Отримання картки киянина

Матеріал з WikiLegalAid

Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем.
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб"
 2. Рішення Київської міської ради від 28.05.2015р. № 573/1437 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 № 104/9161.

Що таке "Картка киянина" та для чого вона потрібна?

"Картка киянина" - це іменна багатофункціональна електронна пластикова картка, яка одночасно є платіжною карткою та матеріальним носієм персональних даних утримувача карти і підтримує додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.
"Картка киянина" - це звичайна пластикова карта міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard. У такої картки є свій банківський рахунок, який діє по всій території України і за кордоном, що дає змогу використовувати її для отримання виплат по заробітній платі або пенсії. Вона є іменною та містить на звороті фото власника. Тому, у випадку передачі картки стороннім особам або її втрати, вона може бути заблокована.

Метою створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Картка киянина" є:

 • підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг населенню міста Києва;
 • створення та реалізація прозорого й ефективного механізму надання громадянам міста Києва заходів соціальної підтримки, нарахування компенсаційних і адресних виплат;
 • персоніфікований облік наданих заходів соціальної підтримки;
 • оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі;
 • можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних видатків та заходів соціальної політики.

Основні завдання ІТС "Картка киянина":

 • ідентифікація утримувача "Картки киянина";
 • підтвердження прав утримувача "Картки киянина" на отримання певних видів соціальної допомоги;

Використання "Картки киянина" надає можливість:

 • здійснити проїзд у міському пасажирському транспорті;
 • отримати соціальний дисконт;
 • здійснити оплату житлово-комунальних послуг.

Зміст і статус "Картки киянина"

"Картка киянина" має містити такі обов'язкові додатки:

 • Ідентифікаційний додаток, що включає:
 1. ідентифікаційні дані картки (номер та серію картки, код установи, яка видала картку);
 2. персональні дані утримувача картки (прізвище, ім'я, по батькові, соціальний номер).
 • Соціальний додаток, що включає:
 1. інформацію про перелік пільг та виплат, право на які має громадянин відповідно до рішень Київської міської ради.
 • Транспортний додаток, що включає:
 1. оплату проїзду у міському пасажирському транспорті.
 • Платіжний додаток, що включає:
 1. безготівкові платежі та зняття готівки;
 2. адресні соціальні виплати (за бажанням держателя "Картки киянина");
 3. належні суми допомоги від Київської міської влади.

Комунальний додаток - надання та облік пільг та субсидій при платі за комунальні послуги.
Банківський платіжний додаток - для проведення фінансових транзакцій.
Платіжний додаток - надання повного спектра банківських послуг, в тому числі перерахування грошових соціальних виплат, компенсацій, пенсій, зарплати, дотацій та інше.
Медичний додаток - надання та облік пільг при сплаті за медичні послуги та медикаменти, зберігання за бажанням утримувача інформації медичного характеру (група крові, медичні препарати, що викликають алергічні реакції тощо), медичне страхування тощо.
Додатки "лояльності", бонусні додатки - надання та облік гнучких систем знижок у торговельних мережах міста Києва.
Освітній додаток - формування електронного середовища взаємодії батьків, інфраструктури міста, навчальних закладів для забезпечення інтересів учнів.

Хто може отримати "Картку киянина"?

"Картку киянина" можуть отримати усі кияни зареєстровані у м. Києві, а також, згідно рішення Київської міської ради від 28 травня 2015 року N 573/1437 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" від 17.04.2013 N 104/9161" - внутрішньо переміщені особи (особи, обліковані у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції).

У разі якщо користувач є інвалідом, обмежено дієздатною, недієздатною особою і не може скористатися своїм правом на отримання пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням "Картки киянина", то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні представники зазначених осіб, або інші особи на підставі довіреності, оформленої відповідно до законодавства України. Довіреність не дає права на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

Куди звернутися?

Для отримання "Картки киянина" та відкриття поточного соціального рахунку картки громадянин, який має право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внутрішньо переміщена особа (особа, облікована у місті Києві, яка переміщена з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції) подає документи до:

 • районної в місті Києві державної адміністрації або;
 • Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або;
 • банківської установи - учасника проекту "Картка киянина" або;
 • іншого пункту оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеного як такого у встановленому порядку, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка.

