Оформлення протоколу розбіжностей до договору оренди земельної ділянки

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Загальні положення

Більшість проблем власників земельних ділянок, пов’язаних із виконанням договорів оренди землі, викликані тим, що вони підписуються власниками у редакції, запропонованій виключно орендарем, без уважного вивчення умов договору.

Для того, щоб ці проблеми не виникали, потрібно чітко висловлювати орендарю свою позицію щодо умов договору до його підписання. При цьому не слід боятись того, що у разі наявності зауважень, орендар не буде укладати договір. Узгодження умов договору його сторонами – звична практика у господарській діяльності .

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння й користування ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають права оренди ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі» та іншими законами України і договором оренди землі.

Згідно із статтею 13 Закону України « Про оренду землі» договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві ділянку у володіння й користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати ділянку відповідно до умов договору та вимог законодавства.

Відповідно до положень статті 626 Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Зміст договору в розумінні статті 628 Цивільного кодексу України становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Статтею 15 Закону України «Про оренду землі» визначено істотні умови договору оренди, якими є :

  • об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір ділянки);
  • строк дії договору оренди;
  • орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення й перегляду та відповідальності за її несплату.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Порядок оформлення протоколу розбіжностей до договору оренди земельної ділянки

По-перше, необхідно уважно вивчити умови договору оренди земельної ділянки, виявити ті пункти, які Вас не влаштовують, і ті пункти, формулювання яких Ви хотіли б змінити.

Протокол розбіжностей

По-друге, узгодити умови договору можна усно із уповноваженим представником орендаря, або скласти протокол розбіжностей. У протоколі розбіжностей можна запропонувати:

  • виключити певні пункти;
  • викласти певні пункти у новій редакції;
  • замінити слова у пунктах договору;
  • доповнити договір новим пунктом.

Наприкінці протоколу доцільно зазначити, що у разі підписання протоколу обома сторонами:

  • договір оренди вважається укладеним зі змінами, передбаченими цим протоколом;
  • протокол є невід’ємною частиною договору оренди.

По-третє, підпишіть протокол розбіжностей у двох примірниках. Обов’язково зазначте дату підписання протоколу (Вона не має бути пізнішою, ніж дата укладення договору оренди).

І, нарешті, надайте підписані примірники договору і протоколу іншій стороні договору(краще надіслати рекомендованим листом на адресу орендаря).

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов’язана розглянути його та вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною. У разі наявності у Орендаря застережень щодо запропонованих Орендодавцем умов договору, він складає і надає Орендодавцю протокол врегулювання розбіжностей, в якому вказує умови, які його не влаштовують, і надає пропозиції щодо їх виключення або зміни їх формулювань. В такому випадку договір оренди землі вважається укладеним з моменту підписання Орендодавцем протоколу врегулювання розбіжностей.

У разі, якщо інша сторона договору підпише і договір, і протокол, усі запропоновані в протоколі умови будуть вважатись прийнятими, а сам договір – укладеним. По одному підписаному примірнику договору та протоколу мають бути повернені сторонам.