Отримання картки киянина

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Що таке Картка киянина та для чого вона потрібна?

Багатофункціональна електронна картка "Муніципальна картка "Картка киянина" (далі - Картка киянина) - це матеріальний або віртуальний багатофункціональний електронний засіб, у тому числі у формі електронного платіжного засобу, на будь-якому носії, за допомогою якого надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, цільові адресні допомоги та інші заходи підтримки, сервіси, послуги, знижки її утримувачам на території міста Києва (пункт 1.3. розділ 1 Положення про багатофункціональна електронна картка "Муніципальна картка "Картка киянина")

Метою запровадження проекту Картки киянина є:

 • підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг населенню міста Києва;
 • створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання мешканцям міста Києва пільг, доплат, допомоги, компенсації, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги тощо;
 • персоніфікований облік наданих заходів підтримки;
 • оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі;
 • розвиток безготівкових форм розрахунків.

Основні завдання проекту Картки киянина:

 • упорядкування та облік надання утримувачам Картки киянина пільг, доплат, допомоги, компенсацій, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів підтримки;
 • надання утримувачам Картки киянина пільг, доплат, допомоги, компенсацій, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів підтримки відповідно до законодавства України та актів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Можливості, які надає Картка киянина

Використання Картки киянина надає можливість:

 • отримати пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки, цільову адресну допомогу та інші заходи підтримки;
 • ідентифікувати утримувача Картки киянина;
 • забезпечити облік проїзду утримувачів Картки киянина в міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці, який працює у звичайному режимі руху;
 • отримати послуги з медичного обслуговування в закладах охорони здоров'я.;
 • здійснити оплату житлово-комунальних послуг;
 • здійснити зарахування на банківський / картковий рахунок особи, відкритий в банку - учаснику проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина", доплат, допомог, компенсацій, цільової адресної допомоги та інших заходів підтримки, дотацій, пенсій та інших грошових виплат, зняття готівки з банківських / карткових рахунків, реалізацію безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, та інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача муніципальної картки "Картка киянина").

Зміст Картки киянина

Картка киянина має містити такі обов'язкові додатки:

 • Ідентифікаційний додаток, що включає:
 1. ідентифікаційні дані муніципальної картки "Картка киянина" (номер картки, в тому числі у закодованому вигляді, код установи, яка видала картку, номер розрахункового рахунку (за наявності);
 2. персональні дані утримувача муніципальної картки "Картка киянина": прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реквізити паспортного документа особи (паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання) (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб'єкт, що видав документ, строк дії документа (за наявності)), реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 3. згода особи на обробку персональних даних.
 • Соціальний додаток, що включає:
 1. інформацію про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 2. інформація про категорію утримувача муніципальної картки "Картка киянина".
 • Транспортний додаток, що включає:
 1. електронний ресурс, що зберігається в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності та містить інформацію про наявну в утримувача Картки киянина кількість поїздок, проїзні квитки та/або баланс грошових коштів.
 • Платіжний додаток, що включає:
 1. можливість зарахування дотацій, пенсій, допомоги, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий в банку - учаснику проекту Картка киянина та який прив'язаний до конкретної Картки киянина (за бажанням утримувача Картки киянина);
 2. можливість здійснювати безготівкові платежі та зняття готівки;
 3. інші банківські послуги.

Картка киянина передбачає підключення інших додатків за результатами їх реалізації (за бажанням утримувача Картки киянина):

 • Комунальний додаток - надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.
 • Медичний додаток - надання та облік повного спектра медичних послуг, в тому числі медичного страхування.
 • Торговий додаток - надання та облік знижок в роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури тощо.
 • Освітній додаток - надання та облік послуг та сервісів учням закладів освіти міста Києва.
 • Інші додатки.

Хто може отримати Картку киянина?

"Картка киянина" видається (пункт 2 Рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року № 549/6600):

 • особам, місце проживання яких зареєстровано в місті Києві та які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації, цільові адресні допомоги та інші заходи підтримки відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • особам, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи у місті Києві;
 • курсантам вищих військових навчальних закладів міста Києва;
 • особам, місце проживання яких зареєстровано в місті Києві;
 • особам, які здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України.

Куди звернутися?

Для отримання Картки киянина заявники подають заяву до банку - учасника проекту Картки киянина або іншого пункту оформлення та видачі Карток киянина.
На даний час реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту - ПАТ «Державний ощадний банк України». Для оформлення «Муніципальної картки «Картка киянина» необхідно звертатися до найближчого відділення зазначеного банку.

Перелік необхідних документів

Для отримання Картки киянина заявники подають заяву.