Громадяни - утримувачі карток "Картка киянина", які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою ідентифікації пільгової категорії та активації соціального додатка картки "Картки киянина" звертаються для реєстрації та обліку "Карток киянина" до управлінь праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем реєстрації або до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Перелік необхідних документів

Відповідно до Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 № 104/9161 «Про затвердження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової карти "Картки киянина", заявник разом із заявою подає:

 • копію паспорта,
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття; реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копію посвідчення, що дає право на пільгу, та/або копію довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданої відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб", з пред'явленням оригіналів;
 • фотографію (3 х 4 або 4 х 6).

Громадянин, який з об'єктивних причин не може самостійно прийти до пункту оформлення картки "Картка киянина", може подати документи та анкету-заяву через свого уповноваженого представника. Уповноважений представник пред'являє паспорт, паспорт громадянина України, що бажає оформити картку "Картка киянина", та документ, що підтверджує його повноваження як представника.

Вартість та строк видачі

Видача карток "Картка киянина" здійснюється безкоштовно в пункті оформлення та видачі такої картки або в відповідній банківській установі - учаснику проекту "Картка киянина", іншому пункті оформлення та видачі карток "Картка киянина", визначеному як таким у встановленому порядку, протягом 30 днів з дня подання заяви.

У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження "Картки киянина" її держатель може звернутися за місцем видачі "Картки киянина" із заявою на виготовлення нової картки.

Виготовлення "Картки киянина" здійснюється безкоштовно.

Повторне виготовлення "Картки киянина" здійснюється безкоштовно. Всі наступні виготовлення "Картки киянина" здійснюються за рахунок утримувача "Картки киянина" відповідно до розрахунку витрат на її виготовлення.

Термін дії "Картки киянина"

"Картка киянина" дійсна з дати оформлення. Іменну картку видають на п’ять років. Термін дії Картки зазначений на її лицьовому звороті біля позначки: EXPIRES END.

Підстави для відмови у видачі "Картки киянина"

 • відмова громадянина від надання необхідних документів;
 • подання громадянином неповного пакета документів, необхідних для отримання "Картки киянина" (паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер фізичної особи та посвідчення);
 • виявлення в документах недостовірних відомостей.

У разі зміни зареєстрованого місця проживання чи звільнення з роботи працівника, якому видана картка "Картка киянина"

У разі зміни зареєстрованого місця проживання поза межами міста Києва громадянин зобов'язаний повідомити уповноважений орган за місцем отримання картки "Картка киянина".

У разі звільнення з роботи працівника, якому видана картка "Картка киянина" для забезпечення його права безоплатного проїзду міським комунальним транспортом у зв'язку з виконанням службових обов'язків, керівник установи, організації зобов'язаний протягом одного робочого дня повідомити про це листом районну в місті Києві державну адміністрацію в електронному та паперовому вигляді. До листа обов'язково додається копія наказу про звільнення.

Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), банківські установи - учасники проекту "Картка киянина" на підставі заяви утримувача картки "Картка киянина" або відомостей від органів державної влади, підприємств, установ та організацій про зміну зареєстрованого місця проживання за межами міста Києва, про звільнення з роботи громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про втрату такого права та отриманих відомостей від державних органів реєстрації актів цивільного стану, вносять відповідні зміни в його персональну особову справу та блокують соціальний додаток картки "Картка киянина", а у разі смерті утримувача блокують картку "Картка киянина" в цілому.".

Порядок припинення дії "Картки киянина"

Дія "Картки киянина" припиняється у випадках:

 • втрати картки її утримувачем;
 • механічного пошкодження картки;
 • закінчення терміну дії картки;
 • зміни персональних даних утримувача картки;
 • скасування пільги;
 • смерті утримувача картки;
 • за бажанням утримувача картки.

У випадку втрати або крадіжки "Картки киянина" здійснюється блокування "Картки киянина" за телефоном, вказаним на картці (Call-центр ІТС "Картка киянина"), або безпосередньо в місці, в якому здійснювалась видача "Картки киянина".

У разі блокування "Картки киянина" у зв'язку з втратою або викраденням вона не підлягає розблокуванню. В такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.

При блокуванні "Картки киянина" одночасно здійснюється блокування всіх додатків.

У разі виявлення фактів неправомірного використання особою "Картки киянина", здійснюється її вилучення та блокування.

Після закінчення терміну дії "Картки киянина" її утримувач може звернутись із заявою про виготовлення нової "Картки киянина".

У разі скасування пільги блокується соціальний додаток з правом розблокування у разі поновлення пільги.