Отримання пенсії за довіреністю

Матеріал з WikiLegalAid
Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку. Редакція затверджена Yana.kravets.

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" посвідчення довіреностей здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса: зображення Державного Герба України, прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти.

В умовах воєнного стану довіреності військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Максимальний строк для отримання пенсії за довіреністю

Відповідно до частини другої статті 47 Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності..

Окремо можна виділити особливості:

  • використання та поновлення довіреностей у разі отримання коштів через пошту;
  • використання та поновлення довіреностей у разі отримання коштів через банк.

Пенсії через пошту

Довіреність зазвичай показують працівнику поштового зв'язку під час отримання пенсії або зняття коштів із рахунка в банку.

Згідно з пунктом 5.6 Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України та Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, після першої виплати довіреність на виплату пенсій, відбирається і зберігається у виплатному об'єкті поштового зв'язку в порядку, що забезпечує наявність довіреності в окремій справі.

Якщо виплата пенсій, провадиться за довіреністю на вчинення ряду дій, у виплатному об'єкті поштового зв'язку зберігається ксерокопія такої довіреності.

У разі якщо довіреність оформлена на строк понад один рік, одержувач пенсій, соціальних допомог особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд після закінчення кожного року дії довіреності звертається з відповідною заявою до відповідного органу Пенсійного фонду, органу праці та соціального захисту населення щодо продовження виплати за довіреністю.

Після того як виплату пенсії за довіреністю здійснювали протягом 12 місяців, її одержувач має звернутися із заявою щодо продовження виплати за довіреністю у своє управління Пенсійного фонду. До того ж зробити це особисто.

Для того щоб уперше скласти таку довіреність або скористатися нею, не треба звертатися в Пенсійний фонд. Пенсіонер навіть може скласти кілька довіреностей на отримання його пенсії різними особами. Відстежити, за якими з них і коли здійснювали виплату коштів, можливо тільки через підприємство поштового зв'язку.

Довіреність на виплату пенсії продовжують знову на один рік починаючи з місяця, що настає за місяцем подання заяви. Буває, що пенсіонер звертається в орган Пенсійного фонду, до закінчення чергового року з дати вчинення довіреності або терміну, на який надано попередній дозвіл. У такому разі дозвіл на виплату встановлюють із місяця, що настає за днем подання заяви, знову на 12 місяців.

У відомості на виплату пенсій, орган Пенсійного фонду, після одного року дії довіреності робить відмітку навпроти прізвища одержувача про поновлення заяви про виплату пенсій за довіреністю. У разі відсутності відповідної відмітки у відомості виплата пенсії за довіреністю, з дати вчинення якої минуло більше року, не допускається.

Пенсії через банки

Контроль над виплатою пенсії за довіреностями в установах банків іншій.

Відповідно до пункту 16 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596(далі - Порядок), якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не одержуються з поточного рахунка більш як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач - подати нову заяву до органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення згідно з вимогами, визначеними в пункті 10 Порядку.

А саме заява про виплату пенсії або грошової допомоги подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду із зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України або приймається органом Пенсійного фонду від установи уповноваженого банку. Заява приймаються за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання, і реєструються в установленому порядку.

У разі невиконання одержувачем цієї умови орган Пенсійного фонду припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку та проводить виплату через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

Орган Пенсійного фонду України та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги у разі виключення банку з переліку уповноважених банків..

Зверніть увагу!

  • Під час першого використання довіреності на виплату пенсії довірена особа не звертається в управління Пенсійного фонду.
  • Органи Пенсійного фонду України не здійснюють посвідчення довіреностей, не проставляють на них жодних відміток.
  • Довіреність показують особі, яка безпосередньо виплачує пенсію в готівковій формі. Тому відповідальність за правильність виплати пенсії за довіреністю покладають на підрозділи національного оператора поштового зв'язку та банки.

Оформлення довіреності на отримання пенсії

Довіреності в основному посвідчуються нотаріусами. Якщо в населеному пункті відсутній нотаріус, або державна нотаріальна контора, довіреність особи на одержання пенсії може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування, де немає нотаріуса, а також члена сім'ї військовослужбовця може посвідчити командир (начальник) частини, з'єднань, установ або закладів.

Довіреність особи, яка перебуває в місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), може посвідчити начальник місця позбавлення волі.

Довіреність може посвідчити посадова особа організації, у якій довіритель перебуває на стаціонарному лікуванні.

У довіреності потрібно зазначити певні реквізити, а саме:

  • місце та час складання;
  • термін дії;
  • відомості про довірителя та довіреного: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;
  • обсяг повноважень довіреної особи {перелік дій, які довірений може вчиняти від імені довірителя).

Зверніть увагу! Довіреність без зазначення дати її вчинення вважають недійсною.

Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час її скасувати. А скасувавши, негайно повідомити про це й того, кому доручали отримання пенсії, і установу, що її видає.

Докладніше про механізм складання довіреності, її форми, терміни дії, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмову представника від вчинення дій тощо можна прочитати в статтях 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України.

Оформлення довіреності в умовах воєнного стану

Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" в умовах воєнного стану довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі.

Посвідчення довіреностей та заповітів, засвідчення справжності підпису на документах здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім‘я, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти.

В умовах воєнного стану, за відсутності доступу до ЄРД, нотаріальне посвідчення здійснюється без використання ЄРД, але з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу.

Задля встановлення єдиної нотаріальної практики Нотаріальна палата зверталася до Мін'юсту з проханням роз'яснити нюанси реєстрації довіреностей в умовах воєнного стану.

Детальне роз'яснення міститься в листі Міністерства юстиції № 48098/37.3/32-22.

Судова практика

Див. також