Пенсійне забезпечення осіб, які під час відбування покарання у місцях позбавлення волі отримали інвалідність

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Загальна інформація

Відповідно до статті 1 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" інвалідність - міра втрати здоров'я у зв'язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження життєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав на рівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.
Втрата здоров'я - наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя

Особа з інвалідністю - особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист (згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні").
Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсії по інвалідності призначаються внаслідок:

  • загального захворювання;
  • каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 цього Закону.
Порядок пенсійного забезпечення осіб, які під час відбування покарання у місцях позбавлення волі отримали інвалідність Відповідно до статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії засудженим за наявності відповідного права мають призначатися органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.
Отже, призначення пенсії по інвалідності, яка настала під час відбування покарання у місцях позбавлення волі здійснюється в порядку, встановленому для призначення пенсії засудженим на загальних підставах.
Тому особа, яка відбуває покарання, може надати адміністрації установи виконання покарань клопотання, заяву про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням виправного закладу, у тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України для прийняття документів, необхідних для призначення пенсії, безпосередньо від засудженої особи, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.
Також адміністрація установи відбування покарання забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання.
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 № 22-1, до заяви про призначення пенсії по інвалідності додається, серед іншого, виписка з акта огляду медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК).

Особливості проведення медико-соціальної експертизи засудженим (встановлення або переогляд групи інвалідності) визначено Порядком організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженим спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 № 1348/5/572.

Експертиза проводиться за направленням установ виконання покарань після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Після надходження до установи виконання покарань довідки до акта огляду МСЕК, що підтверджує наявність у засудженого інвалідності, керівництво установи виконання покарань вживає всіх заходів щодо сприяння у призначенні або продовженні виплати пенсії чи державної соціальної допомоги, що призначається замість пенсії, шляхом надсилання письмового звернення про розгляд відповідних питань до органів Пенсійного фонду та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням установи виконання покарань.

Перелік необхідних документів

Для отримання пенсій особам з інвалідністю, які відбувають покарання, потрібно мати такі документи:

  • заява на пенсію по інвалідності
  • паспорт + ідентифікаційний код
  • виписка з акта огляду МСЕК
  • документи про стаж і зарплату
  • фотокартка (для видачі пенсійного посвідчення)

Призначення пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

У випадку, коли у особи з інвалідністю відсутня достатня кількість страхового стажу, він може звернутися до управління праці і соціального захисту населення за місцем проживання із заявою про призначення йому допомоги за нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою.

Виплати пенсії

Виплату пенсій засудженим здійснює управління Пенсійного фонду за місцем розташування закладу відбування покарання шляхом перерахування пенсійних коштів на рахунок закладу.

А потім сам заклад згідно зі списками, які подало управління, розподіляє отриманні кошти по особових рахунках засуджених.

Із пенсій засуджених до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відшкодовуються витрати на їх утримання в установах виконання покарань в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При цьому не менш як 50 відсотків пенсії зараховуються установою за місцем відбування покарання на особовий рахунок засудженого.