Отримання недоотриманої пенсії за життя пенсіонера в порядку спадкування

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Куди звертатися

Заяву про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера особа по­дає до органу Пенсійного фонду України, в якому помер­лий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії.

Недоотримана пенсія, котра по місяць смерті належала по­мерлому пенсіонерові й зали­шилася недоотриманою, під­лягає виплаті членам його сім'ї, які проживали разом із ним на день смерті, а також непрацездатним членам сім'ї, які перебували на його утри­манні, незалежно від того, чи проживали вони разом із по­мерлим пенсіонером, чи ні. Для цього члени сім'ї подають у Фонд заяви та надають не­обхідні документи.

Необхідними є ті документи, які визначають належність заявників до членів сім'ї по­мерлого пенсіонера. Та якщо заявники не перебували на утриманні пенсіонера, то не­обхідно підтвердити факт спільного проживання з по­мерлим на час його смерті.

Заяви про виплату недоотриманої пенсії можна пода­вати через представника за довіреністю або надсилати поштою. Особливістю подачі заяви в такий спосіб є те, що заяву слід надавати з усіма необхідними документами.

Заяву про виплату недоотриманої пенсії члени сім'ї померлого можуть подати протягом шести місяців від дати смерті.

Через шість місяців заяву на одержання недоотриманої пенсії померлого пенсіонера приймуть за наявності свідо­цтва про право на спадщину, яке оформив нотаріус. У цьому разі додаткових документів про родинні стосунки та спіль­не проживання надавати у Фонд не потрібно.

А тепер, увага для мешканців окупованої зони:

За виплатою звертатися необхідно за місцем останнього отримання пенсії такою особою. До заяви необхідно додати свідоцтво про смерть державного зразка, отримане на підконтрольній Україні території та надати дійсну довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на заявника. Свідоцтво про смерть державного зразка отримується через звернення до суду за місцем переміщення відповідного територіального суду. (посилання на статтю в вікі «встановлення факту смерті»):

  • якщо родичі померлого, які звертаються до суду є внутрішньо переміщеними особами – заява подається до суду за місцем їх фактичного проживання згідно довідки;
  • якщо родичі померлого, які звертаються до суду, не є внутрішньо переміщеними особами – заява подається у виведений суд за зареєстрованим місцем проживання згідно реєстрації вказаної в паспорті;

Після встановлення факту смерті особи та отримання свідоцтва про смерть державного зразка у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, їм необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або нотаріуса.

Якщо члени сім’ї померлого не проживали разом із ним на момент смерті, тоді необхідно подавати заяву до нотаріуса про вступ у спадок..

Процедура отримання недоотриманої пенсії

Питання виплати недоотриманої пенсії в зв’язку зі смертю пенсіонера регулюється статтею 91 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та частиною першою статті 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам родини, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Непрацездатним членам сім'ї, котрі знаходилися на утриманні померлого, недоотримана пенсія виплачується незалежно від того, проживали вони разом із померлим пенсіонером чи ні.

Підтвердити належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) можливо штампами в паспорті або свідоцтвом про народження, або свідоцтвом про шлюб, або за рішенням суду. Спільне місце проживання підтверджується паспортом заявника з реєстрацією адреси проживання, спільною з померлим пенсіонером. Також, у окремих випадках - довідкою з місця проживання (реєстрації), зокрема органів місцевого самоврядування. Якщо члени сім’ї були зареєстровані за адресою померлого пенсіонера, вони не повинні надавати додаткові документи про спільне проживання, тобто, у паспорті заявників адреса реєстрації місця проживання збігається з адресою померлого пенсіонера.

Членами сім’ї можуть бути визнані також інші особи за умови постійного проживання разом і ведення спільного господарства з пенсіонером. Це або близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід, баба), а й інші родичі або особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв’язках (неповнорідні брати, сестри; зять, невістка; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки та інші).

У разі відсутності членів родини або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Порядок отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера через Пенсійний фонд України

Згідно з п 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, – заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера подається до органу, що призначає пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії.

До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються:

  • відповідна заява.
  • паспорт заявника,
  • свідоцтво про смерть,
  • документи, що підтверджують родинні стосунки,
  • документи про спільне проживання разом з померлим.

Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім’ї або рішення суду.

Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи.

Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Такій категорії недоотримана пенсія виплачується незалежно від факту спільного проживання з померлим пенсіонером.

Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії діляться між заявниками порівну.

Недоотримана пенсія може виплачуватися за довіреністю.

Недоотримана пенсія виплачується через відповідне відділення поштового зв’язку за разовими дорученнями, які оформлюються органом Пенсійного фонду України. Разові доручення дійсні до кінця місяця, у якому вони були виписані.

Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера подається до спливу 6 місяців з дня смерті пенсіонера.

Після 6 місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону.

Порядок отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера як спадщини

Якщо члени сім’ї померлого не проживали разом із пенсіонером на момент смерті, для отримання недоотриманої суми пенсії їм необхідно подавати заяву до нотаріуса про вступ у спадок.

Згідно статті 1221 Цивільного кодексу України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця, але в особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. Відповідно до статті 9–1 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», у разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів. Звернутися до нотаріуса із заявою про вступ у спадок необхідно не пізніше 6 місяців із дня смерті особи. Після вступу в спадщину й на підставі отриманого свідоцтва про право на спадщину, спадкоємці зможуть отримати недоотриману пенсію померлої особи.

Вартість оформлення недоотриманої пенсії

Отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера через Пенсійний фонд України повністю безкоштовне.

Щодо отримання недоотриманої пенсії від померлого пенсіонера, як спадщини, залежить від того у якого нотаріуса приватного чи державного буде відкрита спадкова справа. Якщо спадкова справа відкрита у державного нотаріуса, за видачу свідоцтва про право на спадщину сплачується сума в розмірі 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, відповідно до Декрету КМУ України «Про державне мито». Але можливі додаткові витрати на проведення нотаріальних дій (поштові витрати і т.д.). Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій стягують плату розмір якої визначається за домовленістю сторін, але не менше від розміру ставок державного мита, яке стягується державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії, відповідно до Указу Президента України від 10 липня 1998 року № 762/98 9 «Про впорядкування справляння плати за навчання нотаріальних дій» .