Особливості судового провадження у справах за зверненнями податкових та митних органів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.

Нормативна база

Категорії справ, за зверненнями податкових та митних органів, щодо яких встановлено особливий порядок судового провадження

Відповідно до частини першої статті 283 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) провадження у справах за зверненням податкових та митних органів при здійсненні ними визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви таких органів щодо:

 • зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках/електронних гаманцях платника податків;
 • підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна платника податків;
 • надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі;
 • зобов'язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим;
 • стягнення коштів за податковим боргом;
 • зобов'язання платника податків, який має податковий борг, укласти договір щодо переведення права вимоги дебіторської заборгованості цього платника на податковий орган;
 • встановлення тимчасового обмеження керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника у праві виїзду за межі України.

Звернення до суду податкових та митних органів у справах, щодо яких встановлено особливий порядок судового провадження

Відповідно до статті 269 КАСУ у справах, визначених зокрема статтею 283, заявами по суті справи є позовна заява та відзив на позовну заяву (відзив). Копії позовної заяви та доданих до неї документів направляються відповідачу й іншим учасникам справи на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - електронною поштою, якщо така відома суду, або надаються для ознайомлення в судовому засіданні.

Згідно із частиною другою статті 283 КАСУ заява подається до суду першої інстанції протягом 24 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими КАСУ, у письмовій формі та повинна містити:

 1. найменування адміністративного суду;
 2. найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;
 3. найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, щодо сторони, до якої застосовуються заходи, визначені частиною першою статті 283 КАСУ;
 4. підстави звернення із заявою, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;
 5. перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 6. підпис уповноваженої особи суб'єкта владних повноважень, що скріплюється печаткою.

Згідно з частинами першої-третьою та п'ятою статті 270 КАСУ на обчислення строків, встановлених статтею 283 КАСУ, не поширюються правила частин другої - десятої статті 120 КАСУ.

Строки, встановлені у відповідних справах обчислюються календарними днями і годинами. Останнім днем строку, який має закінчитися з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

Днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду. Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені у справах, визначених статтею 270 КАСУ, не може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.

Залишення заяви без руху та усунення недоліків

Відповідно до частини третьої статті 283 КАСУ у разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику заяви та доданих до неї документів. Повернення заяви не є перешкодою для повторного звернення з нею до суду після усунення її недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.

Відмова у відкритті провадження

Згідно з частинами четвертою-шостою статті 283 КАСУ суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за заявою, якщо:

 • заявлено вимогу, не передбачену частиною першою статті 283 КАСУ;
 • із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

Відмова у відкритті провадження за заявою унеможливлює повторне звернення заявника з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

Ухвалу про відмову в прийнятті заяви може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її постановлення.

Особливості розгляду справи

Відповідно до частини сьомої статті 283 КАСУ у разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду.

Розгляд заяви відбувається за участю податкового органу, митного органу, що її вніс, та платника податків, стосовно якого її внесено.

Згідно із статтею 268 КАСУ у справах, визначених зокрема статтею 283 КАСУ, щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур'єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.

Учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду.

Неприбуття у судове засідання учасника справи, повідомленого належним чином не перешкоджає розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанцій.

Відповідно до статті 271 КАСУ у справах, визначених статтею 283 КАСУ, суд проголошує повне судове рішення.

Копії судових рішень у справах, визначених цією статтею, невідкладно видаються учасникам справи або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

Особливості оскарження судових рішень

Згідно з частиною восьмою статті 283 КАСУ рішення суду у справах, визначених пунктами 1 - 4 частини першої статті 283 КАСУ, підлягає негайному виконанню. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів з дня їх проголошення. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених пунктами 1 - 4 частини першої статті 283 КАСУ, не перешкоджає його виконанню.

Відповідно до частин першої - третьої статті 272 КАСУ cудові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, визначених пунктами 5 та 6 частини першої статті 283 КАСУ, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених статтею 283 КАСУ, не може повертати справу на новий розгляд.

Судові рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду справ, визначених статтею 283 КАСУ, набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Відповідно до частини десятої статті 283 КАСУ суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження.