Отримання картки киянина

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Що таке Картка киянина та для чого вона потрібна?

Багатофункціональна електронна картка "Муніципальна картка "Картка киянина" (далі - Картка киянина) - це багатофункціональний електронний платіжний засіб, в будь-якій формі, на будь-якому носії, який містить персональні дані та дає змогу ідентифікувати утримувача картки, за допомогою якого надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки його утримувачам на території міста Києва.

Метою запровадження проекту Картки киянина є:

 • підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг населенню міста Києва;
 • створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання мешканцям міста Києва пільг, доплат, допомоги, компенсації, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги тощо;
 • персоніфікований облік наданих заходів підтримки;
 • оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі;
 • розвиток безготівкових форм розрахунків.

Основні завдання проекту Картки киянина:

 • упорядкування та облік надання утримувачам Картки киянина пільг, доплат, допомоги, компенсацій, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів підтримки;
 • надання утримувачам Картки киянина пільг, доплат, допомоги, компенсацій, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів підтримки відповідно до законодавства України та актів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Можливості, які надає Картка киянина

Використання Картки киянина надає можливість:

 • отримати пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки, цільову адресну допомогу та інші заходи підтримки;
 • ідентифікувати утримувача Картки киянина;
 • забезпечити облік проїзду утримувачів Картки киянина в міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці, який працює у звичайному режимі руху;
 • обслуговування в лікувально-профілактичних установах, отримання медичних послуг тощо;
 • здійснити оплату житлово-комунальних послуг;
 • здійснити зарахування на банківські рахунки Картки киянина дотацій, пенсій, допомоги та інших грошових виплат, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема, із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій, та інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача Картки киянина).

Зміст Картки киянина

Картка киянина має містити такі обов'язкові додатки:

 • Ідентифікаційний додаток, що включає:
 1. ідентифікаційні дані картки (номер та серію картки, код установи, яка видала картку);
 2. персональні дані утримувача картки (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер).
 • Соціальний додаток, що включає:
 1. інформацію про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
 • Транспортний додаток, що включає:
 1. електронний ресурс, що зберігається в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності та містить інформацію про наявну в утримувача Картки киянина кількість поїздок, проїзні квитки та/або баланс грошових коштів.
 • Платіжний додаток, що включає:
 1. можливість зарахування дотацій, пенсій, допомоги, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий в банку - учаснику проекту Картка киянина та який прив'язаний до конкретної Картки киянина (за бажанням утримувача Картки киянина);
 2. можливість здійснювати безготівкові платежі та зняття готівки;
 3. інші банківські послуги.

Картка киянина передбачає підключення інших додатків за результатами їх реалізації (за бажанням утримувача Картки киянина):

 • Комунальний додаток - надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.
 • Медичний додаток - надання та облік повного спектра медичних послуг, в тому числі медичного страхування.
 • Торговий додаток - надання та облік знижок в роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури тощо.
 • Освітній додаток - надання та облік послуг та сервісів учням закладів освіти міста Києва.
 • Інші додатки.

Хто може отримати Картку киянина?

Картка киянина видається громадянам, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції / операції об'єднаних сил), зареєстровані в місті Києві, здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України, отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Куди звернутися?

Для отримання Картки киянина заявники подають заяву до банку - учасника проекту Картки киянина або іншого пункту оформлення та видачі Карток киянина.
На даний час реєстрацію та видачу зазначених карток здійснює учасник проекту - ПАТ «Державний ощадний банк України». Для оформлення «Муніципальної картки «Картка киянина» необхідно звертатися до найближчого відділення зазначеного банку.

Перелік необхідних документів

Для отримання Картки киянина заявники подають заяву.

До заяви додаються такі документи:

 • паспорт громадянина України, або документ, який його замінює;
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • документи, що підтверджують право на отримання Картки киянина (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
 • посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);
 • довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції / операції об'єднаних сил, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (у разі наявності).