У разі подачі заяви у паперовому вигляді до заяви додаються такі документи:

 • паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання);
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • фотокартка (3 х 4 або 4 х 6);
 • документи, що підтверджують право особи на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (довідка з місця роботи, довідка, що підтверджує статус курсанта вищого військового навчального закладу, інші підтверджуючі документи);
 • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);
 • довідка, видана за формою, визначеною законодавством України з відміткою про фактичне місце проживання в місті Києві (для внутрішньо переміщених осіб).

У разі подачі заяви в електронному вигляді, після проходження особою електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням відповідної інтегрованої системи електронної ідентифікації, яка дає змогу однозначно встановити особу, така особа додає до заяви фотокартку в електронному вигляді та скановану копію документа, що підтверджує особу.

Громадяни, які з об'єктивних причин не можуть самостійно прийти до банку - учасника проекту Картки киянина або іншого пункту оформлення та видачі Картки киянина, подають документи через свого уповноваженого представника.
Уповноважений представник пред'являє свій паспорт громадянина України, паспорт громадянина України, що бажає оформити Картку киянина, або документ, який його замінює, та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

Строк оформлення та вартість Картки киянина

Видача Карток киянина здійснюється банком - учасником проекту Картки киянина або іншим пунктом оформлення та видачі Картки киянина протягом:

30 календарних днів з дня подання документів у паперовому вигляді;

14 календарних днів з дня подання особами документів в електронному вигляді.

Безкоштовно отримують Картку киянина:

 • особи, місце проживання яких зареєстровано в місті Києві та які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації, цільові адресні допомоги та інші заходи підтримки відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи у місті Києві;

Термін дії Картки киянина

Термін дії Картки киянина зазначається на картці.
Після закінчення терміну дії Картки киянина її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

Підстави для відмови у видачі Картки киянина

Надання неповного пакету документів є підставою для відмови у видачі Картки киянина, або якщо особа не підпадає під категорію осіб,які мають право на її отримання.

Порядок користування Карткою киянина

Картка киянина повинна зберігатися її утримувачем і не може бути передана іншим особам для використання.
У разі якщо утримувач Картки киянина є особою з інвалідністю, обмежено дієздатним або недієздатною особою та не може скористатися своїм правом на отримання пільг, доплат, допомоги, компенсації, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної допомоги з використанням Картки киянина, то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України.

При цьому довіреність не дає права на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

У разі виявлення фактів використання Картки киянина громадянами, які не є її утримувачами, картка вилучається, про що уповноважені особи учасників проекту Картки киянина складають відповідний акт, а додатки картки блокуються.

Зміна персональних даних, зареєстрованого місця проживання чи звільнення з роботи працівника, якому видана Картка киянина

При зміні персональних даних утримувача Картки киянина, які не відображаються на картці, утримувачу картки необхідно подати заяву до банку - учасника проекту Картки киянина або в інший пункт оформлення та видачі Картки киянина, в якому було видано картку, для внесення відповідних змін. Виготовлення нової Картки киянина в такому випадку є необов'язковим.

У разі зміни зареєстрованого місця проживання в місті Києві та відповідно реєстрації поза межами міста Києва громадянин зобов'язаний повідомити про це управлінню праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій або Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі звільнення з роботи працівника, якому видана Картка киянина для забезпечення його права безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці, який працює у звичайному режимі руху, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, керівник відповідного підприємства, установи, організації зобов'язаний протягом одного робочого дня повідомити про це листом відповідному управлінню праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації або Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з наданням в додатку до листа копії наказу про звільнення такого працівника.

Припинення дії Картки киянина

Дія Картки киянина припиняється у випадках:

 • втрати картки її утримувачем;
 • механічного пошкодження картки;
 • закінчення терміну дії картки;
 • зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці;
 • за бажанням утримувача картки;
 • смерті утримувача картки.

Втрата, крадіжка або пошкодження Картки киянина

У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження Картка киянина її утримувач може звернутися із заявою на виготовлення нової картки до банку - учасника проекту Картки киянина або в інший пункт оформлення та видачі Карток киянина, в якому було видано картку.

У випадку втрати або крадіжки Картки киянина її утримувач повинен здійснити блокування цієї картки за телефоном, вказаним на картці, або безпосередньо в банку - учаснику проекту "Муніципальна картка "Картка киянина" або в іншому пункті оформлення та видачі муніципальних карток "Картка киянина", в якому було видано картку.

У разі блокування Картки киянина у зв'язку з втратою або викраденням така картка не підлягає розблокуванню. У такому випадку здійснюється виготовлення та видача нової картки.

При блокуванні Картки киянина управлінням праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації або Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) одночасно здійснюється блокування всіх додатків картки, крім платіжного додатка. При блокуванні Картки киянина одночасно здійснюється блокування всіх додатків.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію перевірено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"

Див. також