Особливості проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів

Матеріал з WikiLegalAid
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах

Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах (далі – Порядок) визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах.

Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах.

Дія Порядку не поширюється на:

 • використання водних біоресурсів, які перебувають у межах ізольованих природних або штучно створених водних об’єктів, наданих у користування для потреб аквакультури;
 • використання водних біоресурсів, які перебувають у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • використання водних біоресурсів під час здійснення промислового рибальства.

Спеціальне використання водних біоресурсів у режимі рибогосподарської експлуатації водного об’єкта здійснюється користувачем водних біоресурсів одноосібно та передбачає відтворення та добування (вилов) водних біоресурсів відповідно до вимог, встановлених режимом рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, з метою збереження та раціонального використання аборигенних видів водних біоресурсів. Строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта не повинен перевищувати 10 років.

Для розробки обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта територіальний орган Держрибагентства, у районі діяльності якого перебуває рибогосподарський водний об’єкт (його частина), на підставі звернення суб’єкта господарювання з пропозицією щодо розробки режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта на відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) протягом 10 робочих днів подає до Держрибагентства клопотання на розробку науково-біологічного обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, до якого додаються такі обов’язкові документи:

 • характеристика рибогосподарського водного об’єкта (його частини);
 • пропозиції щодо ефективного та раціонального використання, відтворення водних біоресурсів;
 • інформація про обмеження щодо провадження рибогосподарської діяльності на відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині), передбачена законодавством.

Обґрунтування та проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта розробляються на замовлення Держрибагентства підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери управління Держрибагентства, або науковими установами, які перебувають у віданні Національної академії наук, Національної академії аграрних наук (далі - наукові установи), відповідно до погодженої Держрибагентством програми дослідних робіт.

Витрати, здійснені Держрибагентством в межах затверджених асигнувань на відповідний рік для замовлення обґрунтування та проекту режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, відшкодовуються суб’єктом господарювання, з яким укладено договір купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водних об’єктів за результатами аукціону з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів.

Проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта та обґрунтування розглядаються науково-промисловою радою Держрибагентства, з урахуванням її пропозицій проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта погоджується Держрибагентством протягом 30 календарних днів з дня надходження такого проекту та подається на затвердження до Міндовкілля.

У разі наявності обмежень, що не дозволяють провадити рибогосподарську діяльність на відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині), обґрунтування та проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта не розробляються. Проект режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, погоджений Держрибагентством, протягом 15 робочих днів з дня його надходження затверджується Міндовкіллям.

Суб’єкт господарювання, який отримає режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, визначається за результатами аукціону з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів.

Підстави для скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта:

 1. Невиконання вимог режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта;
 2. анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);
 3. звернення користувача водних біоресурсів із заявою про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта;
 4. ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
 5. рішення суду про скасування режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта.

Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів

Загальна частина

Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження процедури продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів.

Підготовка до проведення аукціону

1. Організатор самостійно та безоплатно через електронний майданчик, що підключений до центральної бази даних, оприлюднює в електронній торговій системі оголошення не пізніше ніж за сім днів до дати проведення аукціону.

2. В оголошенні визначаються умови продажу лота, що повинні містити:

 • інформацію про організатора (найменування, місцезнаходження, контактні номери телефонів, адреса електронної пошти);
 • порядок оформлення участі в аукціоні;
 • дату аукціону, кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні з урахуванням особливостей, передбачених Регламентом роботи електронної торгової системи;
 • відомості про лот;
 • стартову ціну лота;
 • мінімальний крок аукціону, що визначається організатором в діапазоні від 1 до 10 відсотків стартової ціни лота;
 • розмір гарантійного внеску та реєстраційного внеску;
 • вимоги організатора до заявника;
 • реквізити рахунків, найменування територіального органу Казначейства, його місцезнаходження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для проведення розрахунків переможцями за придбаний лот та науково-біологічне обґрунтування.

Одне оголошення про проведення аукціону містить інформацію тільки про один лот.

3. Заявник повинен відповідати таким вимогам:

 • не мати заборгованості із платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 • не перебувати у процесах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • не підпадати під застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”.

4. Стартова ціна лота визначається як розмір плати за види та обсяги водних біоресурсів, визначені режимом рибогосподарської експлуатації водного об’єкта, який обчислюється на строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта за такою формулою: СЦ = Рп х О х С, де СЦ - стартова ціна лота; Рп - розмір плати за спеціальне використання виду водного біоресурсу, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 “Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів плати за їх використання”; О - обсяг видів водних біоресурсів, дозволених для добування (вилову), визначені у лоті; С - строк дії режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта.

5. Гарантійний внесок встановлюється організатором аукціону в розмірі 10 відсотків стартової ціни лота, але не менше розміру трьох мінімальних заробітних плат.

