки листків непрацездатності уповноважений працівник перевіряє відомості, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності. При виявленні невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності, та у разі встановлення органом Фонду потреби перевірки документів, на підставі яких сформовано листок непрацездатності, уповноважений працівник органу Фонду інформує про це орган, що відповідає за формування та видачу такого документа, шляхом надсилання запиту про його перевірку.

Важливо! Роботодавець має письмово повідомити працівника про відмову виплачувати допомогу з тимчасової непрацездатності протягом п’яти днів відтоді, як комісія ухвалила рішення .