Громадяни, які з об'єктивних причин не можуть самостійно прийти до банку - учасника проекту Картки киянина або іншого пункту оформлення та видачі Картки киянина, подають документи через свого уповноваженого представника.
Уповноважений представник пред'являє свій паспорт громадянина України, паспорт громадянина України, що бажає оформити Картку киянина, або документ, який його замінює, та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

Строк оформлення та вартість Картки киянина

Видача Карток киянина здійснюється банком - учасником проекту Картки киянина або іншим пунктом оформлення та видачі Картки киянина протягом 30 календарних днів з дня подання документів.

Громадяни, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщені особи (особи, обліковані у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил), отримують Картку киянина безкоштовно.

Термін дії Картки киянина

Термін дії Картки киянина зазначається на картці.
Після закінчення терміну дії Картки киянина її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової картки.

Підстави для відмови у видачі Картки киянина

Надання неповного пакету документів є підставою для відмови у видачі Картки киянина.

Порядок користування Карткою киянина

Картка киянина повинна зберігатися її утримувачем і не може бути передана іншим особам для використання.
У разі якщо утримувач Картки киянина є особою з інвалідністю, обмежено дієздатним або недієздатною особою та не може скористатися своїм правом на отримання пільг, доплат, допомоги, компенсації, сервісів, послуг та знижок, цільової адресної допомоги та інших заходів соціальної допомоги з використанням Картки киянина, то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України.

При цьому довіреність не дає права на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

У разі виявлення фактів використання Картки киянина громадянами, які не є її утримувачами, картка вилучається, про що уповноважені особи учасників проекту Картки киянина складають відповідний акт, а додатки картки блокуються.

Зміна персональних даних, зареєстрованого місця проживання чи звільнення з роботи працівника, якому видана Картка киянина

При зміні персональних даних утримувача Картки киянина, які не відображаються на картці, утримувачу картки необхідно подати заяву до банку - учасника проекту Картки киянина або в інший пункт оформлення та видачі Картки киянина, в якому було видано картку, для внесення відповідних змін. Виготовлення нової Картки киянина в такому випадку є необов'язковим.

У разі зміни зареєстрованого місця проживання в місті Києві та відповідно реєстрації поза межами міста Києва громадянин зобов'язаний повідомити про це управлінню праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій або Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У разі звільнення з роботи працівника, якому видана Картка киянина для забезпечення його права безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці, який працює у звичайному режимі руху, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, керівник відповідного підприємства, установи, організації зобов'язаний протягом одного робочого дня повідомити про це листом відповідному управлінню праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації або Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з наданням в додатку до листа копії наказу про звільнення такого працівника.

Припинення дії Картки киянина

Дія Картки киянина припиняється у випадках:

 • втрати картки її утримувачем;
 • механічного пошкодження картки;
 • закінчення терміну дії картки;
 • зміни персональних даних утримувача картки, що відображені на картці;
 • за бажанням утримувача картки;
 • смерті утримувача картки.

Втрата, крадіжка або пошкодження Картки киянина

У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження Картка киянина її утримувач може звернутися із заявою на виготовлення нової картки до банку - учасника проекту Картки киянина або в інший пункт оформлення та видачі Карток киянина, в якому було видано картку.

У випадку втрати або крадіжки Картки киянина її утримувач повинен здійснити блокування цієї картки за телефоном, вказаним на картці, або безпосередньо в банку - учаснику проекту "Муніципальна картка "Картка киянина" або в іншому пункті оформлення та видачі муніципальних карток "Картка киянина", в якому було видано картку.

У разі блокування Картки киянина у зв'язку з втратою або викраденням така картка не підлягає розблокуванню. У такому випадку здійснюється виготовлення та видача нової картки.

При блокуванні Картки киянина управлінням праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації або Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) одночасно здійснюється блокування всіх додатків картки, крім платіжного додатка. При блокуванні Картки киянина одночасно здійснюється блокування всіх додатків.

Лого Рада Європи.jpg
Консультацію перевірено за підтримки проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень. Фаза ІІ"

Див. також