6. Реєстраційний внесок за участь в аукціоні визначається у такому розмірі:

 • у разі, коли стартова ціна лота становить менше 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 • у разі, коли стартова ціна лота становить від 20 до 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі, коли стартова ціна лота становить від 50 до 200 тис. гривень, - 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі, коли стартова ціна лота становить від 200 тис. гривень до 1 млн. гривень, - 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі, коли стартова ціна лота становить більш як 1 млн. гривень, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поданий учасником реєстраційний внесок не повертається.

7. Після оприлюднення оголошення заявники сплачують гарантійний внесок, реєстраційний внесок на банківський рахунок оператора та подають заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет в електронній торговій системі для реєстрації як учасника.

8. Заявка про участь в аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається заявником в електронній формі за допомогою інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів шляхом заповнення електронних форм, після чого завантажуються такі документи:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - резидентів;
 • документ про реєстрацію у державі місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;
 • документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску та реєстраційного внеску.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно учасником, який її подав в його особистому кабінеті в електронній торговій системі до моменту закінчення кінцевого строку прийняття заявок про участь в аукціоні, або здійснюється в разі не підтвердження учасником своєї закритої цінової пропозиції (у випадку внесення організатором технічних змін до оголошення).

9. Подання заявки про участь в аукціоні свідчить про згоду заявника з умовами проведення аукціону. Оператор проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації, наданої заявником: для юридичних осіб - резидентів - код згідно з ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку у паспорті, - копію паспорта з відміткою), прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження, контактна інформація. Невідповідність ідентифікаційної інформації, наданої заявником в його документах, даним, які зазначаються ним в заявці про участь в аукціоні, є підставою для відмови заявникові у доступі до участі в аукціоні.

Проведення аукціону

Аукціон проходить в електронній торговій системі та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Аукціон починається автоматично в дату та час, які визначені оголошенням в електронній торговій системі. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх збігу від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому цим пунктом. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів. Учасник має право протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону). Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу на три хвилини і оголошує наступний раунд. Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця розташування їх цінових пропозицій в електронній торговій системі від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення їх найменувань. Протокол за результатами аукціону формується та оприлюднюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону.

Результати проведення аукціону

Переможцем вважається учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за виставлений лот, у разі відмови ним від підписання протоколу за результатами аукціону - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі, коли учасники подали пропозиції з однаковим розміром ціни, - учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним розміром ціни, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукціону або подано закриту цінову пропозицію, яка перевищує стартову ціну лота не менше ніж на один мінімальний крок аукціону. Переможець зобов’язаний:

 • надати організатору довідку про відсутність заборгованості із платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 • підписати протокол за результатами аукціону та подати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію, протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування;
 • на підставі підписаного протоколу за результатами аукціону звернутися до організатора з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта.

Організатор не має права ставити додаткові вимоги, крім тих, що зазначені в оголошенні про проведення аукціону та/або витребувати додаткові документи у переможця аукціону, крім тих, що передбачені порядком реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів. Після завершення аукціону протокол за результатами аукціону підписується переможцем та оператором і надсилається оператором організатору протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукціону. Організатор протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем отримання протоколу за результатами аукціону, перевіряє відповідність переможця вимогам, визначеним порядком реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів, підписує та опубліковує протокол за результатами аукціону в електронній торговій системі. Договір купівлі-продажу режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта укладається між організатором та переможцем не пізніше ніж через 30 робочих днів з дати опублікування організатором протоколу аукціону в електронній торговій системі. У разі невідповідності переможця аукціону вимогам порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу режимів рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів, організатор через особистий кабінет дискваліфікує переможця, завантаживши наказ про дискваліфікацію переможця в електронній торговій системі, з детальним обґрунтуванням причин такої дискваліфікації. У такому випадку центральна база даних формує новий протокол за результатами аукціону з визначенням переможцем учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а за однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону. У випадку дискваліфікації переможця сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок організатора, зазначений ним в оголошенні, протягом трьох робочих днів з дня завантаження наказу про дискваліфікацію переможця. Переможець аукціону має здійснити у повному обсязі розрахунки коштів за лот на казначейський рахунок, зазначений організатором в оголошенні. У разі надання учасником попередньої згоди на очікування гарантійний внесок не повертається оператором до моменту опублікування в електронній торговій системі організатором договору або до моменту відкликання учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику протягом десяти робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця аукціону та учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця аукціону, а за однакових цінових пропозицій учасників - того з них, який подав цінову пропозицію раніше за інших, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукціону. Якщо на аукціоні лот не був реалізований або аукціон був визнаний таким, що не відбувся (на момент закінчення кінцевого строку прийняття заявок про участь в аукціоні подано менш як дві заявки, за результатами проведення аукціону найбільша цінова пропозиція жодного із учасників не перевищує стартову ціну на мінімальний крок аукціону), нереалізований лот виставляється на повторний аукціон за рішенням організатора. У випадку, якщо аукціон визнано таким, що не відбувся, гарантійні внески повертаються учасникам відповідними операторами не пізніше трьох робочих днів із дня настання такої події.